Kroatian kunnianhimoinen elpymissuunnitelma: robottitakseja ja digikuilun kavennusta

Euroopan komissio on näyttänyt vihreää valoa Kroatian kunnianhimoiselle 6,3 miljardin euron elpymissuunnitelmalle. Kroatia on EU:n elpymistukivälineen suurin saaja bruttokansantuotteeseen (BKT) suhteutettuna: tarjolla oleva lahjaraha vastaa 11,6 prosenttia Kroatian vuoden 2019 BKT:stä. Suunnitelman avulla Kroatian talouden on määrä kasvaa 1,5-2,9 prosenttiyksikköä per vuosi vuoteen 2026 asti. Lisäksi sen avulla toivotaan luotavan ainakin 21 000 uutta työpaikkaa.

Euroopan komission puheenjohtaja ja Kroatian pääministeri tyytyväisiä Kroatian elpymissuunnitelmaan
Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen vieraili 8. heinäkuuta Kroatiassa osana kansallisten elpymissuunnitelmien hyväksymiseen liittyvää Next Generation EU -kiertuettaan. Kuvassa oikealla Kroatian pääministeri Andrej Plenković. (Kuva: Kroatian hallitus, Vlada Republike Hrvatske.)

Kroatia aikoo ohjata noin 40 prosenttia varoista ilmastotoimiin ja noin 20 prosenttia digitalisaatioon. Ilmastotavoitteita tukevia investointeja ovat muun muassa uusiutuvan energian, vihreän liikenteen, energiatehokkuuden, maanjäristysten vaurioittamien rakennusten kunnostamishankkeet sekä luonnon monimuotoisuutta tukevat joki-, järvivesi- ja tulva-aluekunnostukset. Digitalisaatiota taas tukevat esim. julkishallinnon, liikenteen, oikeusjärjestelmän ja korkea-asteen koulutuksen digihankkeet sekä kansallisen laajakaistakattavuuden lisääminen eli kaupunkien ja maaseudun välisen digikuilun pienentäminen. Lisäksi suunnitelma huomioi eurooppalaisen ohjausjakson puitteissa annetut maakohtaiset suositukset vuosilta 2019 ja 2020.

Elpymissuunnitelmat pääpilarit

Kroatian elpymissuunnitelman pääpilarit ovat 1) vihreä ja digitaalinen talous, 2) julkishallinto ja oikeuslaitos, 3) koulutus, tutkimus ja kehitys, 4) työmarkkinat ja sosiaaliturva, 5) terveydenhuolto sekä 6) maanjäristysten jälkeinen korjausrakentaminen. Merkittävimpiä yksittäisiä hankkeita ovat muun muassa kiinteistöjen kärsimien maanjäristysvaurioiden korjaustoimet (vihreä energiasiirtymä huomioiden), tekoälyä hyödyntävä julkisen liikenteen robottitaksihanke Zagrebissa, Dugo selo - Novska –rautatieosion modernisointi sekä Sisakin biojalostamo.

Vihreä kaupunkiliikenne

Kroatian elpymissuunnitelman merkittävin yksityissektorille ulottuva hanke on yli 200 miljoonan euron MaaS-periaatteen mukainen (Mobility as a Service, liikkuminen palveluna) Project 3 Mobility -hanke, joka tähtää innovatiivisen ja ympäristöystävällisen kaupunkiliikenteen ekosysteemin käyttöönottoon Kroatian pääkaupunki Zagrebissa. Joulukuuhun 2025 asti kestävän projektin kolme avainkomponenttia ovat: 1) täysin autonominen sähköauto, jolla on ns. viidennen autonomian taso eli täysautomaatio, jossa ajoneuvo toimii täysin itsenäisesti erilaisissa tie- ja ympäristöoloissa ilman ohjauspyörää ja polkimia, 2) kehitystyö ja infrastruktuurin rakentaminen itsenäisille sähköajoneuvoille, jotka integroidaan julkiseen kaupunkiliikenteeseen sekä 3) ohjelmistoalustan kehittäminen koko edellä mainitun järjestelmän hallitsemiseksi.

Hankkeen perimmäisenä tavoitteena on lisätä liikenneturvallisuutta, vähentää ruuhkia, pienentää liikenteen kokonaispäästöjä sekä tukea ajoneuvoliikenteen tutkimus- ja innovaatioprosesseja, teknologian siirtoa ja yritysten välistä yhteistyötä. Kroatian meri-, liikenne- ja infrastruktuuriministeriö koordinoi hanketta, jonka toteutuksesta vastaa Project 3 Mobility(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan). Startup-tyyppisen yrityksen omistajia ovat ohjelmistoyritys Infinum(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan) ja yksi maailman johtavista konseptisähköautojen valmistajista, vastikään nimekkään hyperurheiluautovalmistaja Bugattin kanssa fuusioitunut Rimac automobili(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan).

Hankkeen menestyksellinen toteutus vaatii paitsi liikenteeseen liittyviä lainsäädännöllisiä muutoksia, myös itsenäiseen ajojärjestelmään mukautettuja akkuja ja automaattisia propulsiojärjestelmiä. Prototyyppi itsenäisestä julkisliikenteen sähköajoneuvosta tekoälyyn perustuvalla ajohallintajärjestelmällä on jo olemassa. Hankesuunnitelman mukaan ensimmäiset robottitaksit tulevat olemaan koeajossa Zagrebin kaduilla jo vuonna 2024. Projektin lähitulevaisuuden päätoiminnot keskittyvät autonomisen sähköajoneuvon ja akkualustan jatkokehittämiseen. Hankkeeseen sisältyy myös ajoneuvojen valmistamiseen tarkoitettujen tuotantolinjojen rakentaminen. Sen sijaan 700 autonomisen sähköauton valmistus Zagrebin kaupungille rahoitetaan muista kuin elpymisvälineen varoista. Kaupungin liikenneinfrastruktuurin rakentaminen aloitetaan vuonna 2022.

Komission arvio

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen vieraili 8. heinäkuuta Kroatiassa The Next Generation EU -kiertueensa johdosta kertoen komission antaneen myönteisen arvion Kroatian elpymissuunnitelmasta. Komission keulahahmon mukaan Kroatian kansallinen elpymissuunnitelma on sopiva sekoitus investointeja ja reformeja. (Neuvoston tulee vielä hyväksyä komission päätösehdotus ennen kuin Kroatia voi käyttää EU:n elpymis- ja palautumisvälineen varoja taloutensa vauhdittamiseen ja koronapandemian seurauksista selviämiseen.) Von der Leyen tapasi Kroatian pääministeri Andrej Plenkovićin, vieraili maaliskuun 2020 maanjäristyksessä pahoin vaurioituneessa Zagrebin katedraalissa ja tutustui edellä mainittuun Rimac automobili –yritykseen. Rimacin vierailun jälkeen von der Leyen puhui tiedotusvälineille: ”Minun on sanottava, että olen syvästi vaikuttunut. Olen nähnyt tulevaisuuden olevan läsnä Kroatiassa. Olen nähnyt liikkumisen tulevaisuuden vastauksena ilmastonmuutokseen."

 

Teksti: Laura Stojic, Suomen suurlähetystö Zagreb

Kuva: Kroatian hallitus(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan)