MAA-ANALYYSI: Saudi-Arabia

Saudi-Arabia on Lähi-Idän suurin markkina, G20-maa, joka BKT:lla mitattuna on maailman 16. suurin talous ja Suomen merkittävin vientikohde alueella. Öljytuotteiden viennistä edelleen hyvin riippuvaisen Saudi-Arabian talous on kasvanut 2021 noin 6%:n luokkaa öljyn maailmanmarkkinahinnan palautumisen myötä. Saudi-Arabia jatkaa mittavaa uudistus- ja investointiohjelmaansa, jonka tavoitteena on vähentää riippuvuutta öljystä ja petrokemian teollisuudesta. Uudistusohjelmat ja suuret megainvestointihankkeet – varsinkin futuristisen uuden NEOM-kaupungin rakennushanke - tarjoavat suomalaisyrityksille merkittäviä mahdollisuuksia digitalisaatiossa, älykkäissä energiaratkaisuissa ja älykkäässä liikkuvuudessa sekä muun infrastruktuurin rakentamisessa. Muita lupaavia sektoreita ovat kaivostoiminta ja kiertotalous sekä terveydenhuolto ja koulutus.

Saudi-Arabia on maailman johtavia maita 5G-verkkojen kattavuudessa. Uusia mahdollisuuksia 5G-verkkoinvestointien ohella on löydettävissä eri palvelujen sekä teollisten ja muiden prosessien digitalisaatiosta. Kaivostoiminnasta ja mineraalien jalostuksesta pyritään kehittämään Saudi-Arabian talouden kolmatta pilaria. Kaivossektorin BKT-osuus halutaan lähes kolminkertaistaa vuoteen 2030 mennessä (2019 USD 17 miljardia, 2030 tavoite USD 47 miljardia).

 Sähkön kysyntä kasvaa jyrkästi väestönkasvun siivittämänä. Fossiilisia polttoaineita on käytetty sähköntuotantoon, mutta nyt investoidaan kasvavasti uusiutuvaan energiaan, erityisesti aurinko- ja tuulivoimaan. Tämä edellyttää nykyistä älykkäämpiä sähköverkkoja. Myös ydinenergian suhteen on suunnitelmia. Saudi-Arabian teollistamissuunnitelmien osana investoidaan paljon liikenne- ja kuljetusinfrastruktuuriin, varsinkin satamiin.

Tavoite saada työllistettyä Saudi-Arabian kasvava nuoriso edellyttää, että työmarkkinoille tulevilla nuorilla on tarvittavaa osaamista. Suomalaiset koulutusalan toimijat ovat olleet mukana koulutusalan kehittämistyössä ja uusia mahdollisuuksia tarjoutuu jatkuvasti niin varhais- ja peruskoulutuksessa kuin ammatillisessa ja korkeammassakin koulutuksessa. Terveydenhuollon kehittämistarpeet väestön kasvaessa ovat valtavat. Uusia sairaaloita ja terveyskeskuksia rakennetaan jatkuvasti eri puolilla maata.

Saudi-Arabian suurissa investointihankkeissa haasteena on kyky tarjota suuria kokonaistoimituksia avaimet käteen –periaatteella. Tämä edellyttää kumppanuuksien rakentamista suurten markkinoilla jo toimivien suomalaisyritysten ja paikallisten tai kansainvälisten laajoja kokonaisratkaisuja tarjoavien integraattorien kanssa.  

 

Teksti: Antti Rytövuori, Suomen suurlähettiläs, Saudi-Arabia