Kazakstanin markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille

Kazakstanin talouden monipuolistamiseen tähtäävän uudistusohjelman prioriteettisektorit tarjoavat hyviä markkinamahdollisuuksia suomalaisyrityksille. Digitaalisille palveluille sekä vihreään kasvuun ja koulutukseen liittyville ratkaisuille on kova kysyntä. Kazakstanissa panostetaan jatkossa kestävään kehitykseen ja terveydenhuollon laadun parantamiseen. Liiketoimintaympäristö on haasteellinen ja valtiolla on vahva rooli taloudessa.

Kazakstan on Keski-Aasian suurin talous. Maan talous perustuu pitkälti öljy- ja kaasusektoriin. Öljyn hinnan lasku ja koronavirustilanne ovat kurittaneet taloutta, mutta hallituksen tukitoimien ansiosta BKT:n arvioidaan pääsevän takaisin kasvu-uralle ensi vuonna. Maan talouden monipuolistamiseen tähtäävän uudistusohjelman prioriteettisektoreina ovat maatalouden kehittäminen, IT-sektori, vihreä kasvu ja infrastruktuuri. Koronapandemian myötä digitalisaatio ja logistiikkaratkaisut sekä tietoliikenneverkoston parantaminen ovat nousseet entistä keskeisemmiksi.


Kazakstanin markkinoilla on tällä hetkellä suomalaisyrityksille markkinamahdollisuuksia erityisesti digitaalisten ratkaisujen tarjoamisessa eri sektoreilla ja sähköisessä kaupassa. Vihreä kasvu edellyttää yhteiskunnalta panostusta energia- ja resurssitehokkuuteen, uusiutuvaan energiaan, cleantech- ja ympäristöteknologiaratkaisuihin, joissa suomalaiset yritykset ovat edelläkävijöitä. 


Suomen koulutusviennin kannalta Kazakstanin koulujärjestelmän kehittäminen tarjoaa mahdollisuuksia niin ammatillisen koulutuksen kuin peruskoulutuksen osalta. Kazakstan panostaa tulevina vuosina merkittävästi terveydenhuollon kehittämiseen, mikä avaa markkinamahdollisuuksia suomalaisille terveyspalvelujen ja -teknologian yrityksille.


Suomen maakuva on Kazakstanissa erinomainen ja antaa suomalaisyrityksille tukea markkinoillepääsyssä. Liiketoimintaympäristön haasteet liittyvät mm. korruptioon ja oikeusjärjestelmän heikkouksiin sekä julkisten hankintamenettelyiden puutteisiin. Maassa toimivat useat kansainväliset kehityspankit rahoittavat hankkeita eri sektoreilla ja suomalaisyritysten kannattaa tarjota osaamistaan ja ratkaisujaan niiden hankkeisiin.

Soili Mäkeläinen-Buhanist, Suomen suurlähettiläs, Kazakstan