Kiinassa kehittymässä pörssikupla

Viiden laskevien kurssien vuoden jälkeen Kiinan osakemarkkinoiden kurssit yli kaksinkertaistuivat viime vuonna. Tärkein syy oli lähes loppuun saatettu osakeuuditus, jolloin kaikki osakkeet tulivat myytäviksi.

Aikaisemmin kaksikolmasosaa osakkeista oli ei myytäviä. Pörssin valvonta on parantunut ja ulkomaisten sijoittajien rooli kasvanut. Sijoitusrahastojen suosio on kasvanut valtavasti. Niiden varat kaksinkertaistuivat vuoden 2006 jälkipuoliskolla.

Rahamarkkinat ovat edelleen keveät johtuen kauppataseen ylijäämästä ja ulkomaisista investoinneista. Uusi 25 prosentin yritysvero tulee merkitsemään myös suurempia voittoja kiinalaisille yrityksille. Valtionyhtiöiden rakenneuudistus on suunnitteilla.

Listautumiset Shanghain pörssiin jatkuvat vilkkaana vuoden listautumiskiellon jälkeen. Pankit ja vakuutusyhtiöt ovat suosikkeja ja niiden osakkeiden hinnat ovat nousseet epäloogisen korkeiksi. Maailman johtavat sijoituspankit ovat jo varoittaneet osakekuplasta ja kehottaneet pitäytymään ostoista.

Vaikka Kiinan talous on kasvanut viime vuosina noin kymmenen prosenttia vuosittain, eivät pörssikurssit ole seuranneet mukana. Vuonna 2001 alkanut pörssikurssien lasku kesti peräti viisi vuotta. Vuonna 2005 Kiinan pörssikurssit saavuttivat alimman tasonsa kuuteen vuoteen. Viime vuonna tilanne kuitenkin muuttui ja Kiinan osakemarkkinoiden kehitys oli eräs parhaita koko maailmassa. Pörssikurssit yli kaksinkertaistuivat sekä Shanghaissa että Shenzhenissä. Pörssien kehitystä kuvaava indeksi nousi peräti 127 prosenttia.

Pörssien kehitys

Kiinan arvopaperipörssit aloittivat toimintansa 1990-luvun alussa sekä Shanghaissa että Shenzhenissä. Niissä käydään kauppaa kiinalaisten yhtiöiden osakkeilla (A-osakkeet ja B-osakkeet), osakerahastojen osuuksilla, valtion obligaatioilla ja yritysten velkakirjoilla. A-osakkeita ovat perinteisesti voineet ostaa vain kiinalaiset. B-osakkeita ovat voineet ostaa myös ulkomaalaiset ulkomaan valuutalla. Pörsseissä on listattuna runsaat 1340 yritystä, joiden yhteinen markkina-arvo on hieman yli 1000 miljardia euroa.

Kansalaisten luottamus Kiinan pörsseihin on kärsinyt moneen otteeseen, sillä pörssin piirissä on tapahtunut paljon laittomuuksia. Kiinan ensimmäinen pörssilakikin saatiin aikaan vasta runsas seitsemän vuotta sitten. Kauppaa on käyty erilaisten huhujen ja sisäpiiritietojen siivittämänä ja osakkeilla on pyritty saamaan spekulatiivisia pikavoittoja. Viimeisten viiden vuoden aikana moni sijoittaja on menettänyt rahansa ja myös uskonsa osakesijoittamiseen.

Kiinan johtajat ovat yrittäneet parhaansa saadakseen aikaan toimivan pörssin, joka tukisi maan taloutta. Kun pörssi vuonna 2005 oli alimmillaan lähes kuuteen vuoteen, vakuutusyhtiöille annettiin lupa sijoittaa varojaan pörssiin. Myös pörssiyhtiöiden osakeannit kiellettiin vuodeksi, jotta pörssikurssit piristyisivät.

Vakuutusyhtiöiden pörssisijoituksiin liittyy lukuisia rajoituksia. Esimerkiksi osakesijoitusten osuus saa olla vain viisi prosenttia vakuutusyhtiöiden varoista. Samaan aikaan kun vakuutusyhtiöt saivat luvan sijoittaa varojaan pörssiin, myös eläkevakuutusyhtiöiden suorat sijoitukset pörssiin tulivat mahdollisiksi. Vaikka vakuutusyhtiöiden pääsyä pörssiin "mainostettiin" merkittävänä uutuutena, ei se vaikuttanut sanottavammin pörssikursseihin.

Viime vuonna useimmat pörssisijoittajat saivat pitkästä aikaa mukavia voittoja. China Securities Journalin selvityksen mukaan 70 prosenttia sijoittajista teki voittoja. Haastatelluista kolmasosa totesi voittojensa olevan 20-50 prosenttia, kun taas 16 prosenttia haastatelluista kärsi tappiota. Noin 5 prosenttia haastatelluista totesi investointinsa kaksinkertaistuneen.

Huolimatta osakeindeksien hyvästä kehityksestä ei kurssien nousu ole ollut yhtenäistä. Vain suhteellisen harvat suuret usein monopoliasemassa olevat yritykset sekä valtion omistamat suurpankit ovat menestyneet pörssissä hyvin. Useimpien pienempien yritysten osalta pörssikurssien kehitys on ollut vaatimaton.

Pörssien valvonta parantunut

Kiinan johto on pyrkinyt useiden vuosien ajan luomaan tehokkaan arvopaperipörssin ja toimivat rahoitusmarkkinat. Nyt näyttää siltä, että Kiinassa ollaan päästy lähemmäksi tätä tavoitetta. Vuodesta 2004 lukien Kiinan arvopapereiden valvontakomissio on tiukentanut selvästi pörssiyhtiöiden valvontaa ja parantanut yhtiöiden hallintomenetelmiä. Se valvoo tarkemmin myös arvopapereiden välitysliikkeitä.

Viime vuoden alussa Kiinassa tuli voimaan uusi yrityslaki sekä arvopaperilaki. Näissä säädetään muun muassa yritysten yksityiskohtaisista velvotteista julkaista rahoitustietojaan, konsultaatioista osakkeenomistajien kanssa sekä tehokkaamista tilintarkastusmenetelmistä. Näiden kahden lain jälkeen arvopaperei-den valvontakomissio on julkaissut lisäksi yli 70 määräystä. Aivan viime aikoina Kiinan pörssit näyttävät muuttuneen rationaalisemmiksi ja ehkä vähemmän spekulatiivisiksi, kun institutionaalisten investoijien osuus on kasvanut. Myös ulkomaalaisten institutionaalisten sijoittajien mahdollisuuksia ostaa kiinalaisia pörssiosakkeita on parannettu.

Osakeuudistus

Tärkein syy jyrkästi nouseville pörssikursseille viime vuonna oli kuitenkin se, että valtion omistamien osakkeiden vuonna 2005 aloitettu osakeuudistus on jo käytännössä toteutettu. Kun valtionyrityksiä vietiin pörssiin 1990-luvun alussa, valtio halusi pitää selkeän määräysvallan. Silloin päätettiin, että pörssiin vietiin vain yksikolmasosa valtion omistamien yhtiöiden osakkeista. Loput kaksikolmasosaa jäivät valtion haltuun eikä niitä voinut myydä pörssissä. Tämä niin sanottu ei myytävissä olevien C-osakkeiden valtava määrä on muodostanut todellisen ongelman osakemarkkinoille. Se on osaltaan johtanut myös lukuisiin väärinkäytöksiin, kun emäyhtiöt ovat ottaneet pörssiin listatuilta tytäryhtiöltä varoja ja loukanneet vähemmistöomistajien oikeuksia.

Kun osakesarjojen yhtenäistämistä ryhdyttiin puuhaamaan ensimmäisen kerran vuonna 1999 oli seurauksena pörssikurssien romahtaminen ja suunnitelman lykkääminen. Sama toistui kaksi vuotta myöhemmin. Markkinoilla pelättiin ylitarjontaa ja kurssien laskua. Vuonna 2005 osakeuudistusta ryhdyttiin toteuttamaan tilanteessa, jossa pörssikurssit olivat jo pohjalukemissa. Kiinalaiseen tapaan liikkeelle lähdettiin varovasti ja aluksi 46 yritystä osallistui kokeiluun. Yritysten tuli saada osakkeenomistajien hyväksyminen uuditukselle. Kussakin yrityksessä sovittiin erikseen, kuinka paljon hyvitystä tulee antaa myytävissä olevien osakkeiden omistajille. Lähtökohtana oli, että kaikki yritysten osakkeet tulivat olemaan samanarvoisia. Viime vuoden loppuun mennessä osakeuudistus oli hyväksytty jo 1301 listatun yrityksen osalta. Osakeuudistuksen seurauksena syntyneet uudet myytävissä olevat osakkeet eivät ole tulleet vielä markkinoille, joten niillä ei ole ollut ainakaan vielä vaikutuksia kurssitasoon.

Ulkomaisten sijoittajien rooli kasvaa

Ulkomaisille institutionaalisille sijoittajille avautui mahdollisuus neljä vuotta sitten ostaa kiinalaisia A-osakkeita ja valtion velkakirjoja. Järjestelyyn sisältyy paljon rajoituksia. Ulkomaisten investoijien tulee saada etukäteen lupa ja oma kiintiö. Ne voivat käydä kauppa vain kiinalaisen välittäjän kautta. Ulkomainen investoija saa omistaa korkeintaan 10 prosenttia listatun kiinalaisen yrityksen osakepääomasta eikä ulkomaalaisomistus saa nousta yli 20 prosenttia. Ulkomainen investoija ei myöskään voi siirtää rahojaan pois vuoteen siitä, kun rahat on sijoitettu pörssiin.

Aluksi tämä niin sanottu hyväksytty ulkomainen institutionaalinen investoija-järjestelmä ei herättänyt kovin paljon kiinnostusta, mutta nyt lupia on myönnetty jo 52 rahoituslaitokselle. Niiden yhteinen kiintiö on tällä hetkellä 8,8 miljardia dollaria. Suurimmat kiintiöt on UBS:llä, Citigroupilla, Nikko Asset Managementilla, Deutsche Bankilla ja HSBC:lla. Viime vuonna ulkomaiset investoijat sijoittivat Kiinan pörssimarkkinoille tämän niin sanotun QFII-järjestelmän puitteissa runsaat 2,2 miljardia euroa. Uusia investoijia hyväksyttiin kaikkiaan 18.

Sijoitusrahastojen suosio lisääntyy

Kiinalaiset sijoittajat ovat yleensä tehneet pörssisijoituksensa yksittäisiin osakkeisiin, mutta viime aikoina sijoitusrahastojen suosio on kasvanut voimakkaasti. Kiinassa perustettiin viime vuonna 92 uutta sijoitusrahastoa, jotka saivat sijoituksia lähes 40 miljardia euroa. Sijoitusrahastojen varat kaksinkertaistuivat viime vuoden jälkipuoliskolla ja nyt niissä on varjoja jo lähes 100 miljardia euroa. Uusia rahastoasiakkaita saatiin tammi-marraskuussa lähes seitsemän miljoonaa ja innostus vain kasvoi vuoden loppua kohti. Kiinan pörsseissä on hyvin eri tasoisia yrityksiä ja niiden seuraaminen yksityisille ihmisille on jokseenkin mahdotonta. Sijoitusrahastot tuovat sijoittajille turvaa, sillä niillä on paremmat mahdollisuudet analysoida yhtiöitä. "Turvallisimpia" yhtiöitä Manner-Kiinan pörssiyhtiöistä ovat sellaiset, jotka on myös noteerattu Hongkongin pörssissä.

Pörssiin sijoittaminen on saanut sellaiset mittasuhteet, että se tuntuu jo rahoitusmarkkinoillakin. Pankkitalletusten kasvu on vuoden lopulla pysähtynyt ja kääntynyt jopa pieneen laskuun. Raha on tuskin mennyt kulutukseen vaan lähinnä pörssiin. Yhä useampi kaupungissa asuva kiinalainen on pankkisäästämisen ohella ryhtynyt sijoittamaan varojaan pörssiin.

Mikä on aiheuttanut pörssinousun?

  • Valtion omistamien yhtiöiden osakeuudistus on käytännössä jo loppuun saatettu, mikä on poistanut pitkään vallalla olleen epävarmuuden ei myytävissä olevien osakkeiden osalta.
  • Kiinan talouskasvu jatkuu voimakkaana, joka luo hyvät edellytykset liiketoiminnalle.
  • Kiinan valuutta on vahvistunut suhteessa dollariin noin kuusi prosenttia heinäkuusta 2005 lukien, jolloin rahan arvon sitomisesta dollariin luovuttiin. Kiinan valuutan odotetaan jatkavan vahvistumistaan suhteessa dollariin. Se kannustaa ulkomaisia sijoittajia investoimaan kiinalaisiin yrityksiin.
  • Kiinassa rahan määrä on kasvanut vuositavoitetta nopeammin valtavan kauppataseen ylijäämän ja ulkomaisten investointien johdosta. Keskuspankki on joutunut nostamaan useaan kertaan liikepankkien varantovaatimusta vähentämällä liikaa likviditeettiä. Seuraava neljäs nosto puolen vuoden sisällä tapahtuu 15. tammikuuta 9,5 prosenttiin. Rahamarkkinat ovat edelleen liian keveät, sillä 0,5 prosentin varantovaatimuksen nosto vastaa noin 18 miljardia euroa. Toisaalta rahamäärä kasvaa lähes samalla määrällä joka kuukausi ylijäämäisen kauppataseen johdosta.
  • Viime vuoden lopussa Kiina julkaisi kauan odotetun lakialoitteen, jonka mukaan kiinalaisten ja ulkomaisten yritysten yritysveroksi esitetään 25 prosenttia. Veron on määrä tulla voimaan 1.1.2008, mutta ulkomaiset yritykset saavat viiden vuoden siirtymäajan. Veron alennus merkitsee kiinalaisille yrityksille suurempia voittoja. Erityisesti pankit tulevat hyötymään siitä.

Myös kiinalaiset valtionyritykset ovat huomanneet pörssinousun

Useat suuret kiinalaiset yritykset ovat listautuneet Hongkongin pörssiin. Ensimmäiset yritykset listautuivat jo runsaat kymmenen vuotta sitten. Syynä oli, että Manner-Kiinassa yritysten olisi ollut vaikeata toteuttaa suurta osakeantia.Tällä hetkellä näitä Kiinassa rekisteröityjä yrityksiä on Hongkongin pörssin H-listalla jo 95. Nyt trendinä on, että Hongkongissa listautut suuret yritykset "palaavat takaisin" ja listautuvat myös Shanghain pörssiin.

Viime vuonna Shanghain pörssiin listautuneiden yritysten osakeannit olivat yhteensä lähes 15 miljardia euroa, vaikka osakeannit eivät olleet mahdollisia alkuvuonna. Listautumisen aloitti Bank of China kesäkuussa saamalla uutta riskipääomaa kaksi miljardia euroa. Maailman suurimman listautumisen järjesti lokakuussa Industrial and Commercial Bank of China, joka keräsi yhteislistautumisella Shanghain ja Hongkongin pörsseistä 17 miljardia euroa riskipäomaa.

Joulukuussa Kiinan suurin henkivakuutusyhtiö China Life listautui Shanghain pörssiin saaden 2,8 miljardia euroa riskipääomaa. Kolme vuotta sitten se listautui jo Hongkongin ja New Yorkin pörsseihin. Tänä vuonna listautumisten odotetaan selvästi lisääntyvän Shanghaissa, sillä kiinnostus osakkeisiin näyttää vain kasvavan. Listautumista suurista yrityksistä suunnittelevat muun muassa Kiinan toiseksi suurin vakuutusyhtiö Ping An, jonka tarkoitus on saada riskipääomaa 3,5 miljardia euroa. Pankeista ainakin Industrial Bank ja China Everbright Bank suunnittelevat listautumista.

Kiinan valtionyhtiöiden rakenneuudistus

Kiinan valtionvarojen valvonta- ja hallintokomissio (SASAC) julkaisi äskettäin suunnitelman, jonka mukaan Kiina suunnittelee perustavansa uuden yrityksen, joka vastaisi keskushallituksen omistamien 161 suuren yritysten hallinnasta. Tarkoituksena on uudelleenjärjestellä yrityksiä siten, että keskitytään prioriteettisektoreille. Kolmen vuoden päästä yrityksiä olisi noin 80 -100. Samoin suunnitelmissa on luoda 30 - 50 kansainvälisesti kilpailukykyistä monialayhtymää. Näiden valtionyhtiöiden joukossa on monta myös Hongkongissa listattua yritystä.

Samalla SASAC julkaisi listan niistä toimialoista, joilla julkinen omistus on välttämätöntä. Nämä ovat sotatarvikkeet, sähkövoiman tuotanto ja jakelu, öljy ja kemikaalit, telekommunikaatio, kivihiili, ilmailu sekä merenkulku. Valtio tulee sijoittamaan pääomia edellä mainituille prioriteettisektoreille ja tehostamaan yritysten toimintaa. Suunnitelman mukaan valtion tulisi omistaa edellä mainittujen alojen yritykset kokonaan tai sillä tulisi olla ainakin enemmistö. Lisäksi SASAC julkaisi listan kuudesta "haavoittuvasta" sektorista muun muassa autot, informaatioteknologia, rakentaminen, metallit ja pankit, joilla vähäinen ulkomainen omistus voisi olla tervetullutta. Valtionyritysten rakenneuudistussuunnitelmalla ei ole ollut valitöntä vaikutusta pörssiin, mutta toteutuessaan se vaikuttaa ulkomaisten yritysten omistuksiin ja sijoituksiin Kiinassa.

Ovatko pörssiosakkeet kalliita?

Pörssiosakkeiden suhteellisia hintoja verrataan keskenään niin sanotun hinta/tuotto (price/earning) luvulla. Luku ilmoittaa, kuinka monta vuotta kestää, kunnes sijoitus saadaan maksettua nykyisellä tuotolla. Keskimäärin p/e luku on yleensä 15 - 20 välillä. Hongkongin pörssissä p/e luku vuonna 2004 oli 18, 2005 16 ja 2006 17. Shanghain pörssissä p/e luku vuonna 2004 oli 24, 2005 17 ja 2006 34. Shenzenissä luvut olivat jokseenkin samat kuin Shanghaissa. Suhteellisesti Manner-Kiinan pörssien osakkeet ovat siten puolta kalliimpia kuin Hongkongissa. Pankki ja vakuutusosakkeet ovat suhteellisesti vielä kalliimpia ja sama osake maksaa selvästi enemmän Shanghaissa kuin Hongkongissa. Esimerkiksi Industrial and Commercial Bank of Chinan p/e luku vuoden vaihteessa oli 38.

Paras esimerkki yliarvostetuista kursseista on eläkevakuutusyhtiö China Lifen kurssi, joka listautui joulukuussa 2006 Shanghain pörssiin. Kun osake tuli pörssiin, nousi sen hinta ensimmäisenä päivänä 96 prosenttia korkeammaksi kuin yleisöannissa ja osakkeen p/e luku nousi yli 200.

Voiko pörssinousu jatkua?

Käytettävissä olevat tulot Kiinassa kasvavat vuosittain lähes kymmenen prosenttia. Kiinalaisilla on suhteellisen vähän sijoitusvaihtoehtoja, joten pörssisijoitukset ovat luonnollinen vaihtoehto pankkisäästämisen ohella. Normaalilla pankkitilillä korko on vain 0,72 prosenttia ja vuoden määräaikaistilillä korko on 2,52 prosenttia. Vero talletuksista on 20 prosenttia. Inflaatio on tällä hetkellä noin puolitoista prosenttia, mutta sen odotetaan kiihtyvän. Pankkisäästäminen ei siten ole kovin kannattavaa.

Kiinteistöt ovat aina olleet kiinalaisten suosiossa ja viime vuosina kiinteistöjen hinnat ovat nousseet nopeasti. Viimeisen vuoden aikana kiinteistöjen hinnat ovat Kiinan kaupungeissa nousseet keskimäärin 6,6 prosenttia. Useissa suurkaupungeissa hintojen nousu on ollut nopeampaa. Kiinteistöjen rakentamista pyritään nyt rajoittamaan monin hallinnollisin toimin ja hinnat ovat jo kääntymässä laskuun. Kiinteistösijoitusten suosio tulee ilmeisesti vähenemään lähivuosina.

Usko osakesijoituksiin on juuri nyt valtava ja osakeindeksit ovat nousseet lähes päivittäin, joskin osakkeiden päivittäiset vaihtelut kasvavat. Erityisesti pankkiosakkeet ovat suosittuja ja niiden hinnat ovat nousseet epäloogisen korkeiksi. Kurssien nousu tuskin voi jatkua kovin kauan, sillä osakkeet alkavat olla jo selvästi yliarvostustettuja. Pankeissa kiinalaisilla on paljon rahaa, joka odottaa parempia tuottoja. Historiallisesti Kiinan pörssissä p/e luvut ovat yleensä olleet korkeita johtuen kiinalaisten rajoitetuista mahdollisuuksista sijoittaa varojaan. Siten kiinalaiset jaksavat odottaa tuottoja sijoituksilleen ehkä normaalia kauemmin. Kiinan arvopapereiden valvontakomissiokin näyttää olevan huolestunut tilanteesta, sillä se on juuri lykännyt päätöstään hyväksyä uusia sijoitusrahastoja. Maailman johtavat sijoituspankit Morgan Stanley ja JP Morgan ovat jo julkaisseet varoituksia liittyen Kiinan rahoitussektorin "osakekuplaan" kehottaen investoijia pitäytymään ostoista.

Suomen pääkonsulaatti, Kanton