Maa-analyysi: Sambia

Kun Euroopassa eletään epävakaita aikoja, vakaa ja rauhallinen Sambia tarjoaa lukuisia liiketoiminnan mahdollisuuksia suomalaisyrityksille. Vahvat kahdenväliset suhteet Suomen ja Sambian välillä, positiivinen Suomi-kuva Sambiassa ja Suomen painopiste yksityissektorin kehittämisen parissa tarjoavat liiketoiminnalle suotuisan pohjan. Mahdollisuuksia suomalaisille on esimerkiksi kiertotalouden ja vihreän siirtymän, koulutuksen sekä kestävän kaivosalan saralla.

SAMBIAN KYSYNTÄTILANNE JA POTENTIAALISIMMAT MARKKINAMAHDOLLISUUDET SUOMALAISYRITYKSILLE

Suomen toiminta Sambiassa on keskittynyt vahvasti yksityissektorin kehittämiseen. Suomen ja Sambian välistä liiketoimintaa on vahvistettu esimerkiksi vuosittaisen Finland Business Week –tapahtuman ja ulkoministeriön rahoittaman AGS-kehitysyhteistyöohjelman (Accelerated Growth for SMEs in Zambia) avulla. Suomalainen osaaminen ja Sambian kysyntä kohtaavat erityisesti kiertotalouden ratkaisuissa ja luonnonvarojen kestävässä käytössä, maa- ja metsätaloudessa, koulutuksessa ja digitaalisissa ratkaisuissa sekä kestävän kaivostoiminnan palveluissa.

Suomella ja Sambialla on pitkä historia metsäsektorilla, ja Sambiassa osoitetaan erityistä kiinnostusta suomalaista metsäosaamista kohtaan. Mahdollisuuksia metsäalalla on laajasti esimerkiksi metsävarojen kartoituksen piirissä ja metsityksen menetelmissä. Liiketoimintapotentiaalia on paljon myös maatalouden tehokkaammassa ja ympäristöystävällisemmässä harjoittamisessa.

Ympäristöasioiden edistäminen on Sambian hallituksen agendalla, mikä tarjoaa mahdollisuuksia suomalaisille toimijoille ja osaamiselle. Sambian vihreän talouden ja ympäristön ministeriön tavoitteena on kehittää kiertotalousratkaisuja, ja kestävän tuotannon tukemiseksi on asetettu useita säännöksiä. Edustuston ja ministeriön välillä käydään aktiivista keskustelua kierto- ja metsätalouteen liittyvissä asioissa. AGS-ohjelman puitteissa valmistellaan kiertotalouden ja metsäalan markkinaselvityksiä, jotka tarjoavat lisätietoa kiinnostuneille suomalaisille yrityksille.

Maiden välinen koulutussektorin yhteistyö jatkuu aktiivisena. Sambiassa arvostetaan suomalaista koulutusosaamista, ja Suomi tunnetaan hyvin koulutuksen kärkimaana. Sambian hallituksen suunnitelmissa on laaja koulutusjärjestelmän uudistaminen, mikä tarjoaa mahdollisuuksia suomalaisille ratkaisuille esimerkiksi koulutusteknologian, opettajankoulutuksen ja opetussuunnitelmien tehostamisen parissa. Myös varhaiskasvatuksen parista suomalaiselle osaamiselle on kysyntää Sambiassa.

Sambiassa pyritään edistämään maan digitalisoitumista laajasti eri aloilla. Sambian tiede- ja teknologiaministeriö on osoittanut toistuvasti kiinnostusta Suomen tarjontaa kohtaan ja on valmis keskustelemaan yhteistyömahdollisuuksista maaseutualueiden digitalisointiin liittyen, erityisesti koulutuksen saatavuuteen liittyvien haasteiden ratkaisemiseksi.

Kaivossektori on Sambian talouden moottori ja keskeisin maan bruttokansantuotteeseen vaikuttava sektori. Erityisesti vastuullisuuden ja ympäristöystävällisyyden kehittäminen kaivosalalla tarjoaa mahdollisuuksia suomalaiselle osaamiselle. Paikalliset kaivosyritykset ovat osoittaneet kiinnostusta suomalaista kaivosteknologiaa kohtaan, ja suomalaisen tarjonnan laatu tunnetaan hyvin Sambian kaivossektorilla. Myös kaivosalan tekninen koulutus tarjoaa mahdollisuuksia suomalaisille.

 

Teksti: Saana Halinen, suurlähettiläs, Suomen suurlähetystö, Lusaka