Liettuan palvelukeskusbisnes kasvaa

Liettuan palvelukeskusbisnes kasvaa

Liettua on vuosien varrella onnistunut houkuttelemaan maahan noin 80 kansainvälisten yritysten palvelukeskusta, jotka sijaitsevat pääosin pääkaupunki Vilnassa ja toisessa kasvukeskuksessa Kaunasissa.

Palvelukeskukset toimivat rahoituspalvelusektorilla, IT-sektorilla ohjelmistosuunnittelutehtävissä sekä erilaisissa analyysi- ja tuotekehitystehtävissä. Myös helpdesk-asiakaspalvelu on yksi palvelumuoto. Tyypillisesti keskukset tuottavat useita palveluja ja Liettuassa lisäksi ne keskittyvät yhä enemmän korkean arvonlisän palveluihin, kuten juuri rahoituspalveluihin.

Palvelukeskusbisneksen takana on tuttu resepti, joka on tuonut maahan myös muuta korkean arvonlisän liiketoimintaa esimerkiksi biotieteiden alalla:

  • koulutetun ja kielitaitoisen työvoiman hyvä saatavuus
  • työn kilpailukykyinen hinta
  • toimiva tietoliikenneinfrastruktuuri

Liettuassa pohjoismaisten yritysten palvelukeskusten osuus on huomattava. Toiminta keskittyykin Euroopan ja erityisesti Pohjoismaiden markkinoihin. Danske Bankin palvelukeskus on Liettuan suurin.

Suomen kieli on edustettuna yli neljänneksessä keskuksista. Western Unionin palvelukeskuksessa puhutaan jopa 35 kieltä, joten toiminta on aidosti globaalia.

Vilnan lisäksi Kaunas on luonteva sijoittautumiskohde palvelukeskuksille. Alueella on monta yliopistoa ml. Kaunasin tekninen yliopisto, joka on paikallinen innovaatiokeskus ja jolla on pitkät perinteet yhteistyöstä yritysten kanssa.

Suomen suurlähetystö Vilnassa auttaa mielellään suomalaisyrityksiä, jotka ovat kiinnostuneita perustamaan palvelutoimintoja Liettuaan ja yleisemmin yhteistyöstä Liettuan yliopistojen kanssa.

Ole yhteydessä!