Libanonin markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille

Libanonin talous on historiallisen syvässä kriisissä, josta nouseminen tulee viemään vuosia. Valtiolla ei ole mahdollisuutta suuriin teollisiin investointeihin seuraavien 12 kuukauden aikana. YK:n, Maailmanpankin ja EU:n avustusohjelmissa voi avautua investointimahdollisuuksia myös suomalaisyrityksille. Keskeiset alat cleantech ja laajasti kiertotalous, jätehuolto- ja vedenjakelu, terveyssektori, digitalisaatio. Beirutin sataman jälleenrakennus voi avata hankemahdollisuuksia.

Libanonin tarpeet ovat suuret, mutta kotimarkkinoiden ja valtion rahoituskyky meneillään olevan syvän talouskriisin vuoksi erittäin heikot. Kysyntää vetävät lähinnä YK:n, Maailmanpankin ja EU:n sekä kansainvälisten avustusjärjestöjen ja rahoittajamaiden mahdolliset hankkeet maassa. Maan bruttokansantuote supistui kuusi prosenttia vuonna 2019, arvioidaan supistuvan 25 prosenttia vuonna 2020, ja vielä 14 prosenttia vuonna 2021. Valuutan ja pankkisektorin vakauttaminen, inflaation hillintä sekä talouskasvun aikaansaaminen ovat vuoden 2021 keskeisimmät haasteet. 


Suurlähetystö pyrkii systemaattisesti panostamaan kriisiliiketoimintaan Libanonissa sekä laajemmin toimialueellaan.  Näissä ponnisteluissa Maailmanpankin aluetoimisto sekä yksittäiset YK-järjestöt ovat kiinnostavia. Libanon toimii myös reittinä naapurimaihin, joissa erilaisia markkinamahdollisuuksia. Alueella energiaan, veteen ja jätteisiin liittyviä investointeja tarvitaan. Kiertotalouteen sisältyy mahdollisuuksia yhdistää esim. SITRAn tutkimus- ja hanketoimintaa ja suomalaisten yritysten osaamista. Referenssihankkeet voisivat avata mahdollisuuksia myöhemmin muuallakin toimialueella.


Tarja Fernández, Suomen suurlähettiläs, Libanon