Maa-analyysi: Ghana

Länsi-Afrikan dynaamisimpiin talouksiin kuuluva Ghana on nopeasti elpymässä koronan tuomasta syvästä notkahduksesta. Talouden odotetaan kasvavan lähivuodet 4–5 prosentin vuosivauhtia. Suomelle Ghana on läheinen samanmielinen kumppani kansainvälisissä kysymyksissä ja suomalaisyrityksille hyvä ponnahduslauta alueen markkinoille. Kysyntää suomalaiselle osaamiselle on lähivuosina etenkin digitalisaatiossa, kaivannaisteollisuudessa, kiertotaloudessa ja koulutuksessa.

Ghana on pitkään nauttinut Saharan eteläpuolisen Afrikan nopeimpiin kuuluvasta talouskasvusta ja maineesta alueen talouksien mallioppilaana. Koronapandemia pudotti talouskasvun vuonna 2020 lähelle nollaa, mutta 2021 elpyminen oli jo hyvässä vauhdissa. Lähivuosina talouden odotetaan kasvavan jälleen 4–5 prosentin vuosivauhtia. Ghanan liiketoimintaympäristö on Maailmanpankin mittareilla selvästi alueen keskiarvoa parempi ja hallitus on vahvasti sitoutunut kansainväliseen taloudelliseen yhteistyöhön. Tästä osoituksena on Afrikan vapaakauppa-alueen (AfCFTA) sihteeristön sijoittuminen Accraan. Osana rakenteellisia reformeja käynnissä on yksityistämisprosesseja, jotka tarjoavat mahdollisuuksia myös ulkomaisille toimijoille.

Suomalaisyrityksille markkinamahdollisuuksia löytyy lähitulevaisuudessa etenkin digitalisaatiossa, kaivannaisteollisuudessa, kiertotaloudessa ja koulutuksessa. ICT-sektorin kasvu on nopeaa ja digitalisaation merkitys talouskasvun ajurina heijastuu yhä selvemmin myös hallituksen politiikassa. Myös mobiilirahan käyttö on pandemian myötä lähtenyt jyrkkään kasvuun. Kaivannaisteollisuuden rooli on jatkossakin keskeinen. Suomalaisyrityksiä on toiminut sektorilla jo pitkään, mutta potentiaalia on nykyistä laajempaankin yhteistyöhön. Kiertotalous on edelleen kehittyvä sektori, ja tarpeet ovat suuria. Hyviä markkinamahdollisuuksia tarjoaa esimerkiksi edelleen lapsen kengissä oleva muovin kierrätys: miljoonan tonnin vuosittaisesta muovijätteestä kierrätykseen päätyy tällä hetkellä vain 2–5 prosenttia. Koulutuksessa kysyntää on ennen muuta verkko- ja etäoppimiseen liittyville teknologisille ratkaisuille ja ammatillisen ja teknisen koulutuksen kehittämiselle.

Ghana on yli 30 miljoonan kuluttajan kasvumarkkina, jossa lähivuosina investoidaan lisäksi muun muassa uusiutuviin energianlähteisiin, sähköverkkoihin, liikenneinfrastruktuuriin ja maataloustuotannon tehostamiseen. Kaikki nämäkin tarjoavat hyviä mahdollisuuksia myös suomalaisyrityksille.