Kiinan julkistama uusi suorien sijoitusten katalogi pettymys ulkomaisille sijoittajille

Kiinan julkistama uusi suorien sijoitusten katalogi pettymys ulkomaisille sijoittajille

Kiinan kauppaministeriö ja Kiinan kehitys- ja reformikomissio julkaisivat kesäkuussa uuden version suorien sijoitusta katalogista. Listaus koskee voimaan tullessaan Kiinan vapaakauppa-alueita, joita on tällä hetkellä 11. Myöhemmin listaa sovellettaneen myös muualla Kiinassa.

Katalogissa listataan kohteet, joihin ulkomaalaisia firmoja kannustetaan sijoittamaan, mutta myös alat, joihin sijoituksia ei voi tehdä lainkaan. Ns. neutraaleilla sektoreilla ulkomaalaisten sijoittajien tulisi saada tasa-arvoinen kohtelu kiinalaisten sijoittajien kanssa.

Uusi listaus on monille pettymys. Numeerisesti rajoitettujen sektoreiden määrä väheni, mutta todellista vapautumista on tapahtunut toivottua vähemmän. Samaan aikaan Kiina hakee jatkuvasti vahvempaa roolia globaalina taloustoimijana ja peräänkuuluttaa avoimuutta ja vapaakauppaa. Kiinaan kohdistuu runsaasti odotuksia, että konkreettiset teot tulisivat ripeästi sanojen perässä.

Kiinan kauppaministeriö (MOFCOM) ja Kiinan kehitys- ja reformikomissio (NDRC) julkaisivat 26.6. uuden version suorien sijoitusta katalogista (Catalogue for Guidance of Foreign Investment Industries (REVISED 2017)). Katalogia on sovellettu 27.heinäkuuta alkaen. Listaus on tehty ensimmäisen kerran vuonna 1995 ja sitä on uudelleen tarkasteltu 7 kertaa sen jälkeen.

Listaukseen kohdistui tällä kertaa paljon odotuksia muun muassa siksi, että State Councilin tammikuussa antaman tiedonannon nro. 5 (State Council Notice No. 5) mukaan Kiina pyrkii avautumaan ja höllentämään ulkomaisten sijoitusten rajoituksia Kiinassa. Kiinan johto on myös jatkuvasti puheissaan korostanut tukevansa globalisaatiota, vapaata kauppaa ja avoimuutta (kuten mm. presidentti Xi Davosissa alkuvuodesta ja pääministeri Li Dalianin kesäkokouksessa).

Odotuksia lisäsi myös vuoden 2016 lopussa annettu luonnosversio uudesta katalogista. Kesällä julkaistu lista on kuitenkin tiukempi kuin luonnosversio.

Listaus koskee voimaan tullessaan Kiinan vapaakauppa-alueita (free trade zones, FTZ), mutta markkinoilla on oletuksia, että listaa voitaisiin jo vuoden 2018 aikana soveltaa koko Kiinan alueella. Soveltaminen koko Kiinaan todetaan myös valtioneuvoston elokuussa antamassa tiedonannossa, mutta aikataulusta ei ole mainintaa. Vapaakauppa-alueiden määrää on nostettu hiljalleen ja tällä hetkellä niitä on 11 aiemman neljän sijaan (Shanghai, Fujian, Guangdong, Tianjin ja uusimmat Chongqing, Henan, Hubei, Liaoning, Shaanxi, Sichuan ja Zhejiang). Aiempien listauksien säädökset ovat olleet aluksi kokeilussa vapaakauppa-alueilla ja myöhemmin niitä on sovellettu myös muualla Kiinassa.

Katalogi määrittää ulkomaisten suorien sijoitusten kannustimia ja rajoituksia seuraaviksi vuosiksi. Katalogissa listataan siis kohteet, joihin ulkomaalaisia firmoja kannustetaan sijoittamaan, mutta katalogissa on myös niin sanottu negatiivinen lista, eli listaus niistä aloista, joihin sijoituksia ei voi tehdä lainkaan. Negatiivinen lista on jaoteltu kahteen osaan; niihin aloihin, jotka on täysin suljettu ja niihin, joihin liittyy rajoituksia (kuten yhteisyritys kiinalaisen osapuolen kanssa ja rajattu omistusosuus).

Uudessa katalogissa täysin rajoitettuja toimialoja on Kiinan viranomaisten mukaan vähemmän kuin aiemmin. Entisen 93 alan sijaan aloja on nyt 63. Listalta on poistunut aloja liittyen valtiotoimijoihin ja valtioturvallisuuteen liittyen kuten poliisin ja armeijan erityiskoulutuskeskukset, erilaiset sotilaalliset teknologiat, joihin myöskään kiinalaiset investoijat eivät saa sijoittaa. Kaikista rajoitetuimpien toimialojen osalta numeerinen määränlasku ei de facto vaikuta mitenkään ulkomaalaisiin sijoittajiin.

Monet vapautetuista sektoreista ovat myös sellaisia, joissa kiinalaisilla tuottajilla on jo vahva markkina-asema, kuten rautatieliikenne. Vapautumista tapahtuu muun muassa palvelusektorilla, josta odotetaan työmarkkinoiden kasvua perinteisten alojen vähentäessä työntekijöitä, ja kaivos- ja valmistusteollisuudessa, kuten myös maataloudessa ja erilaisten energiaresurssien hyödyntämisessä. Uudessa katalogissa Kiina kannustaa myös sijoituksiin, jotka palvelevat Kiinan silkkitie (Belt and Road) -aloitetta.

Uudessa katalogissa vapautumista tapahtuu 18 sektorilla vaihdellen täydestä vapautumisesta mm. moottoripyörien tuotannosta luottoluokituspalveluihin erilaisten rajoitusten vähenemiseen muun muassa siviilisatelliittialan osalta. Lisäksi aiempi, joulukuussa julkaistu versio ei pitänyt sisällään tiettyjä rajoituksia koskien muun muassa media-aloja. Media-alojen lisäksi rajoituksia kohdistuu myös humaanitieteiden ja yhteiskunta-alojen tutkimusinstituutteihin.

Ns. neutraaleilla sektoreilla ulkomaalaisten sijoittajien pitäisi periaatteessa saada sama kohtelu kuin kiinalaisten sijoittajien, mutta firmat raportoivat jatkuvasti syrjivästä lainsäädännöstä ja kohtelusta Kiinan markkinoilla. Monet toimijat ovat pitkään peräänkuuluttaneet vastavuoroisuutta Kiinan kanssa, jotta ulkomaalaiset yritykset saisivat samanlaisen kohtelun Kiinan markkinoilla kuin kiinalaiset firmat saavat esimerkiksi Euroopassa ja Yhdysvalloissa.

Kiinan valtioneuvosto julkaisi elokuussa myös tiedoksiannon toimista, joiden tavoitteena on kannustaa ulkomaalaisia investointeja Kiinaan. Tiedonannon julkaisu on nyt ajankohtainen ja Kiinan näkökulmasta tarpeellinen yritys pyrkiä luomaan kuvaa markkinoiden avautumisesta; ulkomaalaisten investointien määrä on ollut hienoisessa laskussa ensimmäisen seitsemän kuukauden ajan. Tiedonannon toimet ulkomaalaisten investointien kannustamiseen ovat sinänsä rohkaisevia, mutta siinä on puutteita muun muassa toimien konkreettisuuden ja niiden toimeenpanon varmistamisen kuten myös aikataulun osalta.

Helena Jauhiainen, ulkoasiainsihteeri, Suomen Pekingin suurlähetystö

vientiyritykset