Kauppapoliittisesta osastosta taloudellisten ulkosuhteiden osasto

Kauppapoliittisesta osastosta taloudellisten ulkosuhteiden osasto

Ulkoministeriön kauppapoliittisen osaston nimi muuttuu 1. tammikuuta 2013. Uusi nimi, taloudellisten ulkosuhteiden osasto, kuvaa entistä nimeä paremmin sitä, mitä osastolla tänä päivänä tehdään.

Maailmantalous on muuttunut, Suomen paikka maailmantaloudessa on muuttunut, ja ulkoasiainhallinnon rooli Suomen taloussuhteissa on muuttunut. Suomen ulkoiset taloussuhteet eivät ole enää vain pelkkää vientiä ja tuontia.

Perinteinen kauppapolitiikka on edelleen tärkeää, mutta sen ohella ulkoministeriön vastuulle kuuluu koko joukko muita Suomen taloussuhteisiin liittyviä asioita. Tämän vuoksi myös kauppapolitiikkaa hoitavan ulkoministeriön osaston nimi päivitetään vuodenvaihteessa vastaamaan paremmin osaston tehtäviä.

Nimike ”kauppapoliittinen osasto” painuu historiaan vuoden vaihtuessa uudeksi. Osaston uusi nimi, ”taloudellisten ulkosuhteiden osasto”, tulee siis käyttöön 1. tammikuuta 2013.

Osaston nimenmuutoksen yhteydessä myös sen yksiköiden nimiä hiotaan. Sektorista vastaavan alivaltiosihteerin nimike muuttuu sekin: nykyinen ”alivaltiosihteeri – kauppapoliittiset asiat ja talousyhteistyö” on ensi vuoden alusta lukien ”alivaltiosihteeri – taloudelliset ulkosuhteet”. Osastolla ei nimenmuutoksen vuoksi tapahdu henkilöstö- eikä työnjakomuutoksia.

Osaston ja sen yksiköiden uudet nimet ovat käytössä myös niiden sähköpostiosoitteissa heti vuoden alusta lähtien. Vanhat sähköpostiosoitteet tosin toimivat uusien rinnalla vielä vuoden ajan. Virkamiesten henkilökohtaisissa sähköpostiosoitteissa ei tapahdu muutoksia.

Osaston ja sen yksiköiden uudet nimet, lyhenteet ja sähköpostiosoitteet:

 • Alivaltiosihteeri – taloudelliset ulkosuhteet (AVS-TUO)
  AVS-TUO@formin.fi
  Avdelningen för externa ekonomiska relationer
  Department for External Economic Relations


 • Taloudellisten ulkosuhteiden osasto (TUO)
  Osastopäällikkö (TUO-01)
  TUO-01@formin.fi

 • Apulaisosastopäällikkö (TUO-02)
  TUO-02@formin.fi
  Enheten för handelspolitik
  Trade Policy Unit


 • UM:n energia- ja ilmastoasioiden ulkosuhteiden koordinaattori (TUO-03)
  TUO-03@formin.fi
  Coordinator for Energy and Climate Issues at the Department for External Economic Relations 

 • Kauppapolitiikan yksikkö (TUO-10)
  TUO-10@formin.fi
  Enheten för handelspolitik
  Trade Policy Unit 


 • Markkinoillepääsy-yksikkö (TUO-20)
  TUO-20@formin.fi
  Enheten för marknadstillträde
  Market Access Unit


 • Vientivalvontayksikkö (TUO-30)
  TUO-30@formin.fi sekä uusi sähköpostiosoite konkreettisissa vientivalvontaan liittyvissä kysymyksissä:
  vientivalvonta.um@formin.fi
  Enheten för exportkontroll
  Export Control Unit