Maa-analyysi: Nigeria

Nigeria hakee digitalisaatiosta liikevoimaa öljyriippuvaisen talouden monipuolistamiseen ja tuotannon tehostamiseen kaikilla sektoreilla. Kumppaneiksi etsitään myös ulkomaisia investoijia. Investointitarpeet ovat suuria myös energiasektorilla, jossa tavoitteena on hiilineutraalius vuoteen 2060 mennessä. Suomelle markkinamahdollisuuksia löytyy näiden lisäksi etenkin koulutuksesta, terveydenhuollosta ja kiertotaloudesta.

Nigeria on Afrikan suurin talous ja ylivoimaisesti suurin markkina. Lagos on mantereen merkittävimpiä liiketoiminnan keskuksia, Afrikan start up -pääkaupunki ja portti koko alueen markkinoille. Nigerian markkinapotentiaali on valtava: maan yli 200 miljoonan väestön odotetaan kaksinkertaistuvan vuoteen 2050 mennessä. Vaikka suuri osa väestöstä elää köyhyydessä, on maassa myös miljoonia ostovoimaisia kuluttajia ja valtava kysyntä näille markkinoille sopiville kulutushyödykkeille.

Suomalaisyrityksille suurimpia mahdollisuuksia tarjoavat ICT-, energia-, koulutus- ja terveyssektorit. Digitalisaatio on keskeisessä asemassa hallituksen pyrkiessä monipuolistamaan öljyriippuvaista taloutta. Kansallisessa strategiassa digitalisaatio nähdään keinona kriittisten sektorien tehostamiseksi energiasta koulutukseen, terveydenhuoltoon ja maatalouteen. ICT-infrastruktuuri säilyy edelleen merkittävänä investointikohteena.

Energiasektori on pitkään ollut Nigerian teollisen kehityksen pullonkaula ja uudistustarpeet ovat valtavat. Maakaasu on keskeisessä asemassa Nigerian pyrkiessä kohti hiilineutraaliutta vuoteen 2060 mennessä. Käynnissä oleva uudistusprosessi tuo mahdollisuuksia niin energian tuotantoon, uusiutuviin energianlähteisiin, energian varastointiin kuin sähköverkkojen uusimiseenkin liittyen. Erityisen suurta kysyntäpotentiaalia on suomalaisyritysten kaasuvoimalaitoksiin, bioenergiaan ja älyverkkoratkaisuihin liittyvällä osaamisella.

Koulutuksessa koronapandemia on kasvattanut entisestään verkko- ja etäoppimiseen liittyvien tuotteiden ja palveluiden kysyntää. Ammatillisen ja teknisen koulutuksen kehittämiselle on samoin suuri tarve, mutta ongelmana on usein julkisen sektorin rahoituksen puute. E-terveys on Nigeriassa kasvava sektori, joka tarjoaa sekin mahdollisuuksia myös suomalaisyrityksille. Muita potentiaalisia sektoreita ovat kiertotalous (jätehuolto, maaperän puhdistus, biokaasun tuotanto) ja maa- ja metsätalous ja elintarviketuotanto (mukaan lukien prosessointi ja pakkaus).

Nigerian liiketoimintaympäristö on haasteellinen, mutta markkinapotentiaali valtava ja riskit hallittavissa huolellisella valmistautumisella. Hyvä paikallinen kumppani on tärkeä apu liiketoiminnan käynnistämisessä.