Islannin markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille

Islannin talousnäkymät ovat hyvät; vahvan kasvun ennustetaan jatkuvan vuonna 2022, sillä pandemian vaikutusta on pystytty hillitsemään arvioitua paremmin. Talouden kasvua vauhdittaa kotimainen kysyntä sekä matkailun ja muun viennin elpyminen. Mahdollisuuksia suomalaiselle osaamiselle tarjoavat muun muassa terveyssektori ja biotieteet, vihreä siirtymä, infrastruktuurihankkeet ja ICT. Sauna-trendi jatkuu.

Vaikka Islanti kuuluu OECD-maiden vertailussa pienimpiin talouksiin, ovat Islannin tulot per capita korkeat. Talouden menestyminen selittyy hyvin koulutetulla väestöllä, vahvoilla instituutioilla ja talouden vapaudella. Toimiva infrastruktuuri ja tehokas liike-elämä ovat kilpailukyvyn valtteja.

Vuoden 2021 lopussa nimitettiin Islannissa uusi hallitus, joka hallituskauden ohjelmassaan luo tiekartan taloudelliseen ja yhteiskunnalliseen kehitykseen. Uusi hallitus toteaa ohjelmassaan, että kaikkien sukupolvien hyvinvointi varmistetaan tulevan kauden aikana tukemalla talouden vakautta, yhtäläisiä mahdollisuuksia ja innovaatioita sekä edistämällä ympäristö- ja ilmastoasioita. Keskiössä ovat päästöjen vähentäminen, vihreä siirtymä ja teknologian hyödyntäminen. Uusi infrastruktuuriministeriö on keskeisessä roolissa kehityksen varmistamisessa.

Valtiovarainministeriön budjettiesityksen mukaan lähes 90 milj. euroa varataan verohelpotuksina energian-, metsätalouden ja maankäytön vihreään siirtymään. Myös kalastusalusten biopolttoaineiden käytön lisäämiseen ja kotimaan lentoliikenteen mahdolliseen biopolttoaineiden käyttöön siirtymiseen tähtääviä hankkeita tuetaan. Kierrätyksessä ja kiertotaloudessa edistetään teknologisten innovaatioiden käyttöä.

Matkailu on Islannissa keskeinen liikeala ja siihen panostetaan mm. vuokra-autojen sähköistämisellä ja latausverkoston kehittämisellä. Tavoitteena on myös vihreän liikenneyhteyden muodostaminen Keflavikin lentoaseman ja Reykjavíkin välille. Pääkaupunkiseudun liikenteen uudistamishanke on edennyt tähän mennessä verkkaisasti.

Hallitus panostaa teknologian ja digitaalisten ratkaisujen käyttöönottamiseen laajemmin terveydenhuollossa. Terveyssektoriin käytetään uuden hallituksen budjettiesityksen mukaan ennätykselliset kaksi miljardia euroa vuonna 2022. Terveydenhuollon etäpalveluita tullaan erityisesti vahvistamaan. Uuden kansallisen yliopistosairaalan rakentaminen etenee. Tarjouskilpailuja järjestetään pitkin hanketta, saatujen tietojen mukaan vuonna 2022 rakenteesta, vuonna 2023 teknologiasta ja vuonna 2024 laitteista.

Islannin sauna-trendi on edelleen vahva ja suomalaisille tuotteille on kysyntää.                                                                                    

Suomalaiset ovat Islannissa hyvässä maineessa ja kanssamme asioidaan mielellään.

Ann-Sofie Stude, Suomen suurlähettiläs, Islanti