Latvian europrojekti on käynnistynyt: tavoitteena EMU-jäsenyys 2014

EuroseteleitäLatvian tavoitteena on euroon siirtyminen. Kuva: Tax Credits(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Latvian hallitus asetti vuonna 2010 tavoitteekseen liittyä Euroopan raha- ja talousliittoon 1.1.2014. Latvian europrojekti näyttää olevan aikataulussa, mutta projektin suurimmat haasteet ovat vasta edessä.

Latvian europrojektin johtajaksi palkattiin tämän vuoden maaliskuussa Dace Kalsone, joka toimi aiemmin Latvian pankin analyytikkona. Kalsonen tultua johtoon on europrojekti saanut uutta puhtia huolimatta siitä, että resurssit ovat hyvin pienet. Projektin eteneminen riippuu paljolti siitä, missä aikataulussa Latvia täyttää Maastrichtin kriteerit ja saa aikaan Euroopan keskuspankin vaatimat lakimuutokset. Europrojektin budjetti on lyöty lukkoon ja eurokampanjaa ollaan aloittamassa. Euroon siirtymissuunnitelma on myös olemassa, mutta yksityiskohdista keskustellaan vielä.

Talouskuria ja lakimuutoksia

Latvian europyrkimyksissä tärkeimmät prioriteetit ovat tällä hetkellä luonnollisesti Maastrichtin kriteerien täyttäminen sekä ensisijaisten lakien yhteensovittaminen EKP:n asetusten kanssa. Maastrichtin kriteerien suhteen inflaatiokuri ja talousunionisopimuksesta tuleva rakenteellinen 0,5 % budjettivajetavoite ovat kriteerien täyttämisessä Latvialle haasteellisimpia. Valtion budjettivajetta on nopealla aikataululla kurottu umpeen, ja tänä vuonna Latvia saavuttanee vajetavoitteen 2,5 %.

Lainsäädännön yhteensovittamisen kannalta tärkein asia on keskuspankin riippumattomuuden vahvistaminen. Tällä hetkellä valmistellaan euron käyttöönottolakia (euro introduction act), eturistiriitalakia (conflict of interest act) sekä Latvian keskuspankkilakia (law on the Bank of Latvia) lähetettäväksi EKP:n tarkistettavaksi. Tavoitteena on, että lakiehdotukset tulisivat Latvian parlamentin hyväksyttäviksi vuoden loppuun mennessä.

Latvian europrojektin kokonaisbudjetti on noin 12,3 miljoonaa euroa, johon sisältyvät Latvialle tulevat vakausmekanismikustannukset. Latvia toivoo saavansa noin puolet budjetin kustannuksista takaisin komissiolta. Budjetin pienuus asettaa rajoituksia europrojektin toiminnalle, varsinkin tiedotuskampanjalle. Latvian valtiovarainministeri Andris Vilks allekirjoitti 10.7. komission kanssa tiedonvaihtosopimuksen euroon siirtymisestä. Vilksin mukaan tämä on konkreettinen askel kohti eurotavoitetta.

Euron käyttöönottosuunnitelma

Euron käyttöönottosuunnitelman pääteemat ovat tehokkuus sekä varmistuminen siitä, että yhteiskunnan heikoimmista pidetään huolta siirtymävaiheessa. Näiden teemojen lisäksi halutaan varmistaa liike-elämän sujuva ja nopea siirtyminen euroon. Liike-elämän edustajat ovat olleet aktiivisesti mukana euron käyttöönottosuunnitelman laadinnassa.

Euron käyttöönottosuunnitelma on laadittu eri sektoreille, ja se toimii käytännössä kolmella tasolla. Ensinnäkin on olemassa yleissuunnitelma, jossa pääkohdat tulevat esiin. Sen tueksi on tehty yksityiskohtaisempi suunnitelma sekä sitä varten vielä täydentävä suunnitelma. Tällä toimintatavalla halutaan varmistaa, ettei mikään kivi jää kääntämättä.

On kuitenkin huomioitava, että europrojektin ainoa kokopäiväisesti palkattu työntekijä on projektinjohtaja Dace Kalsone. Tämä rajoittaa jonkin verran suunnittelutyön tekemistä. Häntä kuitenkin auttavat eurojäsenyyttä varten perustetut viisi työryhmää, jotka koostuvat eri ministeriöiden virkamiehistä. Työryhmissä valmistellaan kaikki euron käyttöönottoon liittyvä lakiehdotuksista kampanjointiin. Kalsonen mukaan yhteistyö ministeriöiden, työryhmien ja hänen välillään toimii erinomaisesti.

Kansalaismielipide keskeisenä osana eurokampanjaa

Kriteerien, lakimuutosten sekä käyttöönottosuunnitelman lisäksi hallituksen haasteena on saada kansalaiset vakuuttuneeksi eurojäsenyyden hyödyistä. Mielenkiintoista onkin, että Latvian hallitus on täysin sitoutunut liittymään euroon, mutta viimeisimpien mielipidetiedustelujen mukaan kansalaisista vain noin 15 % pitää eurojäsenyyttä myönteisenä.

Eurokampanjalla on työsarkaa edessään voittaakseen kansalaiset puolelleen. Euron tiedotuskampanjaa varten on allokoitu noin 1,9 miljoonaa euroa eli euro per kansalainen. Kampanja tulee kiertämään koko Latvian ja sen päämääränä on kertoa käytännön asioista liittyen euroon sekä vähentää epätietoisuutta euroa kohtaan.

Latvian pankki puolestaan julkaisi 12.7 lehdistötiedotteen ”kymmenen syytä liittyä euroon”. Siinä listataan luottokelpoisuuden koheneminen tärkeimmäksi syyksi liittyä euroon. Paremman luottokelpoisuuden kautta Latvia voisi saada lainaa matalammalla korolla; tämä tulee ajankohtaiseksi kun talouden vakausohjelman suuret velat tulevat maksuun.

Latvian pankki on laskenut, että eurojäsenyyden myötä Latvia säästäisi pelkästään alemman korkotason myötä noin 900 miljoonaa euroa kymmenen vuoden aikana. Lisäksi euron myötä investointimahdollisuudet Latviaan paranevat, ja Latvian pankin mukaan euro tuonee mukanaan myös pieniä korotuksia eläkkeisiin. Tämä tapahtui Viron eurojäsenyyden myötä ja saman uskotaan tapahtuvan myös Latviassa. Lähtökohtana Latvian eurojäsenyydelle on kuitenkin EMU-säännösten vaatima taloudellinen kuri, jota kautta Latvian talous saadaan vakaammalle pohjalle.

Latviassa ollaan tietysti huolestuneita eurokriisistä, mutta se ei Dace Kalsonen mukaan vaikuta Latvian europrojektiin. Latviassa nähdään, että eurokriisin ja uusien säännösten myötä euroalueesta tulee vain aiempaa vahvempi.

kauppa