Katsaus Slovakian taloustilanteeseen syksyllä 2021

Katsaus Slovakian taloustilanteeseen syksyllä 2021

Slovakian talousministeriön tuoreimman ennusteen mukaan talous tulee kasvamaan 3,7 % vuonna 2021 ja 4,2 % vuonna 2022. Työttömyys laskee vähitellen, mutta pysyy edelleen kriisiä edeltäneen tason yläpuolella. Slovakian vuotuinen inflaatio nousi 5,1 % :in lokakuussa 2021, mikä oli korkein luku kolmeentoista vuoteen. Investointien ennakoidaan kiihtyvän vuonna 2022 EU:n rakennerahastojen ja EU:n uuden elvytysvälineen tuella, mutta autoteollisuuden haasteet tuovat epävarmuutta talouteen.

Slovakian talouden yleisnäkymät loppuvuodelle 2021 ja vuodelle 2022

Slovakian talous on kestänyt pandemian aiheuttaman laskusuhdanteen verrattain hyvin laajan teollisuussektorinsa ansiosta. Vuonna 2020 Slovakian BKT laski 4,8 %, joka ei kuitenkaan ollut kaikkein synkimpien ennusteiden mukainen.

OECD:n ennusteen mukaan Slovakian talous tulee kuluvana vuonna kasvamaan 4,2 %. Slovakian keskuspankin ennuste on hieman positiivisempi, sillä se ennustaa BKT:n kasvuksi 4,5 %. Slovakian talousministeriö arvioi kehityksen hieman pessimistisemmin, sillä sen tuorein ennuste syyskuussa talouskasvulle oli 3,7 % tälle vuodelle.

Vuoden 2021 alussa tapahtuneen tiukan lockdownin jälkeen kotimainen kysyntä elpyy vuoden jälkipuoliskolla. Slovakian talouden ennustetaan saavuttavan pandemiaa edeltävän tuotantotasonsa vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä.

OECD ennustaa vuonna 2022 talouskasvun olevan 5,2 %, kun taas Slovakian talousministeriön tuorein arvio on 4,2 %. Talousministeriö laski ennustettaan 5 %:sta 4,2 %:in syyskuun lopussa, mutta vuodelle 2023 ennuste oli huomattavasti positiivisempi EU:n elpymisvälineen ansiosta.

Kasvun vetureita ovat kotimaisen kysynnän elpyminen, ml. kotitalouksien ja valtion kulutuksen kasvu, EU-tuet ja ulkomainen kysyntä, joka hyödyttää Slovakian vientiin suuntautuvaa autoteollisuutta. Koronaviruksen uudet aallot voivat hidastaa talouskasvua. Slovakian koronavirustilanne on heikentynyt huomattavasti, ja päivittäiset luvut ovat korkeampia kuin koko pandemian aikana. Talouteen se ei kuitenkaan ole ainakaan vielä vaikuttanut merkittävästi, toisin kuin autoteollisuuden haasteet, jotka johtuvat puolijohteiden ja muiden komponenttien sekä sirujen puutteesta.

Työttömyys laskee Slovakiassa vähitellen

Ennen koronaviruspandemiaa vuoden 2020 alussa työttömyys Slovakiassa oli noin 5 %:n luokkaa. Työttömyys nousi jopa 8 %:in huhtikuussa 2021, mikä oli korkein luku neljään vuoteen. Työttömyys on kuitenkin laskenut vähitellen sen ollessa syyskuussa 7,09 %, mikä on matalin luku kevään 2020 jälkeen.

Valtio on tukenut lähes 2 miljardilla työmarkkinoita suorilla ”First aid”-tuilla hidastaakseen työttömyysasteen kasvua, jonka koronaviruspandemia on aiheuttanut. Esimerkiksi ”kurzarbeit”-toimenpiteisiin käytettiin vuonna 2021 heinäkuuhun mennessä 927 miljoonaa euroa.

Valtiovarainministeriön ennusteessa arvioidaan työttömyysasteen laskevan tulevina vuosina, mutta OECD:n ennusteen mukaan vielä vuoden 2022 lopussa työttömyys pysyy pandemiaa edeltävää aikaa korkeampana.

Keskipalkka on Slovakiassa 1 202 EUR (2021 minimipalkka 623 EUR). Reaalipalkat nousevat noin 3 % vuodessa.

Inflaatio nousee

Slovakian vuotuinen inflaatio nousi 5,1 % :in lokakuussa 2021, mikä oli korkein luku kolmeentoista vuoteen. Inflaation kiihtymiseen vaikuttivat suurelta osin elintarvikkeiden kallistuminen ja asumiskustannusten nousu, mukaan lukien energian hinnat, jotka kaikki muodostavat suuren osan kotitalousmenoista. (Slovakian energiapolitiikasta, mukaan lukien hintojen nousu, lisää täällä(Linkki toiselle verkkosivustolle).) Myös polttoaineiden hinnat nousivat merkittävästi. Elintarvikkeiden hinnat ovat tänä vuonna nousseet 4,3 %. Slovakian talousministeriö arvioi tälle vuodelle inflaatioasteeksi 2,5 %. Kuluttajahintojen ennustetaan nousevan ensi vuonna 4,2 % kotitalouksien ja pienyritysten korkeampien säänneltyjen energiahintojen vuoksi.

Autoteollisuus on Slovakian talouden tukijalka

Slovakia on pieni, vientikaupasta elävä avoin talous. Suurin osuus Slovakian viennistä on ajoneuvoja, koneita ja sähkölaitteita, metalleja sekä kemikaaleja ja mineraaleja.

Autoteollisuus on Slovakian johtava teollisuudenala, ja maan talous onkin melko riippuvainen siitä. Vuonna 2020 maaliskuussa kaikki neljä autotehdasta joutuivat keskeyttämään tuotantonsa, mikä vaikutti negatiivisesti Slovakian talouteen. Luottoluokittaja Fitch odottaa Slovakian autoteollisuuden (jonka osuus on 13,0 % BKT:stä, 50 % teollisuustuotannosta ja 24,2 % viennistä) säilyvän laajalti kustannuskilpailukykyisenä, kun otetaan huomioon suotuisa infrastruktuuri, valtion tukeva politiikka ja suhteellinen läheisyys tärkeimpiin vientimarkkinoihin (pääasiassa EU).

Autovalmistajien investointien, myös sähköajoneuvojen tuotannon, odotetaan lisäävän tuotantoa vuosina 2022—23. Toisaalta jotkut autonvalmistajien slovakialaiset tehtaat ovat viime aikoina joutuneet keskeyttämään tuotannon toistuvasti mikrosirujen ja komponenttien toimitusongelmien vuoksi.

Talous palautuu pandemian jälkeen hitaasti

Tämän vuoden kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana Slovakian teollisuus on kasvanut 12,9 % vuodesta 2020. Viime vuonna vastaavalla ajanjaksolla se oli pandemian ensimmäisen aallon vaikutuksesta laskenut 12,7 % vuodesta 2019. Tosin Slovakian teollisuustuotanto laski syyskuussa 4,9%, mikä oli ensimmäinen pudotus tammikuun jälkeen ja huonoin tulos sitten kesäkuun 2020. Suurimpana syynä oli autotuotannon supistuminen jopa 31,3 %. Myös tietokone-, elektroniikka- ja optisten tuotteiden valmistus laski 8,8 % ja sähkölaitteiden 4,6 %. Muiden koneiden ja laitteiden valmistuksen 18 %:n nousu sekä sähkö- ja kaasualan 13 %:n nousu taas paikkasivat tilannetta hieman. Myös metalli-, muovi- ja kumituotteiden sekä mineraali- ja kemikaalituotteiden valmistus nousi.

Tänä vuonna tuotannon kokonaiskasvuun eniten vaikuttaneista toimialoista merkittävin kasvu oli metallituotteiden valmistuksessa (25 %) teräsmarkkinoiden elpymisen ansiosta, kuljetusvälineiden valmistuksessa (10,4 %), koneiden ja laitteiden valmistuksessa (25,8 %), sähkö- ja kaasualalla (13,3 %) sekä kumi- ja muovituotteiden valmistuksessa (12,7 %).

Vienti kasvaa

Koko vuoden 2020 osalta vienti laski lopulta vain 6,1 %, 75,4 miljardiin euroon, tuonnin ollessa 72,7 miljardia euroa (laskua 8,3 % edellisvuoteen). Tammikuusta syyskuuhun 2021 tavaroiden kokonaisvienti oli 64,3 miljardia, joka oli 19,2 %:n kasvu verrattuna vuoden 2020 vastaavaan ajanjaksoon, ja tuonti 62,6 miljardia, eli kasvua 20,9 %.

Vuonna 2020 Slovakian tuonti Suomeen oli arvoltaan 295 MEUR, Suomen viennin Slovakiaan ollessa 171 MEUR. Kauppavaje Suomen ja Slovakian välillä vuonna 2020 oli 124 MEUR Slovakian hyväksi, kun se vuonna 2019 oli 210 MEUR.

EU:n elpymisvaroilla toivotaan kasvua

Investointien ennakoidaan kiihtyvän vuonna 2022 EU:n rakennerahastojen ja EU:n elvytysvälineen tuella. Slovakialle myönnetään 6,3 miljardia euroa suoria avustuksia EU:n elpymisvälineestä (RRF) vuosina 2021-2026. Slovakian kansallisen elpymissuunnitelman keskeisimmät tavoitteet ovat 1) saada talous nousuun ja 2) saavuttaa 92 % 27 EU-maan keskimääräisestä BKT:sta asukasta kohden 2030 mennessä. Tällä hetkellä Slovakian BKT asukasta kohden on 73 % EU:n keskiarvosta. Elpymispaketista olemme raportoineet tarkemmin kesäkuussa(Linkki toiselle verkkosivustolle).

Slovakia arvioi, että elpymissuunnitelman investoinneilla saadaan aikaan noin 30 000 uutta työpaikkaa 2026 mennessä.

EU:n RRF-tukien lisäksi Slovakialla on käytettävissään 8 mrd. EUR käyttämättömiä EU-tukia ja 13 mrd. EUR uudelta ohjelmakaudelta. Valtion budjetista Slovakia kohdentaa 21 mrd. EUR elpymissuunnitelman kustannuksiin 2026 mennessä.

Budjettituloja on saatu tänä vuonna nostettua, mutta julkisen velan kasvu jyrkkää

Slovakian valtion budjettivaje supistui tammi-lokakuussa 1,5 % 4,7 miljardiin euroon. Budjetin alijäämä kasvoi viime vuonna lähes 7,76 miljardiin euroon edellisen vuoden 2,2 miljardista eurosta. Tänä vuonna budjettitulot kasvoivat 13 %, mikä oli nopeampaa kuin budjettimenojen kasvaminen. Myös veronkanto lisääntyi. Pääministeri Eduard Hegerin hallitus on ehdottanut 5,47 miljardin euron alijäämää ensi vuodelle.

Julkisen velan osuus Slovakian BKT:stä kasvoi kuitenkin jyrkästi ja nousi viime vuonna lähes 60 %:in suhteessa BKT:hen, ja tulee ylittämään velkakaton tänä vuonna. Valtiovarainministeriön mukaan velka tulee tänä vuonna olemaan 62,72% BKT:sta. Slovakian valtion velka kasvoi 9,733 miljardia euroa vuonna 2020 ja velkasuhde BKT:hen nousi 11,6 prosenttiyksikköä. Vuonna 2019 velka oli 48,14 % BKT:sta.

 

Alina Jokela, Suomen suurlähetystö, Praha