MAA-ANALYYSI: BULGARIA

Vuoden kestäneen poliittisen käymistilan jälkeen joulukuussa 2021 nimitetyn hallituksen talouden prioriteetteja ovat innovaatiot, digitalisaatio sekä talouskasvun vihreät ratkaisut. Hallitus myös korostaa korruption kitkemistä ja oikeuslaitoksen uudistuksia. Vielä keskeneräinen kansallinen elpymissuunnitelma (6,2 mrd) kohdistaa rahoitusta mm. energiasektorille sekä eri alojen digitalisointihankkeisiin. Kiinnostus kierrätysjärjestelmiä ja kiertotalousratkaisuja kohtaan on kasvussa. Sosiaalisektorilla mahdollisuuksia suomalaisille yrityksille tarjoavat opetussektorin reformi ja terveydenhuollon investoinnit.

Bulgaria kohtasi pandemian vahvassa taloudellisessa tilanteessa, ja on selvinnyt kriisistä tähän mennessä verraten hyvin. Bulgarian BKT:n arvioitu kasvu on 2021 on n. 4 % ja sen odotetaan jatkuvan samalla tasolla vuonna 2022.
Bulgarian markkinoiden vahvuutena on maan sijainti Kaakkois-Euroopan ja Lähi-idän risteyskohdassa. Bulgaria tarjoaa osaavaa ja kielitaitoista työvoimaa, maassa toimii useita kansainvälisten yritysten palvelukeskuksia.  Yritysverotus maassa on 10%. Markkinoilla menestyminen vaatii pitkäjänteistä verkoston rakentamista ja paikallisen kumppanin.
EU:n elvytyspaketti tulee tarjoamaan Bulgariassa lähivuosien suurimman investointikokonaisuuden. Bulgarian elvytysrahoitus on 6,2 mrd. euroa, suunnitelman odotetaan valmistuvan vuoden 2022 alkupuolella.  Vihreän siirtymän osuus investoinneista tulee olemaan n. 46%, digitalisaation osuus on n. 22 %. Investoinnit tullaan tekemään pääosin julkisina hankintoina. 
Hiilestä luopuminen on Bulgarian energiasektorin suurin tulevien vuosien reformi. Tavoitteena on, että vuonna 2024 uusiutuvat energialähteet kattavat 26% energiankulutuksesta. Uusiutuviin energialähteisiin liittyvän teknologian lisäksi kysyntää tulee olemaan vedyn energiakäyttöön liittyvällä teknologialla. Näiden lisäksi Bulgaria tarvitsee myös osaamista ja ratkaisuja  energiatehokkuuteen (rakennukset ja ulkovalaistus) sekä sähkönjakelujärjestelmän hallinnan modernisointiin ja digitalisointiin.  
Bulgariassa on suunnitteilla useita digitaalisen siirtymän investointeja useilla eri sektoreilla. Julkista hallintoa tullaan digitalisoimaan laajasti. E-hallinnon, sekä henkilötietojen digitalisoitiin ja –käyttöön liittyvillä innovaatioilla ja teknologioilla tulee olemaan kysyntää.   
Terveyssektorilla kysyntä tulee kasvamaan erityisesti laitteistojen osalta, sillä Bulgariassa suunnitellaan merkittäviä laiteinvestointeja sairaaloihin. 
Yritysten kiertotalousratkaisut ja yhdyskuntien kierrätysjärjestelmät eivät ole Bulgariassa pitkälle kehittyneitä. Kiinnostus ko. ratkaisuja kohtaan on kuitenkin kasvussa ja tarjoavat mahdollisuuksia suomalaiselle osaamiselle.
Suomen koulutusektori herättää Bulgariassa kiinnostusta, koulutusviennin mahdollisuuksia on hyvä tarkastella. Mm. digitaitojen kehittäminen ja elinikäiseen oppimiseen liittyvät digitaaliset ratkaisut tulevat olemaan osa suunniteltua koulutussektorin uudistusta.  

Teksti: Kristiina Kuvaja-Xanthopoulos, Suomen suurlähettiläs, Bulgaria