Kemiallisten aseiden kieltojärjestö OPCW tarjoaa mahdollisuuksia suomalaisille laboratoriosuunnittelijoille ja IT-alan yrityksille

Kemiallisten aseiden kieltojärjestö OPCW tarjoaa mahdollisuuksia suomalaisille laboratoriosuunnittelijoille ja IT-alan yrityksille

Haagissa toimiva, vuonna 1997 perustettu OPCW solmii vuodessa noin 500 hankintasopimusta, joiden yhteisarvo kohoaa 15 miljoonaan euroon. OPCW on vakiintunut instituutio, jonka hankinnat noudattelevat investointisuunnitelmaa.

Organisaation kehitys voi aukaista myös yksittäisiä suuremman kokoluokan kilpailutuksia, joista lähitulevaisuudessa esimerkkinä mainittakoon uuden, 25 miljoonan euron arvoisen laboratorion perustaminen. Laboratorion lisäksi IT-järjestelmän modernisointi avaa mahdollisuuksia suomalaisyrityksille; esimerkiksi Unit4 BW-ohjelmiston (ent. Agresso) kehittämiseen tarvitaan konsultointipalvelua ja tähän tullaan etsimään monivuotista kumppania.

OPCW solmii vuodessa noin 500 hankintasopimusta, joiden yhteisarvo kohoaa noin 15 miljoonaan euroon. Järjestö kilpailuttaa julkisesti kaikki yli 5 000 euron hankinnat ja yli 50 000 €:n harkinnat listataan myös YK keskitettyyn UNGM-hankintaportaaliin:

https://www.ungm.org/Public/NoticeLinkki toiselle web-sivustolle.

Tender-ilmoituksia kannattaa seurata OPCW:n omilta sivuilta, jotta kaiken arvoiset tarjouskilpailut tulevat huomioiduiksi. Hankintapäällikkö kuitenkin muistuttaa, että UNGM tarjoaa ulkomaisille yrityksille loogisimman väylän sementoida paikkansa kansainvälisten järjestöjen toimitusketjuista; portaaliin listataan tyypillisesti vain korkeamman arvon tarjouskilpailua, joihin osallistuminen on mielekästä ulkomailtakin. Referenssejä jaetaan aktiivisesti YK-järjestöjen kesken, joten voitettu kilpailutus ja onnistunut toimitus toimivat vahvoina valttikortteina järjestelmän sisällä.

OPCW on vakiintunut instituutio, jonka hankinnat noudattelevat investointisuunnitelmaa. Organisaation kehitys voi aukaista myös yksittäisiä suuremman kokoluokan kilpailutuksia, joista ajankohtaisimpana esimerkkinä mainittakoon uuden, 25 miljoonan euron arvoisen laboratorion perustaminen.

Laboratorioprojektiin liittyvät hankintamenettelyt käynnistyivät tällä viikolla, kun laboratorion arkkitehtuuri- ja rakennussuunnittelu avattiin kilpailulle. Tarjouksia toivotaan erityisesti modernien laboratorioiden suunnittelijoilta, joilla on myös teknistä erityisosaamista. Linkki tarjouskilpailuun löytyy osoitteesta:

https://www.opcw.org/work-us/business-opportunitiesLinkki toiselle web-sivustolle.

Kiinnostuneiden yritysten täytyy ottaa suoraan yhteyttä OPCW:n hankintapalveluihin yllä olevan linkin kauttaa löytyvällä lomakkeella. Tarjouskilpailu sulkeutuu 23.4.2019 iltapäivällä klo 17 Suomen aikaa.

Suurlähetystöllä on yhteydet OPCW:n hankintaosastolle, ja auttaa mielellään yrityksiä saamaan lisätietoja tarjouskilpailuista. Lähetystö osallistuu myös 3.4. järjestettävään laboratorioprojektin informaatiopäivään.

Seuraava askel on laboratorion toimitus; itse rakentamisen ja laboratorion kiinteän varustuksen toimittamisen urakkasopimuksen arvo nousee miljooniin euroihin; suomalaistoimijoita kehotetaan vahvasti osallistumaan. Myöhemmässä vaiheessa hankitaan ei-kiinteä laboratorioirtaimisto.

Toinen piakkoin tarjoutuva mahdollisuus liittyy OPCW:n ERP-toiminnanohjausjärjestelmän (Enterprise Resource Planning) uudistamiseen. ERP:n (Unit4 BW, entinen Agresso) käyttöönotto on jo pitkällä, mutta OPCW tulee tarvitsemaan räätälöityjä ratkaisuja esimerkiksi matka- ja henkilöstöhallinnan integroimiseksi järjestelmään; ohjelmistotoimitukselle ja käytön tuelle avataan tarjouskilpailu lähikuukausina.

OPCW:n tarjouskilpailun käytänteistä

Halvimman tarjouksen käsitettä ei OPCW:llä tunnisteta tai sovelleta, vaan kaikissa hankinoissa valitaan hintalaatusuhteeltaan paras tarjous, mikä jättää tilaajalle harkintavaltaa. Toki järjestön tiukat budjetti raamit kaventavat tilaajan päätösvaltaa, mutta myös vaikeammin rahassa mitattavia arvoja kuten kestävyys ja ilmastomyönteisyys kannattaa tuoda hakemuksessa esille.

OPCW:n hankintavastaavat korostavat ja alleviivaavat tarjousvalmistelun tärkeyttä; tilaajat eivät voi olettaa mitään, vaan yrityksen on selkeästi vastattava jokaiseen kysymykseen ja perusteltava vastauksensa. Tyypillisimmin tarjoukset hylätään sen takia, ettei esittelyssä tule ilmi, kuinka yritys täyttää toimitukselle asetetut pakolliset kriteerit. Listaava kerrontatyyli ei myöskään ole menestyksekäs, vaan yritysten on myös tärkeää kuvailla tarkkaan kuinka he suorittaisivat kunkin toimeksiannon eri vaiheet.

Tarjouskilpailuista on aina mahdollista – jopa suositeltavaa – kysyä tarkennuksia ja lisätietoja. On huomioitava, että takaraja kysymyksille on jo useita päiviä ennen varsinaisen kilpailutusajan päättymistä

Mikäli ensimmäisellä kerralla ei tärppää, aina kannattaa ottaa yhteyttä tilaajaan ja tiedustella päätöksen perusteita..

OPCW, kuten monet muutkin Haagin kansainvälisistä järjestöistä, on läsnä vuosittaisissa Nordic UN Procurement –seminaareissa, joissa he keskustelevat mielellään lisää OPCW:n tulevista tarpeista suomalaisyritysten kanssa. Vuoden 2019 seminaari järjestettiin Kööpenhaminassa helmikuussa.

OPCW:n yleiset kilpailutusohjeet ja -periaatteet ladattavissa oheisen linkin kautta:
https://www.opcw.org/documents/procurement-general-instructions-biddersLinkki toiselle web-sivustolle.


Lisätietoja:

Eero Vento, Team Finland-koordinaattori, Suomen suurlähetystö, Haag
eero.vento(at)formin.fi