Maa-analyysi: Brasilia

Brasilia on alueellinen suurvalta, maailman 12. suurin talous ja yksi mielenkiintoisimmista kehittyvien talouksien markkinoista suomalaisyrityksille. Kaikilla mittareilla Brasilia on puolet Latinalaisesta Amerikasta. Brasilia on myös demokratia, jossa on pitkälti sama arvomaailma kuin Suomessa. Yli 60 suomalaisyrityksellä on tytäryhtiöt Brasiliassa, joista monilla on laajaa toimintaa, ja yli 400 suomalaisyrityksellä on maassa edustaja. Lisäksi brasilialaiset yritykset ovat yhä kiinnostuneempia investoimaan Suomeen, erityisesti teknologiayrityksiin, kilpailukykynsä parantamiseksi. Monet brasilialaiset yritykset ovat myös innokkaita innovoimaan.

Maan kysyntätilanne ja markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille

Brasilian talouskasvu oli v. 2022 noin 2,8 %, mutta ensi vuodelle ennustetaan vain 1 % kasvua. Inflaatio on pysynyt maltillisella tasolla, ollen 5,9% marraskuusta marraskuuhun. Heikon talouskehityksen syynä ovat maan talouden rakenteelliset ongelmat.  Tästä huolimatta Brasilia jo pelkästään markkinoiden koon ja volyymien vuoksi kiinnostava markkina. Brasilian uusi 1.1.2023 kautensa aloittava hallinto pitää ilmasto- ja ympäristökysymyksiä tärkeinä, mikä voi edistää EU:n ja Mercosurin kauppasopimuksen ratifiointia. Sopimus helpottaisi kauppatekoa Brasilian kanssa.

  1. Digitalisaatio: 5G-transitio kiihdyttää modernien digi-ratkaisujen kysyntää, mm. kaivos-, energia- ja prosessiteollisuudessa, logistiikassa, liikenteessä ja terveydenhuollossa.
  2. Biotalous: Brasilian modernia teknologiaa hyödyntävä maatalous on vientivolyymiltaan maailman 2. suurin. Metsätalouden ja -tuotteiden tuottavuus ylivoimainen kilpailijamaihin verrattuna. Meneillään 3 miljardiluokan sellutehdasinvestointia ja alkamassa 3 uutta (5-6 mrd. EUR investoinnit). Biotalouden ja metsäteollisuuden laitteiden myynti säilyy korkeana suurten, uusien sellutehdashankkeiden vuoksi.
  3. Koulutus: Brasilia pyrkii parantamaan julkisen koulutusjärjestelmänsä laatua kaikilla tasoilla ja Suomi tunnetaan Brasiliassa erityisesti koulutuksesta. Laajalla yksityisellä koulutussektorilla on varaa investoida uusiin järjestelmiin, lisäksi erityisesti opettajien koulutus kiinnostaa.
  4. Turvalliset yhteiskunnat: Brasilian on suurin kybermarkkina, meneillään on useita kriittisen viestinnän hankkeita ja  maan asevoimat ovat kiinnostuneita modernisoimaan kalustoaan. Kiinnostus suomalaisia ​​ratkaisuja kohtaan kriittisen viestinnän, yleisen turvallisuuden ja kyberturvallisuuden alalla on lisääntynyt.
  5. Energia ja rakennettu ympäristö: Brasilialla on maailman 5. suurin uusiutuvaan energiaan pohjautuva matriisi ja maasta tullee potentiaalisesti halvimman vihreän vedyn tuottaja. Yhteistyössä Suomen hiilineutraalisuus- ja älykkään energian osaajien kanssa on mahdollisuuksia yhteistyöhön.

Edellä mainittujen prioriteettisektorien lisäksi Suomi on luokitellut Brasilian työperäisen maahanmuuton prioriteettimaaksi.