Kiina: Shanghain maailmannäyttelyä 2010 käsittelevä foorumi

Maailmannäyttelyn järjestäminen on alusta alkaen ollut prioriteetti Shanghaille ja sen viiden tavoitteen toteutumiselle. Shanghain vuoden 2010 maailmannäyttelyn valmistelut ovat hyvässä vauhdissa. Jo 75 maata ja kymmenen kansainvälistä järjestöä on vahvistanut osallistumisensa Expoon.

Shanghain ExpoKuva: Ari Virtanen

Shanghaissa 27. syyskuuta 2006 pidetyssä Expo-foorumissa keskusteltiin tulevan maailmannäyttelyn teemasta, "Parempi kaupunki, parempi elämä", ja sen edelleen kehittämisestä. Urbanisoituminen ja kaupunkien elinolosuhteiden parantaminen ovat ajankohtaisia aiheita Kiinan Expolle. Kaupungistumisen tuomat ongelmat näkyvät myös Shanghaissa.

Foorumissa ilmaistiin huoli kaupunkien nykytilasta. Shanghain maailmannäyttelyltä toivotaan konkreettisia ratkaisuja kaupunkielämän laadun parantamiseen ja kestävien, ympäristöystävällisten kaupunkien rakentamiseen.

Shanghain vuoden 2010 maailmannäyttelyn valmistelut ovat hyvässä vauhdissa. Ulkomaiden tuki on tärkeää näyttelyn onnistumiselle. Puolessa vuodessa jo 75 maata ja kymmenen kansainvälistä järjestöä on vahvistanut osallistumisensa Expoon. Kaksi kolmasosaa ilmoittautuneista on Aasian ja Afrikan maita, Euroopan maista näyttelyyn on ilmoittautunut 17. Tällä hetkellä prioriteetteja ovat näyttelyalueen raivaaminen, suunnittelu sekä osallistujien ja sponsorien hankkiminen. Myös Expon teemaa halutaan syventää.

Teemana laadukas kaupunkielämä

Shanghaissa 27. syyskuuta 2006 pidetyssä Expo-foorumissa keskusteltiin tulevan maailmannäyttelyn teemasta. Forum 2006 Expo 2010 Shanghai -tapahtuman tarkoituksena oli hankkia näyttelylle näkyvyyttä sekä kolmen eri keskustelupaneelin avulla kehittää maailmannäyttelyn teemaa edelleen. Osanottajilta toivottiin uusia ideoita. Foorumi ajoittui sopivasti valmistelujen puoliväliin.

Shanghaissa järjestettävän Expo 2010 -näyttelyn teema, "Parempi kaupunki, parempi elämä", liittyy vahvasti kaupungistumiseen ja kaupunkien elinolosuhteiden parantamiseen muun muassa ympäristöystävällisen kaupunkisuunnittelun avulla. Toisin sanoen, mitä paremmin kaupunki on suunniteltu ja ihmisten erilaiset tarpeet otettu huomioon, sitä parempi on elämänlaatu.

Viime vuosikymmenten raju kaupungistuminen kaikkialla maailmassa on nostanut yhä vahvemmin esiin kaupunkien ongelmat: huonot ja ahtaat asuinolosuhteet, liikenteen ongelmat, kulttuurien yhteentörmäys, resurssien pula sekä ympäristöongelmat. Myös kasvavaa rikollisuutta pidetään kaupunkien ongelmana. Monet tutkimukset ja ympäristöraportit todistavat, että urbaanin elämän laadusta on syytä olla huolissaan.

Expo-järjestäjät ovat olleet teemaansa tyytyväisiä. Se on ajankohtainen, ja sen uskotaan koskettavan kaikkia maita ja houkuttelevan monia kiinnostuneita, kansallisuudesta ja uskonnosta riippumatta, osallistumaan ja vierailemaan näyttelyssä. Järjestäjien mukaan teema on jo herättänyt suurta mielenkiintoa maailmalla.

Teemalla läheinen merkitys myös Shanghaille

Alateemoiksi Shanghain Expo-järjestäjät ovat nimenneet kaupunkikulttuurin diversiteetin, urbaanin talouden kasvun ja vaurauden, tieteelliset ja teknologiset innovaatiot kaupunkikontekstissa, urbaanien yhteisöjen uudistamisen sekä maaseudun ja kaupungin vuorovaikutuksen.

Shanghain tulevan Expon konseptina on harmoninen kaupunki. Harmonialla on pitkät juuret Kiinan historiassa, ja se on tärkeä osa kiinalaista kulttuuria. Harmonia on terminä osa myös nykyisen presidentti Hu Jintaon poliittista agendaa. Shanghain Expon järjestäjien mukaan harmoninen kaupunki on kaupunki, jossa vallitsee tasapaino niin ihmisen ja luonnon, menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden kuin ihmisyksilöidenkin välillä.

Urbanisoituminen ja kaupunkien elinolosuhteiden parantaminen ovat ajankohtaisia aiheita Kiinan Expolle. Vaikka maalla on jo pitkät perinteet kehittyneestä kaupunkikulttuurista, on kaupungistuminen lähtenyt todella käyntiin vasta viime vuosisadan toisella puoliskolla. Vuosien 1978 ja 2000 välillä kaupungissa asuvien määrä Kiinassa kasvoi 17,9 prosentista 36,1 prosenttiin. Vuonna 2005 jo 43 prosenttia kiinalaisista asui kaupungeissa.

YK:n tekemän arvion mukaan 55 prosenttia maailman ihmisistä asuu kaupungeissa vuoteen 2010 mennessä. Nopealla kaupungistumisella on suuri merkitys erityisesti kehitysmaille. Vaikka kaupungit houkuttelevat ihmisiä parempien työmahdollisuuksiensa ansiosta, saattaa elintaso niissä jäädä hyvin heikoksi. Nopeasti kaupungistuvat kehitysmaat eivät selviä tehtävistään, eikä kaupunkien infrastruktuuri kestä sen alueelle pyrkivää ihmismäärää. Tämä on helposti havaittavissa Shanghaissakin, jonka ympäristö ja esimerkiksi liikennejärjestelmä kärsivät ihmisten paljoudesta. Ruuhkat ja saasteet ovat arkipäivää.

Expon tilanne tällä hetkellä

Expo-valmistelut ovat hyvässä vauhdissa: yleissuunnitelma on hyväksytty, rakennustyöt aloitettu ja kutsut lähetetty. Tällä hetkellä Expo-aluetta puhdistetaan ja raivataan. Joen molemmille puolille, Nanpu ja Lupu siltojen väliin kohoava alue symboloi luonnon ja ihmisen välistä harmoniaa. Expo-töiden takia on uudelleen asutettava noin 18 000 kotitaloutta ja 54 000 asukkaan on jätettävä kotinsa. Yli 270 tehtaan on löydettävä uusi sijainti. Shanghain viranomaiset kuitenkin vakuuttavat, että kodeistaan luopumaan joutuvat ihmiset ovat tilanteeseen suhteellisen tyytyväisiä. Alueella sijaitsevat rakennukset ovat huonokuntoisia ja uudelleen asutuksella voidaan taata asukkaille parempi elämänlaatu (uudelleen asuttaminenkin nivoutuu sopivasti Expon teemaan). Itse Expo-paikasta halutaan luoda uuden urbaanin elintavan ja asumisen malliesimerkki.

Lokakuussa Shanghain viranomaiset ilmoittivat, että Expoa varten aiotaan kerätä 600 000 vapaaehtoista Shanghaista, Kiinasta ja ympäri maailmaa. 100 000 vapaaehtoista tarvitaan avuksi Expo-aktiviteetteihin, loput 500 000 tarvitaan oppaiksi ja auttamaan muun muassa liikennejärjestelyissä. Erityisesti ulkomailla asuvia, kielitaitoisia kiinalaisia kaivataan Expo-vapaaehtoisiksi. Heitä tarvitaan muun muassa oppaiksi paviljonkeihin ja tulkeiksi. Monet ulkomailla asuvat kiinalaiset ovatkin ilmaisseet kiinnostuksensa. Kyselyitä on tullut muun muassa Ranskasta, Saksasta, Tanskasta, Meksikosta ja Thaimaasta.

Suomen pääkonsulaatti, Shanghai