KOSOVON MARKKINAMAHDOLLISUUDET SUOMALAISYRITYKSILLE

Koronan seurauksena kysyntä, kuten talouden kehitys oli erittäin heikkoa Kosovossa, mutta tällä hetkellä hallituksen eri toimenpiteiden vuoksi BKT:n arvellaan kasvavan tänä vuonna Maailmanpankin arvion mukaan noin 7,1 prosenttia. Suurin potentiaalinen mahdollisuus suomalaisyritykselle on EU:n Länsi-Balkanin investointipaketti, jossa on EU-rahoitusta jopa 9 miljardia euroa, sekä eri rahoituslaitosten tenderit. Nyt olisi tärkeää löytää yritysryppäät Suomesta, jotka voisivat osallistua näihin IPA III mukanaan tuomiin investointeihin ja avustaa yrityksiä tarjouskilpailujen haussa. Investointisuunnitelman tärkeimmät alueet ovat kestävä liikenne, puhdas energia, ympäristö ja ilmasto, digitaalinen tulevaisuus, yksityinen sektori ja inhimillinen pääoma. Nämä ovat myös alueita, joilla suomalaisilla on paljon osaamista. Kosovossa yhä jatkuva rakennusbuumi tarjoaa mahdollisuuksia esimerkiksi hisseille, nostureille, jäteastioille ja vaikkapa suomalaisille saunoille. Alueellisen yhteistyön käynnistäminen TF-koodinaattori Janne Sykön työpanoksella lisää myös mahdollisuuksia suomalaisyrityksille.

 

Koronan seurauksena kysyntä, kuten talouden kehitys oli erittäin heikkoa Kosovossa, mutta tällä hetkellä hallituksen eri toimenpiteiden vuoksi BKT:n arvellaan kasvavan tänä vuonna Maailmanpankin arvion mukaan noin 7,1 prosenttia. Suurin potentiaalinen mahdollisuus suomalaisyritykselle on EU:n Länsi-Balkanin investointipaketti, jossa on EU-rahoitusta jopa 9 miljardia euroa, sekä eri rahoituslaitosten tenderit. Nyt olisi tärkeää löytää yritysryppäät Suomesta, jotka voisivat osallistua näihin IPA III mukanaan tuomiin investointeihin ja avustaa yrityksiä tarjouskilpailujen haussa. Investointisuunnitelman tärkeimmät alueet ovat kestävä liikenne, puhdas energia, ympäristö ja ilmasto, digitaalinen tulevaisuus, yksityinen sektori ja inhimillinen pääoma. Nämä ovat myös alueita, joilla suomalaisilla on paljon osaamista. Kosovossa yhä jatkuva rakennusbuumi tarjoaa mahdollisuuksia esimerkiksi hisseille, nostureille, jäteastioille ja vaikkapa suomalaisille saunoille. Alueellisen yhteistyön käynnistäminen TF-koodinaattori Janne Sykön työpanoksella lisää myös mahdollisuuksia suomalaisyrityksille.

Euroopan Unionin Länsi-Balkanin investointisuunnitelmaan kuuluvat alueet ja rakennussektori ovat mahdollisia kysyntäalueita. Kosovon tärkeimmät tuontituotteet ovat mineraalit, ruoka- ja juomatuotteet, koneet ja sähkökomponentit, ajoneuvot, kemialliset tuotteet, muovi- ja kumituotteet, maataloustuotteet, tekstiilit ja elävät eläimet.

Mahdollisuuksia eri aloilla:

  • Kestävä liikenne; Komissio aikoo rahoittaa noin 40% maantieliikenneinvestoinneista. Elektroninen tankkaus ja yhteydet vesi- ja junaliikenteeseen, kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelmat.
  • Puhdas energia; Energiamarkkinoiden integraatio, energiatehokkuus, uusiutuvat energialähteet, transitio pois hiilienergiasta.
  • Ympäristö ja ilmasto; Jätelaitokset, hiilettömyys, saasteettomuus, kiertotalous, kestävä ruokatuotanto, kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelmat, kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen, kestävä turismi.
  • Digitaalinen tulevaisuus; Digitaalisten taitojen kehittäminen, e-hallinto, e-hankinnat, e-terveyspalvelut, roaming-hintojen lasku, kyberturvallisuuskapasiteetin rakentaminen, nopea ja turvallinen laajakaista.
  • Yksityinen sektori; Turismi, yritysten laatustandardit, agri-ruokasektori, kiertotalous: kierrätyskoneet, prosessisuunnittelu, jätelaitokset, energiavoimalaitokset, jäteautot.
  • Inhimillinen pääoma; Koulutussektori, terveyssektorin reformit, kulttuuri, Erasmus+ -ohjelma.
  •  

Pia Stjernvall, Suomen suurlähettiläs, Kosovo