MAA-ANALYYSI: PUOLA

Puolan talous toipui nopeasti vuoden 2020 Covid-19 –pandemian aiheuttamasta tilapäisestä bruttokansantuotteen laskusta (-2,5%). Väestöltään EU:n viidenneksi suurimman jäsenmaan talouskasvuksi ennustetaan 5,2% vuodelle 2022. Talouskasvua siivittävät yksityisen kulutuksen kasvun lisäksi erityisesti investoinnit vihreään siirtymään sekä terveyden-huoltoon. Markkinamahdollisuuksia suomalaisille yrityksille tarjoavat myös digitalisaatio, teollinen valmistus, logistiikka ja meriteollisuus. Puola tarjoaa yrityksille keskeisen sijainnin EU:n sisämarkkinoilla, joustavat työmarkkinat sekä hyvin koulutetun työvoiman. Haasteina ovat korkea inflaatio ja työvoimapula sekä niistä johtuva palkkakustannusten nousu. Valtio on myös tiukentanut ohjaavaa otettaan etenkin energiasektorilla.

MAAN KYSYNTÄTILANNE JA POTENTIAALISIMMAT MARKKINAMAHDOLLISUUDET SUOMALAISYRITYKSILLE

Puolan talous toipui nopeasti pandemian aiheuttamasta bruttokansan­tuot­teen laskusta (-2.5%) kasvuennusteen ollessa nyt 5.2% vuodelle 2022. Puolan talouden kasvua siivittävät varsinkin EU-rahoitteiset investoinnit. Puolan nettosaanto EU-budjetista vuosien 2021-2027 aikana tulee olemaan yli 60 miljardia €. Sen lisäksi Puola voi saada EU:n elpymisvälineestä (Recovery and Resilience Fund) 24 miljardia € lahjarahaa ja 34 miljardia € lainaa.

Puolan kansallisen elpymissuunnitelman mukaan rahoitusta kohdennetaan erityisesti terveydenhuoltoon ja vihreään siirty­mään. Puola pyrkii vähentämään riippuvuuttaan fossiilisista energianlähteistä ja aikoo lähivuosina investoida erityisesti merituuli- ja ydinvoimaan, mutta panostaa myös energiatehokkuuteen, uusiutuviin energianlähteisiin, vetytalouteen sekä vähäpäästöisiin ja älykkäisiin liikenneratkaisuihin.

Markkinamahdollisuuksia tarjoavat myös yleinen digitalisaatio, kuten 5G-verkon rakentaminen ja digitaaliset oppimisratkaisut. Puola on yksi Euroopan valmis­tavan teollisuuden keskittymistä, mikä luo potentiaalisia älykkäille teollisille ratkaisuille. Meri­teollisuus ja logistiikka tarjoavat myös mahdollisuuksia, sillä Puola aikoo moderni­soida satamiaan ja rakentaa Keski-Puolaan uuden keskuslentokentän logistiikkakeskuksineen ja yrityspuistoi­neen.

Suomen tavaroiden ja palveluiden vienti Puolaan vuonna 2020 oli 1,98 miljardia € (-8%) ja tuonti 2,98 miljardia € (-2%). Puola kuuluu Suomen 10 suurimman kauppakumppanin joukkoon. Alijäämä selittyy pitkälti palvelukaupalla, sillä Puolassa sijaitsee suuri määrä suomalaisyritysten palvelu­keskuksia ja tuotekehitystoimintaa. Puolassa toimii yli 200 suomalaisyritystä ja yritysten kan­sain­­välistymistä tukevat sekä Suomen suurlähetystö että Business Finlandin aluetoimisto Varsovassa. Puolassa toimii myös suomalainen kauppakilta (FTG) osana pohjoismaista kauppakamaria­ (SPCC).

Teksti: Juha Ottman, Suomen suurlähettiläs, Puola