Maa-analyysi: Paraguay

TIIVISTELMÄ: Paraguayn talous on kasvanut jo pitkään hyvää vauhtia. Pitkittynyt Covid 19-kriisi on kuitenkin lisännyt julkisen velan määrää ja heikentänyt taloutta. Talouden odotetaan kasvavan 3,6% vuonna 2022 ja 4% vuonna 2023. Paraguayn haasteita ovat heikko koulutustaso, vaurauden ja vallan epätasainen jakautuminen, alhainen kotimaisten tulojen mobilisointi, heikko sosiaalijärjestelmä, laajalle levinnyt korruptio, tuomioistuinlaitoksen puutteet, tehoton hallinto, rikollisuus ml. huumekauppa, ja kehittymätön infrastruktuuri. Alhaisten verotulojen vuoksi hallituksella on vaikeuksia investoida infrastruktuurihankkeisiin, mutta toisaalta Paraguayssa on yksityisen rahoituksen lisäksi mahdollisuus hyödyntää kansainvälisten kehityspankkien tarjoamaa rahoitusta. Paraguay houkuttelee investointeja verohelpotuksilla ja muilla taloudellisilla kannustimilla. Sähkönvienti on Paraguayn pääasiallinen tulonlähde. Paraguay ja Brasilia omistavat puoliksi maailman suurimpiin kuuluvan Itaípun 14 GW vesivoimalan maiden rajalla. Vaikka energian hinta on halpaa, tulisi infrastruktuuriin sähkönjakeluverkkojen parantamiseksi investoida. Maa on Suomelle jatkossa potentiaalisesti mielenkiintoinen kumppani, vaikka maassa toimivia suomalaisyrityksiä on vasta muutamia. Paraguayssa on parhaat mahdolliset luonnonolosuhteet metsäteollisuudelle; eukalyptus-puut kasvavat maan hedelmällisessä maaperässä hyvin nopeasti, jopa seitsemässä vuodessa. Paraguayssa on aloitettu maan ensimmäisen sellutehdasinvestoinnin (Paracel) suunnittelu ruotsalais-paraguaylaisena yhteistyönä. Mikäli hanke toteutuu lähivuosina, voi se tuoda suomalaisille metsäteollisuuden teknologiatoimittajille ja metsäklusteriin liittyville ratkaisuille ja palveluille jopa mega-luokan liiketoimintamahdollisuuksia. Paraguayssa on valtava tarve telekommunikaatioverkkojen ja digitalisaation kehittämiseen. Myös näiden tarpeiden ratkaiseminen olisi mega-luokan mahdollisuus. Edellä mainittujen, kuten monien muidenkin sektoreiden, kehittämisessä yksityiset investoinnit ovat tärkeitä. IADB rahoittaa Paraguayssa julkishallinnon digitalisaatiohanketta, mikä tuo mahdollisuuksia myös yksityisen sektorin business-hankkeiden kehittämiselle.

MAAN KYSYNTÄTILANNE, POTENTIAALISIMMAT MARKKINAMAHDOLLISUUDET - ML. MAHD. SUURET TEOLLISET INVESTOINNIT - SUOMALAISYRITYKSILLE TÄLLÄ HETKELLÄ JA SEURAAVIEN 12 KK:N KULUESSA

  • Bio- ja kiertotalous; maan ensimmäisen selluloosatehtaan rakentaminen (potentiaalinen mega opportunity), kiertotaloudessa paikallisia mahdollisuuksia
  • Telekommunikaatioyhteyksien parantaminen (kooltaan potentiaalinen mega opportunity), digitalisaatiossa mahdollisuuksia jatkossa
  • Koulutusvienti; mm. edellä mainittuihin toimialoihin liittyvä ammatillinen koulutus
  • Energia; jatkossa mahdollisesti potentiaalia (Iltau- ja Ande-aktiviteettien seuranta)