Kenian markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille

Keniassa on merkittävää kasvupotentiaalia. Globaali pandemia on hidastanut talouskasvua nollan tuntumaan sitä edeltäneestä yli 5 % vuositahdista. Keskiluokan kasvu, digitalisaatio ja kaupungistuminen ovat keskeisimpiä megatrendejä, jotka vaikuttavat talouden muutokseen. Ruokaturvaan, kuluttajatuotteisiin ja infrastruktuurirakentamiseen liittyvät markkinat ovat keskeisiä suomalaisten yritysten viennille.

Kenian talous, etenkin sen maataloustuotteiden vienti ja turismi ovat kärsineet pahoin koronan vaikutuksista. Näillä näkymin jo ennen koronaa vaikuttaneet megatrendit kaupungistuminen, digitalisaatio ja keskiluokan kasvu tulevat jatkumaan. Nämä vaikuttavat monelta osin kenialaisten kulutuskäyttäytymiseen ja luo uusia mahdollisuuksia.


Kenia pyrkii ekologisesti kestäviin ratkaisuihin ja onkin jo kieltänyt kertakäyttöisten muovikassien käytön. Pidemmällä aikavälillä se pyrkii myös muista muovituotteista eroon. Tämä luo markkinamahdollisuuksia lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä suomalaisille pakkausmateriaali-innovaatioille. Koronan myötä verkkokauppa on merkittävästi lisääntynyt, mikä näkyy kuljetuspakkausten lisääntyneenä tarpeena.


Digitalisaatio on monelta osin lyönyt jo läpi Kenian taloudessa. Kyberturvallisuus ei ole kuitenkaan toistaiseksi kehittynyt samassa tahdissa. Toinen Euroopan Unionin kärkihankkeista maassa liittyy digitalisaatioon. Suomalaisille yrityksille voisi tämän myötä avautua mahdollisuuksia osana laajempaa kokonaisuutta.


Maatalous on edelleen keskeisimpiä työllistäjiä Keniassa. Kaupungistumisen myötä sen kestävä tehostaminen on välttämätöntä. Kenia etsiikin kiivaasti mahdollisuuksia maataloustuotteiden arvonlisän kasvattamiseen. Kestävälle suomalaiselle maa- ja metsätalousosaamiselle on kysyntää olemassa.


Kaupunkien kasvaessa myös erilaiset infrastruktuurihankkeet lisääntyvät merkittävästi. Suomalaisille yrityksille voi avautua mahdollisuuksia osallistua osana kansainvälisiä suurprojekteja kaupunkiympäristön kehittämiseksi. 

Erik Lundberg, Suomen suurlähettiläs, Kenia