MAA-ANALYYSI: PUOLA

Puolan talous toipui kohtuullisesti vuoden 2020 Covid-19 –pandemian aiheuttamasta tilapäisestä bruttokansantuotteen laskusta (-2,5 %). Väestöltään EU:n viidenneksi suurimman jäsenmaan talouskasvuksi ennustetaan vain 0,7 % vuodelle 2023. Markkina-mah¬dollisuuksia suomalaisille yrityksille tarjoavat digitalisaatio, teollinen valmistus, logistiikka ja meriteollisuus. Puola tarjoaa yrityksille keskeisen sijainnin EU:n sisämarkkinoilla, joustavat työmarkkinat sekä hyvin koulutetun työvoiman. Haasteina ovat korkea inflaatio ja työvoiman heikentynyt saatavuus sekä niistä johtuva palkkakustannusten nousu. Valtio on tiukentanut ohjaavaa otettaan etenkin energiasektorilla.

MAAN KYSYNTÄTILANNE JA POTENTIAALISIMMAT MARKKINAMAHDOLLISUUDET SUOMALAISYRITYKSILLE

Puolan talous toipui kohtuullisesti pandemian aiheuttamasta bruttokansan­tuot­teen laskusta
(-2.5 %), ja vuoden 2022 kasvun arvioidaan olevan lähes 5 %. Talouskasvu hidastuu vuonna 2023 ennusteen ollessa enää 0,7 %. Puolan nettosaanto EU-budjetista vuosien 2021-2027 aikana on yli 75 miljardia €. Sen lisäksi Puola voi saada EU:n elpymisvälineestä (Recovery and Resilience Fund) lähes 24 miljardia € lahjarahaa ja 11,5 miljardia € lainaa.

Puolan kansallisen elpymissuunnitelman mukaan rahoitusta kohdennetaan erityisesti vihreään siirty­mään ja terveydenhuoltoon. Puola pyrkii vähentämään riippuvuuttaan fossiilisista energianlähteistä ja aikoo lähivuosina investoida erityisesti merituuli- ja ydinvoimaan, mutta panostaa myös energiatehokkuuteen, uusiutuviin energianlähteisiin, vetytalouteen sekä vähäpäästöisiin ja älykkäisiin liikenneratkaisuihin.

Markkinamahdollisuuksia tarjoavat myös yleinen digitalisaatio, kuten 5G-verkon rakentaminen ja digitaaliset oppimisratkaisut. Puola on yksi Euroopan valmis­tavan teollisuuden keskittymistä, mikä luo potentiaalia älykkäille teollisille ratkaisuille. Meri­teollisuus ja logistiikka tarjoavat mahdollisuuksia, sillä Puola aikoo moderni­soida satamiaan ja rakentaa Keski-Puolaan uuden keskuslentokentän (Solidarity Transport Hub) logistiikkakeskuksineen ja yritys­puistoineen.

Puolassa on lähes täystyöllisyys. Erityisesti alkaa olla pula IT-osaajista, jotka voivat työskennellä etänä ympäri maailmaa. Palkkakilpailu on tämän vuoksi kovaa.

Suomen tavaroiden ja palveluiden vienti Puolaan vuonna 2021 oli hieman yli 2 miljardia € (+23,9 %) ja tuonti 2,4 miljardia € (+21,9 %). Puola kuuluu Suomen 10 suurimman kauppakumppanin joukkoon. Alijäämä selittyy pitkälti palvelukaupalla, sillä Puolassa sijaitsee suuri määrä suomalaisyritysten palvelu­keskuksia ja tuotekehitystoimintaa. Puolassa toimii yli 200 suomalaisyritystä, ja yritysten kan­sain­­välistymistä tukevat sekä Suomen suurlähetystö että Business Finlandin aluetoimisto Varsovassa. Puolassa toimii myös suomalainen kauppakilta (Finnish Trade Guild) osana pohjoismaista kauppaka­maria (Scandinavian-Polish Chamber of Commerce).

Teksti: Päivi Laine, Suomen suurlähettiläs, Suomen suurlähetystö, Varsova