Maa-analyysi: Arabiemiirikunnat

Arabiemiirikunnat (UAE) on yksi harvoista maista maailmassa, jonka taloudella menee loppuvuodesta 2022 yksiselitteisen hyvin ja kasvun ennustetaan jatkuvan 2023 vahvana. Maailmanpankin ennusteen mukaan öljyvetoisen BKT-kasvun odotetaan asettuvan vuonna 2022 5,9 prosentin tasolle ja maltillistuvan 4,2 prosenttiin vuonna 2023. Venäjän hyökkäyksen vuoksi poikkeuksellisen korkealla pysytellyt öljyn hinta vetää taloutta, mutta myös kasvu öljysektorin ulkopuolella on vahvaa mm. turismivirtojen nousun ansiosta.

Valtavalla vauhdilla 51-vuotisen itsenäisyytensä aikana kehittynyt UAE on Lähi-idän maista pisimmällä taloutensa monipuolistamisessa. Öljy- ja kaasuvarojensa lisäksi erityisesti Dubai tunnetaan kaupan, rahoitusalan, turismin ja logistiikan alueellisena keskuksena, joka vetää puoleensa kansainvälistä liiketoimintaa, investointeja ja osaajia. Lisäksi UAE tunnetaan vakaudestaan muuten epävakaalla alueella.

Samaan aikaan alueen muut maat - erityisesti Saudi-Arabia - haastavat sitä samanlaisilla kehitysvisioillaan ja -panostuksillaan. UAE onkin julkistanut useita kunnianhimoisia yhteiskunnallisia ja taloudellisia uudistuksia edelläkävijäasemansa turvaamiseksi mm. perusteellisen työlainsäädännön uudistuksen. Uudistusten kautta se pyrkii monipuolistamaan ja viherryttämään edelleen hiilivetyihin vahvasti nojaavaa talouttaan. Uudistushankkeet on hyvin resursoitu ja odotettua korkeammat öljytulot antavat niiden rahoitukselle vieläkin lisää liikkumatilaa.

UAE:n asettamat strategiset tavoitteet ja valitsemat tulevaisuuden alat ovat hyvin lähellä suomalaisen osaamisen ja yritysten tarjoaman ydintä, mikä luo pohjaa yhteistyölle ja mahdollisuuksia kaupan kasvattamiselle. Suurimmat mahdollisuudet löytyvät seuraavilla aloilla, joihin maan hallitus on ilmoittanut erityisesti panostavansa: 1. digitalisaatio, 2. energia, 3. kiertotalous sekä 4. terveys ja terveysteknologia.

Kestävän kehityksen teemat ovat yhä vahvemmin keskiössä ja UAE näyttäytyy alueen edelläkävijänä. UAE:n kansainvälisen COP28-ilmastohuippukoksen isännyys marraskuussa 2023 lisää painetta kunnianhimoisten ilmasto- ja ympäristöratkaisujen esittelemiselle. Erityisesti kiertotalous on noussut korkealle hallituksen asialistalla. Kaikki tämä luo mahdollisuuksia suomalaiselle osaamiselle ja ratkaisuille. Pelkästään UAE:n hallituksen ilmoittamat energiainvestoinnit vuoteen 2050 saakka ovat 139 mrd. luokkaa ja kiertotaloudessa asetettujen kunnianhimoisten politiikkatavoitteiden toteuttamiseen tarvitaan ulkomaista osaamista. Suunnitelmien toteutuksessa on avautumassa monipuolisia liiketoimintamahdollisuuksia, joiden pohjalle rakennetaan Team Finland -toimintaa vuonna 2023. Yrityksiä tuetaan edellä mainituilla avainaloilla ja luodaan kysyntää suomalaisia ratkaisuja kohtaan.