Kiinassa kaupunkiyhteistyöllä edistetään kansallisia intressejä

Kiinassa kaupunkiyhteistyöllä on enemmän painoarvoa kuin muualla. Kiinan miljoonakaupungit ovat kiinnostuneita suorasta kansainvälisestä yhteistyöstä ja ne voivat tarjota merkittäviä mahdollisuuksia suomalaistoimijoille. Tällä hetkellä suomalaisten ja kiinalaisten kaupunkien välillä on yli 30 ystävyyskaupunkisopimusta.

Kaupunkiyhteistyö Kiinan miljoonakaupunkien kanssa on noussut viime aikoina uudella tavalla esille. Nämä ovat asukasluvultaan ja resursseiltaan verrattavissa moneen eurooppalaiseen maahan. Pääkaupungin vastatessa ulkosuhteista ystävyyskaupunkiverkosto on monelle kasvavalle miljoonakaupungille väline kansainväliseen yhteistyöhön. Tämä tarjoaa potentiaalia myös suomalaisille kaupungeille. Hieman hiljentyvänkin talouskasvun aikana kaupungeissa riittää kysyntää ja kiinnostusta kansainväliseen yhteistyöhön.

Tällä hetkellä suomalaisten ja kiinalaisten kaupunkien välillä on yli 30 ystävyyskaupunkisopimusta, joista vain osaa hyödynnetään aktiivisesti. Kaupunkiyhteistyötoiminnan suhteen Suomen edustustot Kiinassa voivat tarjota hyödyllistä apua kontaktien luomisessa ja yhteistyön kehittämisessä. Usein kiinalaisosapuolet odottavatkin kansallista osallistumista. Edustustojen lisäksi myös muu Team Finland (FinNode, Finpro, Tekes ym.) on avainasemassa kaupunkiyhteistyön tukemisessa.

Ystävyyskaupunkisuhde on hyvä mieltää keinona edistää paitsi kaupungin ja sen yritysten asiaa myös laajempia kansallisia intressejä sekä esimerkiksi korkeakouluyhteistyötä Kiinassa.

Yhteistyötä kaikkialla Kiinassa

Ystävyyskaupunkiyhteistyö Kiinassa on maantieteellisesti kattavaa. Seuraavaan on poimittu joitakin ajankohtaisia esimerkkejä Itä-Kiinasta, Shanghain pääkonsulaatin alueelta (Shanghai ja Jiangsun, Zhejiangin, Jiangxin ja Anhuin provinssit). Nämä yhteistyöhankkeet tukeutuvat paikalliseen Team Finlandiin ja rakentuvat paljolti jo olemassa olevalle yhteistyöpohjalle:

Espoo ja Shanghai

Espoon ja Shanghain välinen kumppanuussopimus solmittiin vuonna 1998 ja uusittiin vuoden 2010 Shanghain maailmannäyttelyn yhteydessä, missä Espoolla ja pääkaupunkiseudulla oli erityinen näkyvyys. Shanghai on kokonsa ja dynaamisuutensa vuoksi tärkeä yhteistyökumppani ja kaupunkisuhteiden hyödyntäminen on mahdollista talouden, tieteen ja tutkimuksen alalla.

Kaupunkien välisten delegaatioiden vierailut ovat olleet varsin säännöllisiä. Viimeisin ystävyyssuhdetapaaminen oli Espoon ylimmän johdon vierailu Shanghaihin kesäkuussa, jolloin pohjustettiin kattavampaa yhteistyötä muun muassa yliopistojen välillä sekä vanhustenhuoltoon ja opetukseen liittyen.

Ystävyyssuhteet saavat lisäpontta tulevasta Radical Design Week -hankkeesta, jossa Espoo osana World Design Capital 2012 -hanketta ja espoolaisyritykset kuten Nokia, Rovio, ovat näkyvästi esillä..

Lahti ja Wuxi

Kaupunginjohtajat allekirjoittivat kumppanuussopimuksen tämän vuoden helmikuussa. Yhteistyön painopiste on ympäristöteknologiassa, missä partnerina on Lahti Science and Business Park. Myös toukokuussa avattu PES-Arkkitehtien suunnittelema Wuxin oopperatalo esittelee näyttävästi suomalaista osaamista ja sitä voidaan pitää myös hyvänä uudenlaisen kulttuuriviennin esimerkkinä. Wuxin kaupunki on myös päättänyt perustaa innovaatiokeskuksen Lahteen.

Oulu ja Hangzhou

Oulun ja Hangzhoun marraskuussa 2011 solmittujen ystävyyssuhteiden taustalla ovat muun muassa Oulun yliopiston ja oululaislähtöisten yritysten kuten Nokia Siemens Networksin toiminta. Suhteiden erityisenä fokuksena ovat ICT, matkailu ja cleantech. Käytännön toimijana on BusinessOulu, joka rakentaa erityisesti yritystason yhteistyötä. Viimeisin valtuuskuntavierailu oli Hangzhoun kaupungin johdon vierailu vuonna 2011.

Satakunta ja Zhangzhou

Zhangzhou solmi yhteistyösopimuksen Satakuntaliiton kanssa vuonna 2008. Kiinnostuksen kohteina olivat muun muassa uusiutuvat energialähteet ja juomaveteen keskittyvä tutkimus. Kaupunkien välinen henkilövaihto on ollut vilkasta. Suhteiden ylläpidossa avainasemassa on Prizztech Oy (entinen Posek), jolla on oma yhteyshenkilönsä Zhangzhoussa.

Kuopio ja Pudong New Area

Pinta-alalla mitattuna Shanghain kaupunginosista ylivoimaisesti suurimman Pudongin uuden alueen historiallinen, ensimmäinen ystävyyskaupunkisopimus solmittiin kesäkuussa 2012 Kuopion ja Pudongin johdon kesken. Tosin jo vuodesta 2002 lähtien Itä-Suomen yliopisto, Savonia-ammattikorkeakoulu ja Kuopio Innovation Oy ovat tehneet yhteistyötä. Koulutusyhteistyön lisäksi alueiden teknologiapuistot ja yritykset edistävät yhteistyötään aktiivisesti.

Pudongin alue tarjoaa suuria mahdollisuuksia suomalaistoimijoille ja sen merkitys tulee todennäköisesti vain kasvamaan alueen kehittyessä voimakkaasti. Pudongin BKT:n odotetaan lähes kaksinkertaistuvan vuoteen 2015 mennessä suurien investointihankkeiden vuoksi. Tuoreen ystävyyssopimuksen myötä Pudongin alueen johtoa vierailee Kuopiossa lähiaikoina.

Itä-Kiinan alueella on yhteistyöhankkeita lisäksi ainakin seuraavilla kaupungeilla: Valkeakoski, Kotka, Riihimäki, Kajaani, Hyvinkää, Lappeenranta, Mikkeli/Etelä-Savo ja Varkaus. Alueellista yhteistyötä edustaa Etelä-Suomen aluehallintovirasto, jolla on kumppanuussopimus Jiangsun provinssin kanssa. Myös pääkaupunkiseudun yhteistyöorganisaatio, Greater Helsinki Promotion, on ollut läsnä

Shanghaissa ja edistää kiinalaisinvestointeja Suomeen Golden Bridge -innovaatiokeskuksen kautta.

Molemmat suunnitteilla olevat suomalaiset digitaaliset ekokaupungit (DigiEcoCity) sijaitsevat niin ikään Itä-Kiinassa ja tarjoavat myös mahdollisuuksia alueelliselle yhteistyölle.                                    

Teksti perustuu pääkonsuli Matti Heimoseen raporttiin.

 

kauppa
kulttuuri