Kiinan kansankongressi: talouskasvun ja yhteiskuntavakauden ylläpitäminen kantavana teemana

Kiinan kansankongressi piti vuosittaisen istuntonsa Pekingissä 5.-13. maaliskuuta. Kokouksen läpileikkaavana teemana oli odotetusti luottamuksen luominen talouskriisistä selviämiseen ja yhteiskunnallisen tasapainon säilymiseen.

Kiinan kansankongressi piti vuosittaisen istuntonsa Pekingissä 5.-13. maaliskuuta. Kokouksen läpileikkaavana teemana oli odotetusti luottamuksen luominen talouskriisistä selviämiseen ja yhteiskunnallisen tasapainon säilymiseen.

Kansankongressi hyväksyi hallituksen työraportin, johon sisältyy myös politiikkalinjaus vuodelle 2009. Linjauksissa ei ollut suuria yllätyksiä. Kahdeksan prosentin talouskasvun tavoite on raportin mukaan saavutettavissa, keinovalikoiman kärjessä kotimaisen kysynnän piristäminen. Uudesta mittavasta elvytyspaketista ei ilmoitettu. Pääministeri Wenin mukaan lisää elvytystyökaluja on kuitenkin varastossa.

Kiinan politiikkalinjaukset vuodelle 2009

Pääministeri Wen Jiabao pohjusti kansankongressissa hallituksen linjausten esittelyä alleviivaamalla globaalin talouskriisin rajuutta. "Ennennäkemättömistä vaikeuksista ja haasteista" huolimatta Wen loi uskoa siihen, että Kiina pystyy yltämään kahdeksan prosentin talouskasvuun vuonna 2009. Helppoa sen saavuttaminen ei kuitenkaan tule olemaan, minkä hallituskin myöntää ja esimerkiksi Mailmanpankki uusimassa ennusteessaan kyseenalaistaa. Kasvutavoitteen perustelu on jo tuttu: kahdeksan prosentin BKT-lisäys tarvitaan yhteiskunnallisen vakauden turvaamiseksi, työpaikkojen luomiseksi ja kansalaisten tulojen kasvattamiseksi.

Wenin esittelemän ja kansankongressin hyväksymän työraportin mukaan hallinnon toimia vuonna 2009 ohjaavat seuraavat yleiset päämäärät:
 

  • Kotimaisen kysynnän kasvattaminen talouskasvun ylläpitämiseksi
  • Talouden rakenteiden muokkaaminen korkeamman jalostusasteen saavuttamiseksi
  • Reformi- ja avautumispolitiikan jatkaminen talouden elinvoimaisuuden lisäämiseksi
  • Ihmisten hyvinvoinnin ja yhteiskunnan harmonian edistäminen
     

Hallinnon tärkeimmät tehtävät Kiinassa vuonna 2009

Makrotaloudellisen kontrollin vahvistaminen ja talouskasvun ylläpitäminen

Wenin mukaan Kiinan talouspoliittisena peruslinjauksena on yhä "proaktiivinen finanssipolitiikka ja kohtuullisen löysä rahapolitiikka". Julkisia menoja lisätään tuntuvasti. Lisäksi yritysten ja yksityishenkilöiden verotus kevenee kuluvana vuonna Wenin arvion mukaan 500 miljardin juanin (noin 58 miljardin euron) verran muun muassa ALV-uudistusten seurauksena. Kaiken kaikkiaan julkinen talous painuu tänä vuonna 950 miljardia juania miinukselle, kun viime vuonna vajetta kertyi 180 miljardia juania. Ennakoitu vaje vastaa alle kolmea prosenttia BKT:stä.

Kaupunkien tilastoitu työttömyys pyritään pitämään 4,6 prosentin alla.

Kotimaisen kysynnän, eritoten kulutuskysynnän, kasvattaminen

Kiina koettaa entistäkin pontevammin sovitella kotimaista kysyntää talouskasvun veturiksi. Wenin mukaan julkisia investointeja kasvatetaan tänä vuonna "dramaattisesti". Pääministeri ei kuitenkaan ilmoittanut uudesta massiivisesta elvytyspaketista marraskuussa julkistetun 4 000 miljardin juanin eli noin 440 miljardin euron lisäksi. Kansankongressin päätyttyä Wen kertoi lehdistölle, että keskushallituksen osuus edellä mainitusta paketista, 1 180 miljardia juania, on kokonaan uutta rahaa.

Keskushallitus aikoo Wenin mukaan kuluvana vuonna tehdä investointeja 908 miljardin juanin edestä. Pääministeri vakuutti, että rahat käytetään hankkeisiin, jotka parantavat ihmisten elämää: listalla ovat muun muassa infrastruktuurin kohentaminen, maanjäristysalueiden jälleenrakentaminen, innovaatioiden edistäminen ja tuotannon modernisointi, asuntotuotanto pienituloisille (Wen mainitsi 43 miljardin juanin tukipaketin), koulutus ja terveydenhuolto. Pääministeri korosti, että hallituksen investointisuunnitelmat räätälöidään vastamaan talouskriisin haasteisiin.

Kansankongressin päätyttyä Wen sanoi lehdistölle, että Kiinalla on valmius ottaa tarvittaessa nopeasti käyttöön lisää elvytystoimia. Pääministeri totesi, että julkisten menojen kasvattaminen on suoraviivaisinta ja tehokkainta lääkettä talouskriisiin.

Maatalouden kansantaloudellisen aseman, maatalouden kehityksen sekä viljelijöiden tulojen kasvun tukeminen

Wenin mukaan keskushallitus kanavoi maatalouteen ja maaseudulle kuluvana vuonna 716 miljardia juania (kasvua edellisvuodesta 121 miljardia) budjettivaroja. Viljatuotannon lisääminen on edelleen kärkitavoite, ja viljan minimihankintahintoja korotetaan. Maataloustukipotti kohoaa 123 miljardiin juaniin: tukia korotetaan ja tukien saajakuntaa laajennetaan. Huomionarvoista on, että Wen ei suoranaisesti maininnut uudistuspolitiikan 30-vuotisjuhlien alla näyttävästi lanseerattua maareformia.

Maan kehitysmallin muuttaminen ja talouden uudelleenjärjestelyt

Wen korosti teollisuuden uudelleen järjestelyjen tarvetta ja viittasi tammi-helmikuussa julkistettuihin sektorikohtaisiin tukipaketteihin. Yrityksiä aiotaan muun muassa kannustaa kehittyneemmän teknologian käyttöön ottoon 20 miljardin juanin (lähinnä korko-) tuella. Tieteen ja teknologian rahoitusta lisätään neljänneksellä edellisvuodesta, 146 miljardiin juaniin. Wen totesi myös Kiinan jatkavan ponnisteluja energian säästämiseksi, päästöjen vähentämiseksi ja ympäristön suojelemiseksi.

Reformi- ja avautumispolitiikan syventäminen sekä tieteelliselle kehitykselle oleellisten järjestelmien edistäminen

Wen vakuutti, että Kiina jatkaa 30 vuotta sitten käynnistettyä uudistus- ja avautumispolitiikkaa. Pääministeri mainitsi hintojen, verotuksen, rahoituslaitosten ja valtionyhtiöiden uudistusten jatkamisen. Ulkomaankaupan osalta Wen totesi Kiinan "lisäävän viennin ja tuonnin tukea". Kaupan rahoitusta lisätään, jalostusliiketoiminnan luokituksia muutetaan (Wen ei maininnut yksityiskohtia) ja palvelukauppaa tuetaan. Tuonnissa suositaan edistynyttä teknologiaa, komponentteja, energiaa ja raaka-aineita. Ulkomaisia investointeja koetetaan houkutella uuteen ja korkeaan teknologiaan, kehittyneeseen valmistusteollisuuteen, energian säästöön ja ympäristönsuojeluun sekä palveluihin. Kiinalaisyritysten kansainvälistymistä tuetaan.

Sosiaalisten ohjelmien kehittäminen sekä kansan hyvinvoinnin varmistaminen

Kasvavan työttömyyden ratkaisemiseksi Wen lupasi proaktiivisempaa työllisyyspolitiikkaa. Keskushallitus sijoittaa 42 miljardia juania työllisyyden parantamiseen. Eritoten yliopisto-opiskelijoiden, maaseudulta tulleiden siirtotyöläisten ja kaupunkilaisten työllistymistä sekä työttömien siirtymistä yrittäjiksi tullaan tukemaan.

Sosiaaliturvan kattavuutta ja etuuksia parannetaan tänä vuonna 293 miljardilla juanilla (17,6 prosentin kasvu edellisvuoteen verrattuna).

Koulutusjärjestelmää kehitetään opetusohjelmien, -materiaalien sekä opettajien ammattitaidon parantamisen kautta. Maaseudulla tapahtuvan peruskoulutuksen määrärahoja nostetaan.

Keskushallitus aloittaa terveydenhuoltojärjestelmän uudistuksen. Kolmen vuoden kuluessa terveydenhuollon peruspalveluiden tulee kattaa yli 90 % kaupunki- ja maaseutuväestöstä. Lääkkeiden valmistusta, jakelua, hinnoittelua, käyttöä ja vakuutuksen hyvityskäytäntöjä yhtenäistetään, jotta terveydenhuollosta yksilölle koituvia kuluja saadaan alennettua. Kolmen seuraavan vuoden aikana Kiinan on määrä investoida 850 miljardia juania terveydenhuoltoon ja lääkejärjestelmän uusimiseen.

Kulttuurin ja urheilun osalta radio- ja televisiosignaalien kattavuutta laajennetaan kaikkiin kyliin. Internetkulttuurin kehitystä ja hallintaa vahvistetaan.

Wenin puheen "sosialistisen demokratian" osiossa viitattiin keskushallituksen tahtotilaan parantaa hallinnon läpinäkyvyyttä ja mekanismeja kansalaisten demokraattisten oikeuksien ja vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseksi (paikallishallinnon tasolla). Myös kansalaisyhteiskunnan "hallintoa valvovaan" rooliin viitattiin. Yhteiskuntaharmonian säilyttämiseksi Kiinan on Wenin mukaan vahvistettava julkista hallintoaan ja sen kykyä vastata kansalaisten esittämiin huolenaiheisiin, jotka hallinnon pitäisi pystyä ratkaisemaan jo paikallistasolla.

Hallinnon parannuksiin tähtäävien menetelmien sekä sosioekonomisen kehityksen hallinnan menetelmien tukeminen

Wenin mukaan Kiinan hallinnon tehokkuuden on noustava. Muodollisuus ja byrokraattisuus ovat edelleen liian vallitsevia. Lisäksi korruptio on edelleen vakava ongelma joillain paikkakunnilla, alueilla sekä joissain hallintoelimissä. Wen korosti, että hallinnon toimien on oltava lainmukaisia. Hallinnosta on tehtävä entistä avoimempaa ja läpinäkyvämpää. Siksi taistelua korruption kitkemiseksi jatketaan. Etnisten vähemmistöjen "alueellista etnistä autonomiaa" tuetaan. Taiwanin suhteen Kiina tulee jatkamaan pyrkimystään Taiwanin manner-Kiinaan yhdistämiseksi (promoting peaceful reunification of the motherland) yhden Kiinan periaatteessa pitäytyen.

"Sosialismi kiinalaisin erityispiirtein" ja avauksia kasvavaan avoimuuteen 

Kansankongressi paitsi vahvisti tukeutumisensa kiinalaisin erityispiirtein toteutettavaan sosialismiin ja sen ideologioihin (Deng Xiaopingin teoria, kolme edustusta ja tieteellinen kehitys) myös korosti mallin olevan parhaiten Kiinalle soveltuva - ainoa oikea kehityksen tie.
 

Kansankongressin puheenjohtaja Wu Bangguo muotoili asian seuraavasti:

"Sosialismi kiinalaisin erityispiirtein on kiinalaisten itsensä valitsema. Se on parhaiten Kiinan tilanteeseen soveltuva, ainoa oikea poliittinen järjestelmä. Meidän tulee tunnustaa perustavanlaatuiset erot kansankongressin sekä läntisten kapitalististen maiden poliittisten valtajärjestelmien välillä".

Wu alleviivasi, ettei Kiinan järjestelmä ole länsimaisen vallan kolmijaon kaltainen eikä sen arvioimiseen voida käyttää länsimaista lain käsitystä. Kiina ei ole Eurooppa eikä Yhdysvallat.

Kommunistinen puolue käynnisti tänä vuonna laajan kansan mielipiteiden kuulemiseen tähtäävän interaktiivisen mediakampanjan. Internetin kyselytutkimukset, TV-ohjelmat ja -asiantuntijakeskustelut sekä kansankongressin e-mail-aloitelaatikko toimivat ainakin päältä päin katsottuna julkisin ja avoimin periaattein. Siispä kritiikkiäkin esiintyi.

Koko kansankongressin ajan Kiinan media välitti kuvaa kommunistisen puoluepolitiikan vuorovaikutteisuudesta sekä yhä kasvavasta (sosialistisesta) demokratisoitumisesta. Konsultatiivisen konferenssin sekä kansan mielipiteiden demokraattista vaikutusta korostettiin. Pääministeri Wenin työraportissa käsiteltiinkin kaikkia kansan mielipidemittauksissa esittämiä huolenaiheita: korruption kitkemistä, asuntojen hintojen alentamista, tuloerojen tasausta sekä lääke- ja ruokaturvallisuuden, työllisyystilanteen, ympäristönsuojelun, korkeakoulutuksen tasa-arvoisuuden, sosiaaliturvan ja "lain oikeudenmukaisuuden" parantamista.

Ongelmiin vastaamisen lisäksi Wen mainitsi kansan kuulemisen sekä politiikkaan mukaan ottamisen olevan tärkeä tavoite puolueen toiminnassa. Hallinnon toiminnan ja päätösten läpinäkyvyyden, oikeuden- ja lainmukaisuuden kehittämistä korostettiin useassa yhteydessä. Päätösten demokraattisuutta sekä valvonta- ja tarkastusjärjestelmiä tulee parantaa.