Kolumbian markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille

Kolumbian talous on Latinalaisen Amerikan 4. suurin Brasilian, Meksikon ja Argentiinan jälkeen. Maan talouskasvu on ollut alueen voimakkainta 2000-luvulla. Vuonna 2016 solmittu rauhansopimus on vahvistanut taloutta entisestään. Kuluva vuosi on ollut tiukkojen koronarajoitusten takia vaikea, mutta tulevana vuonna talouden ennustetaan palautuvan varsin nopeasti. Elpyminen nojaa investointeihin, jotka kohdistuvat uusiutuvaan energiaan, digitalisaatioon sekä maaseutukehitykseen, ml. kierto- ja biotalous. Suomalaisyrityksille avautuu mahdollisuuksia hyötyä näistä merkittävästi. Maassa on selvästi kasvavaa kysyntää suomalaisten yritysten tarjonnalle niin puolustus-, terveys- kuin koulutussektorillakin.

Kolumbiassa on potentiaalia suomalaisyritysten viennille etenkin digitalisaatioon, terveyteen, bio- ja kiertotalouteen, puolustusalaan ja koulutukseen liittyen. 


Hallitus pitää digitaalista murrosta tärkeimpänä väylänä kehittää maan talouden perustaa hyödykepohjaisesta sellaiseksi, joka rakentuu korkeaa lisäarvoa tuottaville palveluille. Murros on jo kovassa vauhdissa, ja kysyntä digitaalisille ratkaisuille kasvaa nopeasti. Maan terveyssektori kehittyy myös harppauksin ja perustuu nimenomaan moderneille, digitaalisille sovelluksille. 


Kolumbia on myös Latinalaisen Amerikan johtaja kiertotalouden alalla. Se on esim. alueen ensimmäinen maa, jolla on kansallinen kiertotalous-strategia. Hallitus ja presidentti Duque ovat painottaneet kiertotalouden ja uudenlaisen vihreän talousajattelun roolia myös koronanjälkeisessä elpymisessä. Suomalaisyrityksillä on erityisen merkittäviä mahdollisuuksia olla mukana luomassa toimivia ja tehokkaita kaupunkiyhteisöjä kiertotalouden avulla. Pääkaupunki Bogota on kiinnostunut vähentämään ilmansaasteita ja vahvistamaan resurssitehokkuutta panostamalla moderneihin teknologioihin. Kehittyvällä maaseudulla biotalous-sektori on kasvussa, ml. metsä- ja maataloussektori. 

Puolustusalalla voisi olla markkinamahdollisuuksia suomalaisille yrityksille. Markkina puolustusalan tuotteille on alueen 2. suurin. Hallituksen näkyvät panostukset turvallisuuskysymyksiin varmistavat, että investoinnit jatkuvat myös tulevaisuudessa.


Kolumbia on Education Finlandin alueellinen kohdemaa, jossa on potentiaalia etenkin varhaiskasvatukseen, ammatilliseen koulutukseen, opettajakoulutukseen sekä koulutusalan digitalisaatioon liittyen. Suomella on koulutuskysymyksissä Kolumbiassa erinomainen maine, ja maan hallitus panostaa voimakkaasti sektorin kehittämiseen.

Jarmo Kuuttila, Suomen suurlähettiläs, Kolumbia