Kiinalaiset rakentavat Namibiaa

Kiina on vakiinnuttanut asemansa Afrikassa. Kiinalaiset hallitsevat jo rakennusmarkkinoita ja ovat vahvasti lisäämässä osuuttaan vähittäiskaupassa. Tilanne huolestuttaa monia Namibian kansalaisia, mutta maan hallitus näyttää hyväksyvän kehityksen.

Namibiaan, kuten moneen muuhunkin Afrikan maahan, on muuttanut viimeisten vuosikymmenten aikana runsaasti kiinalaisia. Kiinan suurlähetystö ilmoittaa, että kiinalaisia on maassa ”muutama tuhat”, ja väittää, ettei tiedä tarkkaa määrää.

Tämä kuulostaa hieman oudolta, koska Kiina on edelleen hyvin keskusjohtoinen maa, jonka kansalaisten liikkeitä valtiovalta seuraa. Ilmeisesti kiinalaisten lukumäärää ei haluta julkistaa, koska julkaiseminen saattaisi aiheuttaa pohdintoja Kiinan suunnitelmista Namibiassa.

Runsaasti kiinalaisia maassa on - sen näkee matkustamalla eri kaupungeissa, joissa kaikissa kiinalaisilla on jo jalansijansa.

Paljon tietoa kiinalaisten toiminnasta Namibiassa tarjoaa Labour Resource and Research Instituten teettämä selvitys Chinese Investments in Namibia. A Labour Perspective, josta seuraavat tiedot on poimittu.

Kiina-kauppoja ja
-kaupunginosia

Kiina antaa jonkin verran kehitysapua Namibialle, mutta lahjan määrä ei ole suuri. Sen sijaan Kiinan tarjoamat kehitysluotot ovat jo kooltaan merkittäviä. Kiina on myöntänyt Namibialle muun muassa 130 miljoonan Yhdysvaltain dollarin suuruisen kehitysluoton, jonka käyttöaika päättyy vuonna 2010.

Luottoa on käytetty hyvin vähän, koska sillä hankittavat tuotteet tulee ostaa Kiinasta, tuotteiden hinnasta ei voi juurikaan neuvotella ja jopa kiinalainen yritys, joka tuotteet toimittaa, on määritelty etukäteen. Näin kehitysluotolla hankittavat tuotteet tulevat Namibialle hyvin kalliiksi.

Kiinalaisten investoinnit keskittyvät Namibiassa rakentamiseen, kiinteistöjen hankintaan ja kehittämiseen sekä vähittäistavarakauppaan. Kiina-kaupoista (China shops) on tullut jo pysyvä ilmiö jokaisessa Namibian kaupungissa ja ne levittäytyvät jo kyliinkin. Maasta löytyy myös niin sanottuja China Towneja, jotka kiinalaiset rakennusyhtiöt ovat rakentaneet.

Rakentamisesta on tullut merkittävä osa kiinalaisten toimintaa Namibiassa. Namibian rakennusyhtiöiden liitto on arvioinut, että 70 prosenttia Namibian laajoista rakennusprojekteista toteutetaan kiinalaisten yritysten voimin. Kiinalaiset rakennusalan yritykset tulivat Namibiaan 1990-luvun lopulla ja alkoivat osallistua valtion järjestämiin tarjouskilpailuihin Kiinan valtion rahallisen tuen avulla.

Nyt ne ovat tunkeutuneet jo yksityissektorille ja tarjoavat kovan vastuksen namibialaisille ja eteläafrikkalaisille yrityksille.

Työlainsäädäntö
ei kiinnosta

Kiinalaisten sanotaan kuitenkin kilpailevan epärehellisesti. Tutkimuksen mukaan Namibian lainsäädännön mukaiset eläke- ja muut etuudet korottavat varsinaista palkkaa 27 prosenttia, mutta kiinalaiset eivät maksa näitä etuuksia työntekijöilleen, joten niillä on massiivinen etu tarjoushinnoissaan.

”They win tenders by stealing workers pension funds, social security and minimum wages. How can we allow this and remain silent?” tutkimus kysyy.

Kiinalaisten yritysten politiikka palkkojen, etujen ja työolosuhteiden osalta on hämmästyttävää. Ne maksavat usein työntekijöilleen minimipalkkaa huonommin. Mitään etuja ne eivät työntekijöilleen tarjoa.

Erityisesti vähittäiskaupan alalla kiinalaiset teettävät työntekijöillään pitkiä työpäiviä, maanantaista perjantaihin töitä tehdään yleisesti klo 7.30–17.30, lauantaina ja sunnuntaina 7.30–13.00. Tämä on enemmän kuin Namibian työlainsäädäntö sallii. Työntekijöiden odotetaan työskentelevän myös kansallisina vapaapäivinä ilman lisäkorvausta.

Eräs haastateltu vähittäiskaupan myyjä toteaa haastattelussa: ”Työskentelen 12 tuntia päivässä seitsemänä päivänä viikossa. Ylityö on pakollista. Joka päivä teen ylimääräisiä tunteja ilman lisäkorvausta. Kun olen pyytänyt korvausta ylityöstä, he sanovat, että voin mennä muualle, ellen ole tyytyväinen siihen, mitä he minulle antavat.”

Kiinalaiset työnantajat eivät myöskään hyväksy työntekijöiden liittymistä ammattiliittoihin. Haastatellut työntekijät sanovat, että eivät uskalla liittyä ammattiliittoon, koska seurauksena saattaa olla erottaminen.

Tutkimuksen mukaan myöskään työturvallisuudesta ei kiinalaisissa yrityksissä huolehdita.

Kun namibialaisista työikäisistä on työttöminä 50 prosenttia, kiinalaisten menettely voi jatkua. On parempi saada edes hieman rahaa, kuin olla kokonaan työttömänä. Siksi hallituskin katsoo tilannetta läpi sormien.

Uusi suurlähetystö
tukee invaasiota

Kiinalaiset ovat tulleet Namibiaan jäädäkseen. Heillä on maassa jo nyt tukeva jalansija, ja ote maasta vahvistuu edelleen. Ei ole epäilystäkään siitä, etteikö Kiinalla ole tarkoitus asuttaa pysyvästi mahdollisimman monta kiinalaista Namibiaan. Sama koskenee muitakin Afrikan maita.

Jotain voi päätellä rakenteilla olevasta uudesta Kiinan suurlähetystöstä Windhoekissa. Siitä näyttää tulevan valtavan suuri, jossa voi työskennellä kymmeniä työntekijöitä. Namibian väkiluku on vain 2,2 miljoonaa, mikä ei normaalitapauksessa edellyttäisi kovin suurta suurlähetystöä. Suuren lähetystöhenkilökunnan avulla on ilmeisesti tarkoitus tukea kiinalaisten edelleen lisääntyvää invaasiota maahan. 

Invaasioon ulkomaille lienee ainakin kaksi syytä: Kiinan mahdollisuudet työllistää oma väestönsä Kiinan rajojen sisäpuolella saattaa alkaa olla rajallinen. Epäonnistuminen tässä johtaisi sisäpoliittisiin ongelmiin ja mahdollisesti jopa kommunistisen järjestelmän kaatumiseen.

Toinen syy asettautumiseen Afrikkaan on Afrikan runsaat luonnonvarat. Namibiasta löytyy uraania, timantteja, kultaa, kuparia ja mahdollisesti myös öljyä ja Kiina tarvitsee kasvuunsa näitä tuotteita ulkomailta. Siksi se tunkeutuu mukaan Namibian markkinoille.

Namibian hallitus ei näytä olevan kovinkaan huolissaan kiinalaisten invaasiosta - päinvastoin kerrotaan, että kiinalaisen on kohtalaisen helppo saada työlupa maahan. Tämä on monen muun maan kansalaiselle vaikeaa. Syynä tähän saattaa olla osin korruptio.

Monet Namibian kansalaiset kuitenkin hämmästelevät hallituksen sallivaa asennetta kiinalaisia kohtaan. On olemassa aitoa pelkoa siitä, että Kiina ottaa tulevaisuudessa Namibian talouselämän hallintaansa.

kauppa