Kolumbian markkinamahdollisuudet suomalaisyritykseille

Kolumbia on 50 milj. asukkaan kasvava kansantalous, joka tarjoaa mahdollisuuksia niin kulutuskysynnässä ja tuotannossa kuin B2B- ja B2G-markkinoillakin. Kysyntää on digitalisaatiolle ja automaatiolle sekä koulutus-, energia- ja turvallisuussektorin ratkaisuille.

Kolumbian talous on Latinalaisen Amerikan neljänneksi suurin Brasilian, Meksikon ja Argentiinan jälkeen. Maassa on 50 milj. asukasta ja potentiaalia sekä kulutuskysynnässä ja tuotannossa että business-to-business- ja business-to-government-markkinoilla. Palvelusektori on merkittävä ja edelleen kasvava alue.


Kolumbian talouskasvu on lukeutunut 2000-luvulla alueen voimakkaimpiin, ja vuonna 2016 solmittu rauhansopimus on vahvistanut taloutta entisestään. Koronarajoitukset hidastivat kasvua, mutta talous elpyi niiden jälkeen nopeasti. Vuoden 2022 talouskasvu oli 7,6 % ja ennuste vuodelle 2023 on 2,2 % (IMF). Elpyminen nojaa investointeihin, jotka kohdistuvat uusiutuvaan energiaan, digitalisaatioon sekä maaseutukehitykseen, ml. kierto- ja biotalous ja yhteyksien rakentaminen (connectivity). Suomalaisyrityksille avautuu mahdollisuuksia hyötyä näistä merkittävästi. Maassa on selvästi kasvavaa kysyntää suomalaisten yritysten tarjonnalle koulutussektorilla.


Hallitus pitää digitaalista murrosta tärkeimpänä väylänä kehittää maan talouden perustaa hyödykepohjaisesta sellaiseksi, joka rakentuu korkeaa lisäarvoa tuottaville palveluille. Murros on jo kovassa vauhdissa ja kysyntä digitaalisille ratkaisuille kasvaa nopeasti. Digitalisaatio ja automaatio ovat ajankohtaisia lähes kaikilla sektoreilla – erityiskiinnostusta suomalaisratkaisuja kohtaan on ollut mm. kaivosteollisuudessa. Energiasektorilla panostetaan vahvasti vihreään siirtymään. Maan hallitus on tukenut luovaa taloutta.


Kolumbia pyrkii Latinalaisen Amerikan johtajaksi sekä energiasiirtymän että kiertotalouden aloilla. Hallituksen ilmastotavoitteet ovat kunnianhimoiset ja se on myös alueen ensimmäinen maa, jolla on kansallinen kiertotalousstrategia. Suomalaisyrityksillä on erityisen merkittäviä mahdollisuuksia olla mukana luomassa toimivia ja tehokkaita kaupunkiyhteisöjä energiatehokkaiden ratkaisujen ja kiertotalouden avulla. Pääkaupunki Bogota on kiinnostunut vähentämään ilmansaasteita ja vahvistamaan resurssitehokkuutta panostamalla moderneihin teknologioihin. Vesihuollon uudistus on monen kaupungin prioriteetteja.


Turvallisuus- ja puolustusalalla on avautunut uusia markkinamahdollisuuksia suomalaisille yrityksille. Markkina puolustusalan tuotteille on Etelä-Amerikan toiseksi suurin. Hallituksen näkyvät panostukset turvallisuuskysymyksiin varmistavat, että investoinnit jatkuvat myös tulevaisuudessa.


Kolumbia on Education Finlandin alueellinen kohdemaa, jossa on potentiaalia etenkin varhaiskasvatukseen, ammatilliseen koulutukseen, opettajakoulutukseen sekä koulutusalan digitalisaatioon liittyen. Suomella on koulutuskysymyksissä Kolumbiassa erinomainen maine, ja maan hallitus panostaa voimakkaasti sektorin kehittämiseen. Valtion koulutusbudjetti vuodelle 2023 on peräti 11,8 % suurempi kuin vuonna 2022 eli kokonaisarvoltaan noin 11 miljardia euroa.


Antti Kaski, Suomen suurlähettiläs, Kolumbia ja Panama (21.12.2022)