Kyproksen markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille

EU:n elpymissuunnitelman yhden miljardin potilla ja Kyprokselle MFF-paketista suunnattavalle 1,45 miljardin euron summalle riittää käyttöä. Kypros aikoo niiden avulla ottaa yhteiskunnalllisia jättiaskelia, joissa suomalaisyritysten kannattaisi olla myös mukana. Kyproksella pieni on kaunista, mikä sopii suomalaisille yrityksille hyvin. Suunnitelmia laaditaan vauhdilla, nopeasti reagoivat ovat etusijalla. Kypros vahvistaa terveydenhuoltokapasiteettiaan, uudistaa koulutusjärjestelmänsä ja oikeuslaitoksensa, muuttaa rakennuskantansa energiatehokkaaksi, digitalisoi julkiset palvelut, vahvistaa IT-sektoria ja siirtyy nopeisiin laajakaistoihin, asentaa hiilikuitukapselit kaikkialle ja siirtyy 5 G:hen.

EU:n elpymissuunnitelman mukaisia kansallisia hankkeita aletaan toteuttaa Kyproksella jo ensi vuoden alusta ja näiden joukossa ovat kotitalouksien ja yritystoiminnan energiatehokkuushankkeet, mm. aurinkoenergiapaneelien asentaminen kaikkiin kattoihin Kyproksella. Samalla sähköautoille ryhdytään pystyttämään huoltoasemia ja latauspaikkoja.


Koulutuspuolella arvioidaan koko järjestelmä henkilöstöä myöten digitalouden uusimpia mahdollisuuksia painottaen ja hyödyntäen. Joka kotiin ja yritykseen aiotaan saada internetin nopeimmat hiilikuitukaapelit. Fossiilisista polttoaineista halutaan siirtyä entistä ripeämmin uusiutuvaan energiaan ja IT-infrastruktuuri kytkeä kiinteämmin pilvipalveluihin.


Kyproksen eri ministeriöiden laatimat suunnitelmat lähetetään koko hallituksen nimissä eteenpäin Brysseliin marraskuun aikana, jonka jälkeen aloitetaan keskustelut komission kanssa siitä, mitkä parhaiten sopivat eurooppalaisiin suunnitelmiin. Prosessin lopullinen määräaika on 30.4.2021, jonka jälkeen Kyproksen valtiovarainministeriö ja eurooppalaisten hankkeiden päädirektoraatti neuvottelevat komission kanssa ja saavat palautetta ennen kuin koko suunnitelma lyödään lukkoon. Suuri osa rahoista osoitetaan EU:n Green Deal -tavoitteiden mukaisiin hankkeisiin ja digitaaliseen muutokseen.


Säädökset edellyttävät, että 37 prosenttia kuluista pitää kohdistaa ympäristö- ja energiatehokkuushankkeisiin ja 20 prosenttia Kyproksen teollisuuden ja yritysten digisiirtymään. EU:n tasolla koko paketti kulkee komission kautta Eurooppa neuvostolle, jonka pitää hyväksyä komission suositukset. Lainsäädännöllistyyppiset hankkeet päätetään Euroopan parlamentissa. Kyproksen osalta näihin kuuluu mm. oikeuslaitoksen uudistaminen, digimuutokset, julkiset palvelut sekä koulutusjärjestelmän uudistaminen.


Kyproksen hallituksen tarkoituksena on yhteistyön tiivistäminen julkisen ja yksityisen sektorin välillä. Kaikista hankkeista on sopijaosapuolten allekirjoitettava paperit 31.12.2023 mennessä ja maksatukset saatettava päätöksen 30.6.2026. Hankkeiden loppuun vieminen edellyttää realistisia, toteuttamiskelpoisia ja vastuullisia suunnitelmia sekä laatukriteereiden täyttämistä, muuten ei lahjarahalla korvattavia kuluja makseta projektien eri vaiheissa. Osa hankkeista tähtää Kyproksen talouden erityisiin heikkouksiin, joita ovat mm. maatalouden teknologisointi, kyproslaisten tuotteiden, mm. raaka-aineiden tuotteistaminen, investoinnit innovaatioihin ja tietokoneohjelmistoihin, kevyen valmisteteollisuuden edistäminen, tutkimus- ja kehitystyön vahvistaminen ja koulutuksen lisääminen luonnontieteissä, insinööri- ja teknistieteellisillä aloilla.

Harri Mäki-Reinikka, Suomen suurlähettiläs, Kypros