Kenian Markkinamahdollisuudet Suomalaisyrityksille

Kenian talous on elpymässä Covid-pandemian aiheuttaman notkahduksen jäljiltä. Keskiluokkaistuvassa maassa on laajasti kysyntää suomalaiselle osaamiselle. Erityisesti IT-sektori, maa- ja metsätalouden ratkaisut sekä erilaiset ympäristöystävälliset ratkaisut niin energia kuin kuluttajatuotteissakin ovat kysyttyjä. Kenian markkina on jo monella sektorilla kilpailtu, joten sillä menestyäkseen vaaditaan paitsi hyviä tuotteita myös hyvää markkinatuntemusta.

MAAN KYSYNTÄTILANNE JA POTENTIAALISIMMAT MARKKINAMAHDOLLISUUDET SUOMALAISYRITYKSILLE

Kenia on Itä-Afrikan talouden veturi ja alueellisen kaupan keskus. Dynaaminen yksityissektori toimii globaalisti ja monet suuryritykset ovatkin perustaneet aluetoimistonsa nimenomaan Nairobiin. Mombasan satama toimii keskeisenä logistisena porttina koko Itä-Afrikan alueelle. Covid-19 pandemiasta toipuvan talouden odotetaan siirtyvän noin 4-5 prosentin kasvu-uralle vuosien 2021 ja 2022 aikana. Kuitenkin esimerkiksi Kenialle tärkeän turismisektorin toipumisessa tulee oletettavasti menemään vielä jonkin aikaa.

Kenian talouden vauhdikas digitalisoituminen luo suomalaisille yrityksille mahdollisuuksia. Esimerkiksi kyberturvallisuuteen, pankkipalveluihin ja digitaalisiin terveyspalveluihin liittyvillä ratkaisuilla on kysyntää Keniassa. Markkinoille hakeutuvien yritysten on hyvä kuitenkin tiedostaa, että digisektori on Keniassa kuitenkin jo kilpailtu ala, joten Keniassa menestyäkseen on markkina myös opiskeltava hyvin.

Toinen mielenkiintoinen sektori suomalaisille yrityksille seurattavaksi on kehittyvä maatalous. Maatalous on ollut yksi perinteisistä vientisektoreista Kenialle. Erityisesti kahvi, tee ja kukat ovat olleet merkittävä vientituote. Kenia on pyrkinyt viime vuosina tehostamaan ja modernisoimaan erityisesti maatalouden vientisektoria. Logistiikkaan, digitalisaatioon ja maanviljelyn koneistamiseen liittyviä ratkaisuja tullaan lähivuosina tarvitsemaan. Samoin tuotteiden jatkojalostukseen liittyvät ratkaisut ovat kysyttyjä. Lisäksi maan metsäsektorin kehitystä on hyvä pitää silmällä, erityisesti lakimuutosten osalta.

Ympäristötietoinen Kenia hakee jatkuvasti uusia ympäristöystävällisiä ratkaisuita esimerkiksi pakkausmuovien korvaamiseen. Maan kiertotalouslainsäädäntöä ollaan parhaillaan kehittämässä, mikä saattaa avata myös suomalaiselle osaamiselle uutta kysyntää. Ympäristöystävällisten ratkaisujen kysyntä niin energiateollisuudessa, kuin arkipäivän kuluttajatuotteissa tulee lisääntymään.