Maa-analyysi: Kanada

Kanadan markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille TF Kanada jatkaa panostusta energiasektorilla (energiatehokkuus ja uusiutuva energia) sekä biotalouden ja kaivostekonologian ratkaisuissa. Erityisesti Suomen metsäsektorin osaamiselle on vahvaa kysyntää Kanadassa, niin metsänhoitokysymyksissä kuin bioenergian ja uusien biomateriaalien osalta. Meriteollisuuden puolella löytyy potentiaalia suomalaisille satamaratkaisuille sekä arktiselle merenkululle. Suomen hyvää mainetta kiertotaloudessa, digitalisaatiossa ja ilmastotoimenpiteissä hyödynnetään maakuvatyössä.

MAA-ANALYYSI: KANADA

Kanadan markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille

TF Kanada jatkaa panostusta energiasektorilla (energiatehokkuus ja uusiutuva energia) sekä biotalouden ja kaivostekonologian ratkaisuissa. Erityisesti Suomen metsäsektorin osaamiselle on vahvaa kysyntää Kanadassa, niin metsänhoitokysymyksissä kuin bioenergian ja uusien biomateriaalien osalta. Meriteollisuuden puolella löytyy potentiaalia suomalaisille satamaratkaisuille sekä arktiselle merenkululle. Suomen hyvää mainetta kiertotaloudessa, digitalisaatiossa ja ilmastotoimenpiteissä hyödynnetään maakuvatyössä.

MAAN KYSYNTÄTILANNE JA POTENTIAALISIMMAT MARKKINAMAHDOLLISUUDET SUOMALAISYRITYKSILLE

Kanadan hallitus panostaa pandemian jälkeiseen talouskasvuun tavoitteena luoda kestävämpi ja ilmastonmuutoksen huomioivan talouden. Talouskasvun odotetaan olevan vuonna 2022 noin neljän prosentin tuntumassa ja sitä edistää kotitalouksien vahva kulutus pandemian jälkeen. Kehitystä tukee myös perushyödykkeiden korkea kysyntä. Inflaation odotetaan nousevan, minkä johdosta keskuspankin odotetaan nostavan peruskorkotasoa vaiheittain vuoden toisella puoliskolla. Vuoden lopussa korotason odotetaan nousevan hieman yli yhden prosentin.

Kanadan talous selvisi oletettua paremmin pandemiasta vuonna 2021 ja talous kasvoi lähes 2 prosenttia ennustetun vahvan supistumisen sijaan. Hallitus pitää kiinni lupauksestaan ”build back better”, minkä johdosta talouteen investoidaan runsaasti julkista rahaa, mikä vahvan kulutuskysynnän myötä siivittää kasvua.

Team Finland Kanada on tutkinut, mitkä sektorit ovat erityisen kiinnostavia suomalaisyritysten kannalta ja mihin TF Kanada tulee panostamaan vuonna 2022. Kanadan metsäteollisuus on samankaltaisten haasteiden edessä kuin aiemmin Suomen ja Suomella on tarjota uusia ratkaisuja em. sektorin tehokkuuden parantamiselle ja uudistumiselle. TF Kanada jatkaa keskusteluja Nova Scotian, Ontarion ja Brittiläisen Kolumbian kanssa yhteistyön kehittämiseksi pitkäjänteisellä tavalla tällä sektorilla. Metsävarantojen hyödyntäminen biotaloudessa on myös aihepiiri, jossa on potentiaalia.  

Energiasektorilla näyttäisi olevan paljon potentiaalia, kun Kanada pyrkii saavuttamaan Pariisin ilmastosopimuksen ja Glasgow:n COP-26 asettamat tavoitteet. Uusiutuvien energialähteiden kehittämisen lisäksi myös päästöjen pienentäminen ja energiatehokkuuden lisääminen sekä älykäs kaupunki-infrastruktuuri ovat kohteita, joissa suomalaiselle tarjoamalle olisi kysyntää. Kanada tulee panostamaan uusiutuvien polttoaineiden valmistuskapasiteetin rakentamiseen sekä siinä tarvittavien biomassojen hankintaketjujen kohentamiseen.

Kanada on maailman johtovaltio kaivosteollisuudessa. Hallitus on linjannut tavoitteeksi olla keskipitkällä aikavälillä myös johtava valtio akkuteollisuudessa ja sähköautojen tuotannossa, missä yhdistyvät maan tarjoamat mineraalivarat ja tietotaito. Suomen pyrkimys luoda oma akkuteollisuuden klusteri ja meidän omat malmivaramme peilaa Kanadan pyrkimyksiä, mikä luo mahdollisuuksia hedelmälliseen tiedonvaihtoon sekä kaupalliseen yhteistyöhön.

 

Teksti: Roy Eriksson, Suomen suurlähettiläs, Kanada