Liechtenstein taipui paineen alla - laajennettua yhteistyötä tarjotaan niin veropetos- kuin veronkiertotapauksiin
 

Liechtensteinin hallitus valitsi proaktiivisen toimintalinjan tiedottamalla 12.maaliskuuta hyväksyvänsä OECD:n läpinäkyvyyttä ja tietojenvaihtoa koskevat standardit verokysymyksissä. Pankkisalaisuudesta tullaan edelleen pitämään kiinni, mutta erottelusta veropetoksen ja veronkierron välillä luovutaan.

Liechtenstein on ollut kasvavan paineen alla sen jälkeen kun Saksan postin johtajan Klaus Zumwinkelin veropetos paljastui alkuvuodesta 2008 ruhtinashuoneen omistaman LGT-pankin entisen työntekijän myytyä asiakastietoja Saksan tiedustelupalvelulle. Jo entuudestaan OECD:n niin kutsutullla mustalla listalla ollut pikkuvaltio leimattiin julkisuudessa roistovaltioksi, joka suojelee verorikollisia.

Finanssikeskuksen maineen pelastamiseksi ruhtinaskunnassa aloitettiin laaja keskustelu strategian muutoksesta. Merkkejä uudelleenajattelusta oli nähtävissä joulukuussa 2008 USA:n kanssa tehdyssä veroyhteistyösopimuksessa. Sopimus ei tee eroa veronkierron (tax evasion) ja veropetoksen (tax fraud) välillä. Tämä oli merkittävä muutos aikaisempaan tilanteeseen, jolloin asiakastietoja saadakseen USA:n viranomaisten tuli toteennäyttää veropetos.

Sopimus kaventaa pankkisalaisuutta merkittävällä tavalla, sillä Liechtenstein - kuten naapurinsa Sveitsi - ovat itsepintaisesti katsoneet, että verosopimusten velvollisuus asiakastietojen luovuttamiseen voi koskea ainoastaan veropetostapauksia eikä veronkiertoa, joka ei näissä maissa ole rikos vaan hallinnollinen rike.

Hallituksen julkilausumassa 12. maaliskuuta tunnustetaan OECD-standardit verokysymyksissä. Liechtensteinin hallitus (väistyvä hallitus, sillä hallituksen muodostaminen on ruhtinaskunnassa vielä 6. helmikuuta pidettyjen parlamenttivaalien jälkeen kesken) valitsi proaktiivisen toimintalinjan tiedottamalla hyväksyvänsä OECD:n läpinäkyvyyttä ja tietojenvaihtoa koskevat standardit verokysymyksissä.

Muodostettavan hallituksen pääministeri Klaus Tschütsche totesi tiedotustilaisuudessa Liechtensteinin haluavan auttaa muiden maiden legitiimien verotusvaateiden toteuttamisessa. Lehdet arvioivat lausuntoa radikaaliksi sävynmuutokseksi. Tiedotteessa tarjotaan uusimuotoisen veroyhteistyön toteuttamiseksi kahdenvälisten sopimusten solmimista. Yhteistyötä tarjotaan nimenomaan niin veropetosten kuin veronkierron varalle. Lehtitietojen mukaan sopimusneuvottelut Saksan kanssa ovat alkamassa 13. maaliskuuta, Iso-Britannian kanssa 1. huhtikuuta. Hallitus katsoo näiden toimenpiteiden ansiosta Liechtensteinin pääsevän pois OECD:n niin kutsutulta mustalta listalta "keskipitkällä aikavälillä".

Ei automaatiselle tietojenvaihdolle

Liechtenstein yrittää säästää finanssipaikkansa kilpailuedusta mitä säästettävissä on. Pankkisalaisuudesta, oikeusvarmuudesta ja yksityisyyden suojasta sanotaan edelleen pidettävän kiinni. Liechtensteinin pankkiiriyhdistys puolestaan toivottaa omassa tiedotteessaan vahvemman veroyhteistyön tervetulleeksi, mutta ilmoittaa vastustavansa automaattista tietojenvaihtoa. OECD-standardien mukaanhan
velvollisuus asiakastietojen luovutukseen syntyy vasta konkreettisen veropetos- tai veronkiertoepäilyn perusteella. Tiedotteessa todetaan myös mahdolliseksi neuvotella sopimuksista, jotka ylittävät OECD-standardit, mikäli päästään yhteisymmärrykseen vanhojen, nykyisten ja tulevien verovelvoitteiden kohtelusta ja siitä, että finanssikeskuksen asiakkaat saavat tarvittaessa riskittömän siirtymän verolegitiimiyteen.

Niin ikään todetaan, että Liechtenstein tulee täyttämään velvollisuutensa sekä finanssipaikkansa asiakkaita että sopimuskumppaneitaan kohtaan, silloin kun on kysymys niiden legitiimeistä verotusvaatimuksista.