Maa-analyysi, Itävalta

Itävalta on vaativa markkina-alue. Se on usealla alalla, esim. metsäteollisuudessa, Suomen kilpailija. Itävallan yrityskenttä koostuu pääosin pk-sektorista. Suomalaisten yritysten on hyvä valmistautua huolellisesti hakeutuessaan Itävaltaan. Maalla on kunnianhimoinen tavoite olla hiilineutraali vuoteen 2040 mennessä. Itävallan energia-, digitalisaatio- ja ilmastohankkeet voivat tarjota mahdollisuuksia Suomelle. Wienissä toimii myös YK:n alaisia erityisjärjestöjä, joista erityisesti UNIDO/YK:n teollistamisjärjestö sekä YK:n alainen kansainvälinen atomienergia järjestö IAEA ovat kiinnostavia suomalaisten yritysten kannalta.

Itävalta on monella tapaa Suomen kilpailija kansainvälisillä markkinoilla. Tämän vuoksi Itävaltaan suunnatut vienninedistämishankkeet on suunniteltava huolellisesti. Team Finland on useamman vuoden ajan satsannut muutamille toimialoille. Näistä tärkeimmät ovat digitalisaatio, terveysteknologia, biotalous, kiertotalous, kulutustuotteet sekä koulutusala. Myös matkustus ja ruoka ovat jossakin määrin painopisteinä.

EU:n elpymispaketista Itävalta tulee saamaan noin 3 miljardia €. Sen lisäksi hallitus on osoittanut yhteiskunnan tukemiseksi koronan aikana yli 38,5 miljardin € tukipaketin. Yhtenä keskeisimmistä painopisteistä on yhteiskunnan digiloikan toteuttaminen. Tästä vastuussa on talous- ja digitalisaatioministeriö. Sen lisäksi Itävalta on panostamassa ilmastonmuutoksen vastaisiin toimiin tavoitteenaan saavuttaa CO2-neutraalius vuoteen 2040 mennessä. Suunnitelmat ovat vasta muotoutumassa ja ne luovat mahdollisuuksia mm. energian, puhtaiden teknologisten ratkaisujen, biotalouden, terveysteknologian ja kiertotalouden asiantuntijayrityksille.

Itävallassa Suomen koulutusjärjestelmä nähdään usein esikuvana oman koulutuksen kehittämisessä. Koulut ovat vielä suhteellisen alussa digiloikassaan, mikä paljastui koronan aiheuttaman etäopetuksen seurauksena. TF-tiimi on tukenut ja tukee suomalaisia opetusalan yrityksiä etabloitumaan Itävaltaan.

Itävalta toimii monelle yritykselle sillanpääasemana Länsi-Balkanille ja Itä-Eurooppaan, jossa sekä itävaltalaiset rahoituslaitokset että vakuutusala ovat jo pitkään toimineet. Monet yritykset hyödyntävät itävaltalaisten osaamista näillä markkina-alueilla. Lähes 380 kansainvälistä yritystä käyttää Wieniä keskuksena pyrkiessään Itä- ja Kaakkois-Euroopan markkinoille.

Wienissä toimivat YK-järjestöt ovat yksi tutkimisen arvoinen kohde. Edustusto yhdessä Business Finlandin kanssa on käynyt keskusteluja ja etsinyt hankkeita, joissa suomalaiset yritykset voisivat olla mukana. UNIDO, johon Suomi on nostamassa rahoitustaan, tarjoaa mm. kiertotalouden osalta mahdollisuuksia. YK:n atomienergiajärjestö on laajentamassa toimintaansa terveysturvallisuuden alalla. Tästä voi avautua mahdollisuuksia myös suomalaisille yrityksille.

Vaikka Itävalta ei ole suomalaisen ruoan viennin BF:n globaalistrategian kohdemaa, pieniä avauksia täällä on tehty ja muutamia aloitteita myös tulevalle vuodelle on suunnitteilla, mm. suomalainen ruokaviikko.  Itävaltalaiset ovat tietoisia kuluttajia ja käyttävät paljon luomutuotteita.

TF-tiimi tulee vuonna 2022 tarjoamaan suomalaisille yrityksille tietoa markkinamahdollisuuksista ja tukemaan yritysten ponnisteluja päästäkseen Itävallan markkinoille. Suomi-kuva on Itävallassa positiivinen, joten sille on hyvä rakentaa omaa yritys- ja tuotetarinaa. Monet itävaltalaisista kuluttajista ovat tietoisia ilmastotekojen tarpeesta sekä kestävän kehityksen tavoitteista. Näillä teemoilla Itävallassa saa ovia avattua.

Teksti: suurlähettiläs Pirkko Hämäläinen