Katsaus Yhdysvaltojen startup-markkinaan

Startupien räjähdysmäinen kasvu hyytynee pidemmäksi aikaa geopoliittisten ja taloudellisten jännitteiden seurauksena. Kannattavuus kasvattaa merkitystään nopean kasvun kustannuksella. Pääomamarkkinoilla käydään entistä kovempaa kilpailua jatkossa. Piilaakson rooli startupien kehtona on saanut haastajia ja rinnalle on noussut useita vaihtoehtoisia kaupunkeja Yhdysvaltojen markkinoille pyrkiville yrityksille.

Kuva: Zhifei Zhou / Unsplash

Yhdysvallat on tunnistetusti merkittävin Startup-yritysten syntypaikka ja lähes puolet merkittävimmistä Startup-keskuksista sijaitsevat Pohjois-Amerikassa. Tunnetuimpien kaupunkien joukossa ovat mm. Boston, New York ja Piilaakso. Uusia haastajia rinnalle nousee nopealla tahdilla. Vajaassa kymmenessä vuodessa Piilaaksoon osuus alkuvaiheen sijoituksista on laskenut aikaisemmasta neljänneksen osuudesta nykyiseen 13% paikkeille.

Yli 300 yritystä saavutti maagisen yksisarvisen statuksen vuonna 2021 verrattuna edellisen vuoden alle sataan. Yli 50 miljoonan dollarin arvoisten yritysjärjestelyiden määrä kaksinkertaistui vuoden aikana. Alkuvaiheen yrityksetkin houkuttelivat lähes puolitoistakertaisen määrän pääomasijoituksia ja kasvuyritysten parissa nähtiin yli kaksinkertainen kasvu. Koronapandemia ja sen jälkeinen maailman avautuminen on selvästi vauhdittanut sijoituksia teknologiayrityksiin. Nyt ääni kellossa on alkanut muuttua ja joidenkin mielestä ensimmäiset merkit olivat ilmassa jo loppuvuodesta. Löysää rahaa on tarjolla entistä vähemmän ja nopean kasvun sijasta huomio on alkanut siirtyä kannattavuuden puolelle. Osittain syy muutokselle on pandemian jälkeisessä korjausliikkeessä, sillä pandemia jakoi yritykset kärsijöihin ja menestyjiin. Maailman avautuessa tilanne on tasaantumassa ja nousijat ovat alkaneet nähdä palautumista normaaliin ’kärsijän rooliin’ jääneiden noustessa takaisin kohti pintaa. Osittain muutokseen vaikuttavat myös geopoliittiset jännitteet, nousevat korot ja korkea inflaatio.

Startup-nousijoiden joukossa olivat mm. Denver-Boulderin (Colorado), sekä Miami (Florida). Denver on kasvanut selkeästi mm. verkkoliiketoiminnassa ja alkuvaiheen yritysten rahoituksessa. Yhdysvaltojen merkittävin kärki Startup-yrityksien sijainniksi on merkittävyysjärjestyksessä kuitenkin Piilaakso, New York, Boston, Los Angeles ja Seattle. Haastajina nousevat tähdet ovat Detroit, Minneapolis, Houston, ”Research Triangle” (North Carolina) ja Pittsburgh. Haastajien edelle mahtuu kuitenkin vielä pari, usein huomaamatta jäävää kaupunkia. Nämä ovat Washington D.C., San Diego ja Chicago. Washington D.C. nousi voimakkaasti Startup-keskuksena juuri pandemian kynnyksellä, kun taas San Diego on kokenut kasvua erityisesti viimeisen kahden vuoden aikana.

Nousevien tähtien joukkoon pyrkii myös Indiana, jonka kasvua vauhditta paikallisten yritysten vetovoimaisuus ja osallistuminen osavaltion talouden kehittämiseen. Merkittäviä ponnistuksia ovat tehneet mm. Eli Lilly and Company, Anthem ja Salesforce. Erityisesti Salesforcen investointien vaikutuksen arvellaan olleen merkittävää paikalliselle ekosysteemin syntymiselle. Valmistavan teollisuuden merkitys on suuri ja alan yritykset ovat siirtymässä nopeasti uuden teknologian (industry 4.0) käyttäjiksi. Myös Agtech-yritykset, Fintech ja tiede tuovat kasvua talouteen.

Todettakoon, että myös Suomi ja Helsinki tunnetaan Yhdysvalloissa aikaisempaa paremmin. Pienestä koostaan ja osin syrjäisesti sijainnistaan huolimatta Helsinki on noussut Startup-maailmassa merkittävästä viimeisten vuosien aikana. Mainetta ovat kehittäneet mm. Woltin ja pelialan yritysten yrityskaupat, sekä Microsoftin ja Googlen datakeskushankkeet. Helsingissä yli $50 miljoonan yritysjärjestelyitä on vuoden aikana solmittu seitsemän. Woltin lisäksi globaalissa mediassa nousi esille mm. Aiven sen saavutettua yksisarvisen status. Suomella on kuitenkin edelleen kirittävää suhteessa länsinaapuriimme.

 

Nopea katsaus Yhdysvaltojen johtaviin Startup-kaupunkeihin

Seattlen vahvuuksia on sen teknologiapainotteisuus, jota hyödynnetään laajasti yli toimialarajojen. Microsoftin ja Amazonin kotikaupunki on yksi suurimmista teknologia-alan keskittymistä Yhdysvalloissa. Biotieteissä (Life Sciences) Seattle on maan johtava keskittymä rahoituksella mitattuna. Seattlea kotinaan pitää nykyisellään jo 16 yksisarvista. Vuonna 2016 avatussa Global Innovation Exchange –keskuksessa opiskelijat ratkovat todellisia yritysten esittämiä haasteita tuotekehityksen muodossa. Naisyrittäjille oma kiihdyttämö, Ready Set Raise, avasi ovensa 2018. Erityisesti tekoäly, Big Data ja analytiikka ovat merkittäviä osa-alueita, ja osavaltion tukema edge-innovaatioklusteri on keskeisessä roolissa mm. 5G-sovellusten kehityksessä ja kaupallisessa hyödyntämisessä.

Los Angeles on noussut Piilaakson kilpailijaksi. Biotieteet, peliteollisuus ja Cleantech ovat kasvun vetureita. Yksi keskeisimmistä vahvuuksista on luovien alojen vahvuus ja Los Angeles onkin yksi globaalisti johtavista kaupungeista. Joka kuudes on töissä luovan alan yrityksessä ja se kasvattaa kaupungin vetovoimaa.

Bostonin vahvuuksia ovat biotieteet ja robotiikka. Kaupungin pysyvää sijaa eri tilastojen kärjessä tukevat mm. korkeakoulutettu työvoima, rahoituksen saatavuus ja pitkäaikainen kokemus. Boston on erityisesti nähty myönteisesti naisyrittäjien osalta. Naisyrittäjien perustamia yrityksiä on kolminkertaisesti kansalliseen keskiarvoon verrattuna. Myös naisten perustamia pääomasijoitusyhtiöitä on alueella useita.

New York on Piilaakson jälkeen toiseksi suurin teknologiayritysten keskittymä. Sektorin vahvuuksia ovat mm. tekoäly ja koneoppiminen, Big Data, analytiikka, biotieteet ja lohkolaskenta. New York pyrkii erottumaan mm. panostamalla tekoälyyn (AI Summit New York) ja mahdollistaman tulevaisuuden tutkimukseen. Myös tietoturvalla pyritään erottumaan ja siitä esimerkkinä kaupungin virastojen sekä yksityisen sektorin yritysten viime vuonna perustama Cyberattack Defense Center. Biotieteiden osalta kaupunki ilmoitti korottavansa sijoituksensa Life Sci NYC –hankkeeseen pysyvästi miljardiin dollariin tavoitteenaan saavuttaa pysyvä asema sen globaalina johtajana. Lohkolaskennassa (blockchain) on nähty näyttäviä askeleita ja pormestari Adams on määritellyt tavoitteeksi aseman kryptovaluutan globaalina keskuksena. Tavoite jonka saavuttaminen herättänee keskustelua kevään aikana nähdyn markkinaromahduksen jälkimainingeissa. Kryptovaluutat ovat kuitenkin vain yksi osa-alue lohkolaskennassa jonka merkitys tulevaisuuden osalta tulee olemaan kasvava ja merkittävä.

Piilaakson johtava rooli on asteittain vesittynyt, mutta se on silti edelleen johtava keskus Startup-yritysten parissa. Osittain sen kestävää suosiota selittävät historia sekä alueella sijaitsevat huippuyliopistot, jotka tuottavat uutta työvoimaa vuosittain. Tästä johtuen merkittävä osa myös suurimmista tapahtumista sijoittuvat Piilaaksoon myös jatkossa. Tekoäly ja koneoppiminen, Big Data, analytiikka, Fintech ja biotieteet ovat keskeisimmät osa-alueet Startupien parissa. Pitkä historia ja sen kautta karttunut osaaminen ovat luoneet alueesta monella tapaa ideaalin yrityksen perustamiselle ja tätä tukevat sekä tarjolla oleva juridinen tuki sekä sinne keskittynyt pääomamarkkina.

Suomen osavaltiokumppanuudet ja maantieteellinen sijoittuminen Yhdysvalloissa antavat vahvan pohjan kilpailukyvyn kehittämiselle myös tulevaisuudessa. Startup-ekosysteemeistä Piilaakso, Los Angeles, New York, Washington D.C. Seattle, Minneapolis ja Denver ovat suoraan Suomen yhteistyö- ja kumppanuusverkostojen piirissä.