Kroatian ja Bosnia-Hertsegovinan markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille

Jätteenkäsittely- ja energiaratkaisut, terveysteknologia, digitalisaatio ja koulutusvienti tarjoavat kysyntälähtöisesti lupaavimmat mahdollisuudet suomalaisyrityksille Kroatiassa. Hankerahoitusikkuna aukeaa EU:n elpymispaketin myötä – suhteessa BKT:hen Kroatia on suurin avustusten saaja. Kansallinen elpymissuunnitelma on edelleen tekeillä, mutta merkittävimmät lähitulevaisuuden investoinnit liittyvät rautatieverkoston modernisointiin ja Zagrebin maaliskuisten maanjäristystuhojen korjausinvestointeihin. Tällä hetkellä terveydenhuollon digitalisaatio ja tekoälyn logistiset ratkaisut ovat paikallisten pk-yritysten T&K-toiminnan ytimessä. Twinning-yhteistyö taas on sekä Suomen että Kroatian intresseissä: FI-HR -asiantuntijakonsortiot Länsi-Balkanin maissa tarjoavat alustan markkinoida laajemmin suomalaista osaamista.

JÄTTEENKÄSITTELY JA ENERGIA


Kroatian yhdyskuntajätteestä yli 80% päätyy kaatopaikoille ja kierrätykseen sopimattoman jätteen hyödyntäminen energiana on lähes olematonta, vain 2%. Euroopan investointipankki (EIB) tarjoaa ns. vihreää rahoitusta haarukoiden ympäristön ja ilmaston kannalta kestäviä projekteja. Suomella puhtaan teknologian toimittajana on tarjottavaa Kroatian ohella etenkin naapurimaa Bosnia ja Hertsegovinassa (BiH), missä ilmanlaatuongelmat ovat yksi suurimmista ennenaikaisiin kuolemiin johtavista terveysriskeistä.

    
TERVEYSTEKNOLOGIA


Suomi ja Kroatia ovat molemmat aktiivisia EU-tasolla sähköisten terveyspalvelujen digitaalisen infrastruktuurin kehittämisessä. Kroatiassa on korkeatasoista lääketieteen osaamista (esim. maksansiirroissa maailman ykkösmaa per miljoona asukasta), mutta uhkana on työvoimapula. Tämä pakottaa innovatiivisiin ratkaisuihin ja tekoälyn hyödyntämiseen asiakaspalvelussa ja leikkaussaleissa (neurokirurgian robotit yms). Sydän ja verisuonitaudit sekä syöpäkuolleisuus ovat EU:n keskiarvoa korkeampia. Suomi taas on syöpätutkimuksen ja -hoidon edelläkävijä.

IT / DIGITALISAATIO


Työllisyyspoliittisten tulevaisuuskatsausten mukaan IT-teollisuus Kroatian kantava voima tällä vuosikymmenellä.  Maassa vahva insinööriosaamisen perinne ja edulliset työvoimakustannukset. Hankintoja tulossa 5G-tietoliikenneteknologiaan ja laajakaistainfrastruktuuriin liittyen. Kyberturvallisuus identifioitu tärkeäksi osaksi kansallista älykkään erikoistumisen strategiaa ja 5G:n turvallisuuspolittista ulottuvuutta.

KOULUTUSVIENTI


Team Finland ja maakuvatyön synergiat konkretisoituvat Helsingin yliopiston ja Reaktorin kehittelemän Elements of AI –tekoälykurssin lanseerauksen myötä. Kurssin kroatiankielinen versio lanseerataan loppuvuodesta 2020. Projekti jatkuu paikallisten pääyhteistyökumppanien (Kroatian tekoälytoimijat ja Zagrebin yliopisto) kanssa viestinnällisesti läpi vuoden 2021 ja tukee täten suomalaisyritystenkin markkina-asemaa ja Suomen myönteistä julkisuuskuvaa Kroatiassa. 

*BiH


Bosnia-Hertsegovinan (BiH) markkinamahdollisuudet ovat hyvin samankaltaiset kuin asemamaa Kroatiassa (energia, IT) sillä erotuksella, että BiH:ssä huomioitava keskitason poliittinen riski esim. monikerroksisesta lainsäädännöstä ja kolmen eri pääkansanryhmän yhteistyöstä eli käytännössä hallinnon haasteista johtuen. Kansainvälistä projektirahoitusta on kuitenkin kiitettävästi tarjolla. Tyypillinen ja hyväksi havaittu polku BiH:n markkinoille kulkee Kroatian (tai Serbian) kautta/kanssa. 

Risto Piipponen, Suomen suurlähettiläs, Kroatia