MAA-ANALYYSI: AUSTRALIA

Australia on maailman 12. suurin talous (25 milj. as.). Sen osuus maailmankaupasta on 1.7%. Australia on monin tavoin verrattavissa Pohjoismaihin: elintaso, turvallisuus, terveydenhoito, julkinen liikenne, korkea koulutustaso ja tiukka normisto. Suomalaisille tuotteille, teknologioille ja palvelukonsepteille on kysyntää. Tärkeimmät kasvutoimialat ovat valmistava teollisuus, mineraalit ja energia sekä digitaaliset palvelut, elintarvike- ja terveysala. Australia rakentaa juuri nyt merkittäviä kumppanuuksia vedyn hyödyntämiseen energiataloudessa, kyberturvallisuudessa ja kaivosalalla.

Australia investoi erityisesti valmistavan teollisuuden kehittämiseen (raaka-aineteknologia, kriittisten mineraalien prosessointi, elintarviketeollisuus, lääkevalmisteet, kierrätys, puhdas energia) sekä vähäpäästöiseen teknologiaan ja turvallisuuteen. Oman valmistavan teollisuuden osuus on vain 5% BKT:sta (Suomi 30%) ja näin ollen monelle suomalaisille yrityksille Australiassa on vähän paikallista kilpailua. 

  • Mineraalisektori: merkittävin vientiala Australialle – yli 500 pörssilistattua kaivosalan yritystä. Tuotekehityksen kohteena ovat automaatio, sähköistäminen, AI ja dataratkaisut ympäristöystävällisyyden ja tehokkuuden parantamiseksi.  
  • Digi: Australian kasvavilla markkinoilla on kysyntää suomalaisille sensori-, verkko-, analytiikka-, AI- ja EV-ratkaisuille. Tietoturvaan investoidaan miljardeja.  
  • Energia: Miljardiluokan investointeja uusiutuvaan energiaan. 65% Australian energiasta tuotetaan vielä kivihiilellä. Suomalaiset uudistuvan energian, vedyn hyödyntämisen, energian varastoinnin ja älykkään kulutuksen seurantaan liittyvät ratkaisut kiinnostavat. 
  • Ruoka: kasvava vientisektori Australialle. Suomalaisille vaihtoehtoisten proteiinilähteiden, terveysvaikutteisten elintarvikkeiden sekä logistiikan ja arvoketjujen seurannan ratkaisuille on kysyntää.  
  • Terveys: Kehittämiskohteina ovat sovellukset, joissa huomioidaan yksilöllinen terveystieto, POC-diagnostiikka ja digitaaliset sovellukset, ja joiden avulla tuotetaan hoitoehdotuksia, interventioita ja ennakoivan terveydenhoidon optioita. 2021 budjetissa on 1 mrd. € vanhusten kotihoidon edistämiseen ja lisäksi virtuaalihoito korvataan nyt Medicaresta. 
  • Valmistus: Teknologia ja yhteistyöprojektit, joilla Australia kykenee kehittämään omaa valmistavaa teollisuutta, mm. avaruus- ja puolustusalat.  

Esimerkkeinä investoinneista energian tuotannossa ja energiatehokkuudessa liikenteen osalta mm. NSW:n osavaltion kaupunkiliikenteen sähköistys 2050 mennessä ja QLD:n vetyhankkeet (suunnitteluvaihe 212 milj.€). PM Morrison on ilmoittanut yli 800 milj. € investoinneista kyberuhkien torjumiseksi. Investoinnit kaivos- ja mineraalialalla kasvavat, vuosittain investoitu yli miljardi euroa teknologiakehitykseen.  

Suomen vienti Australiaan vuonna 2020 oli 626 milj. € (kauppatase positiivinen 492 milj. €).