Maa-analyysi: Nigeria

Nigeria hakee digitalisaatiosta vauhtia öljyriippuvaisen talouden monipuolistamiseen ja tuotannon ja palveluiden tehostamiseen kaikilla aloilla. Kumppaneiksi etsitään myös ulkomaisia investoijia. Investoinnit ovat kipeästi tarpeen myös energiasektorilla, jossa tavoitteena on hiilineutraalius vuoteen 2060 mennessä. Suomalaisille ratkaisuille on kysyntää myös mm. koulutuksessa, terveydenhuollossa ja kiertotaloudessa.

Nigeria on Afrikan suurin talous ja ylivoimaisesti suurin markkina. Lagos on mantereen merkittävimpiä liiketoiminnan keskuksia, Afrikan start up -pääkaupunki ja portti koko alueen markkinoille. Nigerian markkinapotentiaali on valtava: maan yli 220 miljoonan väestön odotetaan kaksinkertaistuvan vuoteen 2060 mennessä. Vaikka suuri osa väestöstä elää köyhyydessä, on maassa myös miljoonia ostovoimaisia kuluttajia ja valtava kysyntä näille markkinoille sopiville kulutushyödykkeille.

Suomalaisyrityksille suurimpia mahdollisuuksia tarjoavat ICT-, energia-, koulutus- ja terveyssektorit. Digitalisaatio on keskeisessä asemassa hallituksen pyrkiessä monipuolistamaan vielä vahvasti öljystä riippuvaista taloutta. Kansallisessa strategiassa digitalisaatio nähdään keinona kriittisten sektorien tehostamiseksi energiasta koulutukseen, terveydenhuoltoon ja maatalouteen. ICT-infrastruktuuri on jatkossakin keskeinen investointikohde.

Energiasektori on pitkään ollut Nigerian teollisen kehityksen pullonkaula ja uudistustarpeet ovat valtavat. Maakaasulla on päärooli ylimenokauden energianlähteenä ja ilmastotavoitteiden täyttämisessä. Samalla tavoitteena on myös merkittävä energiantuotannon lisääminen. Käynnissä olevat uudistukset avaavat uusia mahdollisuuksia niin energian tuotannossa ja varastoinnissa kuin sähköverkkojen uusimisessakin. Erityisen suurta kysyntää on suomalaisella kaasuvoimalaitoksiin, bioenergiaan ja älyverkkoratkaisuihin liittyvällä osaamisella.

Koulutuksessa kysyntää on digitaalisille ratkaisuille, tuotteille ja palveluille. Ammatillisen koulutuksen kehittämiselle on samoin suuri tarve, mutta ongelmana on usein julkisen sektorin rahoituksen puute. E-terveys on kasvava sektori, joka tarjoaa uusia mahdollisuuksia myös suomalaisyrityksille. Muita potentiaalisia aloja ovat kiertotalous ja jätehuolto sekä mm. elintarviketuotanto, mukaan lukien prosessointi ja pakkaus.

Nigerian liiketoimintaympäristö ei ole aina helppo, mutta markkinoiden potentiaali on valtava ja riskit hallittavissa huolellisella valmistautumisella. Hyvä paikallinen kumppani on tärkein apu liiketoiminnan käynnistämisessä.

Leena Pylvänäinen, Suomen suurlähettiläs, Nigeria ja Ghana