Katsaus Portugalin tekstiiliteollisuuteen

Katsaus Portugalin tekstiiliteollisuuteen

Tekstiili- ja vaateteollisuus on yksi Portugalin tärkeimmistä aloista ja vientisektoreista. Sen osuus BKT:sta oli 3,9% vuonna 2017. Teollisuus suuntautuu älytekstiileihin ja luonnonkuitupohjaisiin tuotteisiin. Myös kiertotalous kiinnostaa. Näihin haetaankin innovaatioita jatkuvasti. Koronapandemian myötä tekstiiliteollisuus on siirtynyt innovoimaan kasvomaskeja niin kansallisille kuin eurooppalaisille markkinoille.

Kuva: Visit Finland

Tekstiili- ja vaateteollisuus on yksi Portugalin vanhimmista ja perinteisimmistä teollisuuden aloista. Tekstiiliteollisuuden kriisi alkoi kuitenkin aiemmin kuin Portugalin talouskriisi Euroopan maiden siirtäessä tuotannon Aasiaan 1990-luvun lopussa. Talouskriisin aikana tekstiili- ja kenkäteollisuus olivat suurimpia kasvajia, sillä niiden oli alettava kilpailemaan laadulla, erikoistumisella ja innovaatioilla sekä keskittymällä erityisesti vientimarkkinoille sopiviin tuotteisiin.  Nykyään tekstiili- ja vaateteollisuus on yksi maan isoimmista ja tärkeimmistä vientisektoreista. Tekstiili- ja vaateteollisuuden osuus BKT:sta oli 3,9% vuonna 2017 ja kokonaisviennistä 8,9% vuonna 2018.  Moninainen teollisuus suuntautuu enemmän smart clothingiin ja kansainvälisen trendin mukaisesti ekologisiin ja luonnonmateriaalipohjaisiin tuotteisiin. Innovaatioita etsitään ja kehitetään koko ajan yritysten, yliopistojen ja tutkimuskeskusten yhteistyöllä.

 

Ajankohtaiset projektit ja toimijat tekstiilitutkimuksessa

CITEVE –teknologiakeskus yhdistää tekstiili- ja vaatealan yritykset kehittämispalveluihin, kuten laboratoriotesteihin, muotiin ja designiin, tuotesertifikaatteihin, teknisiin ja teknologisiin konsultaatioihin sekä innovaatioihin. Kehittää projekteja yhdessä yliopistojen, muiden tutkimuskeskusten ja yritysten kanssa.

Yliopistoilla Universidade do Minho ja Universidade Beira Interior on tekstiiliteknologian tutkimuslaitokset. Universidade do Minhon päätutkimuslinjat ovat kuitumaisten materiaalien insinöörityö (johtaa Maria Teresa Sousa Pessoa Amorim) ja design (johtaa Raul Fangueiro). Näiden sisällä tutkitaan nano- ja multifunktionaalisia materiaaleja, kestäviä ja edistyneitä prosesseja ja teknologioita sekä design- ja tuoteinsinöörityötä. Vuonna 2019 yliopistossa kehitettiin puuvillakangas, joka erittää sitruunantuoksua joutuessaan kosketuksiin hien kanssa.

Universidade Beira Interior ja sen FibEnTech -tutkimuslaitos puolestaan keskittyy mm. seuraaviin tutkimusaiheisiin: kasvibiomassat, nanokuitujen kehruu biomateriaalien kehittämisessä, sähkösensoreiden lisääminen älykankaisiin ja –vaatteisiin, tekstiilimateriaalit biolääkinnällisessä käytössä. Vuonna 2018 tutki esimerkiksi puu- ja selluloosakuitujen käyttöä terveydenhuollon tekstiileissä etanoliperäisten tuotteiden korvaajana.  Laitoksen tieteellinen koordinaattori on António João Carvalho de Albuquerque.

TexBoost on tekstiiliklusterin projekti vuosille 2017-2020, joka muodostuu kollektiivisista tutkimus- ja kehityshankkeista. Projektilla on 5 pääaktiviteettia, joiden sisällä kehitetään mm. seuraavia innovaatioita: kangasmateriaalin dematerialisointi ja digitalisointi virtuaalisten kudosprototyyppien luomiseksi, urheiluvaatteen kehittäminen virtuaalisesti sensoripuvun ja mobiilisovelluksen avulla, uusien valoon reagoivien materiaalien kehittäminen, uusien röntgensäteiltä suojaavien materiaalinen kehittäminen, neulottujen kankaiden käyttäminen työsuojavarusteissa, mikrokanavien käyttö lämpöä säätelevissä petivaatteissa, turvallisuutta monitoroivan kankaan kehittäminen ajoneuvojen istuimiin. Projektia johtaa tekstiiliyritys Riopele ja teknisestä koordinoinnista vastaa CITEVE. Mukana 23 tekstiiliteollisuuden yritystä ja 15 tutkimus- ja innovaatioyksikköä.  Tarkoituksena kehittää uuden sukupolven tekstiiliratkaisuja, innovatiivisia tuotteita ja prosesseja hyödyntäen uusinta tieteellistä tietoa ja teknologioita. 

Portugali on myös aloittanut laajan suojamaskien tuotannon koronaviruspandemian myötä. Yli 200 tekstiilialan yritystä on siirtynyt tuottamaan niin sairaalakäyttöön tarkoitettuja hengityssuojaimia kuin kankaisia, uudelleenkäytettäviä kasvomaskeja kuluttajille. Maskien suojaominaisuuksia valvoo ja sertifioi teknologiakeskus CITEVE. Tavoitteena on saada portugalilaiset kasvomaskit vahvasti Euroopan markkinoille. Niiden vienti onkin aloitettu jo maaliskuun alussa, esim. Calvelex. Yksi kuluttajien kasvomaskeja valmistavista yrityksistä on Moretextile, joka on valjastanut kolme tehdasta prototyyppien valmistamiseen. Maskeissa hyödynnetään yrityksen kehittämää kuparioksidihiukkasilla varustettua hygieenistä kangasta, jolla on antimikrobisia ja hajunpoistavia ominaisuuksia.

 

Kestävä tekstiili

Tekstiilisektori näkee ekologisten, kestävästi tuotettujen tekstiilien tuovan uutta kilpailukykyä markkinoille, etenkin viennissä. Alalla tutkitaan ja kehitetään luonnonmateriaalien käyttöä erilaisina tekstiilikuituina sekä tekstiilien kierrätystä niin ennen kuin jälkeen kulutuksen. Monet perinteiset yritykset ovat vaihtaneet linjansa ympäristöystävälliseen tuotantoon, kuten Tintex ja Riopele. Viime vuosina on myös noussut useita pieniä, radikaalisti ekologisia vaatealan yrityksiä. Näistä esimerkkejä ovat mm. Näz ja Marita Moreno. CITEVE-teknologiakeskus perusti vuoden 2020 alussa kestävän kehityksen osasto, joka keskittyy tekstiilien uusien materiaalien ja valmistusprosessien tutkimiseen.

Luonnonkuiduista puu on yksi Portugalin keskeisimmistä kiinnostuksenkohteista tekstiilin tuotannossa. Näistä hyödynnetään tällä hetkellä eniten eukalyptusta, mutta enenevissä määrin tutkitaan paikallisia alkuperäisiä puuraaka-aineita, kuten korkkia ja mäntyä. Korkkia on käytetty pitkään esim. kenkäteollisuudessa ja viime vuosina siitä kehitettiin lankaa, jota on hyödynnetty kodintekstiileissä (yhteistyössä Sedacor & Têxteis Penedo). Muitakin luonnonkuituja tutkitaan koko ajan, kuten näitä teollisuuksien ylijäämiä: biopolymeeri, katkaravun kuoret, maitoteollisuus, vuohenmaito ja sokeriruoko. Raaka-aineita, joista tehdään valmiita tuotteita, ovat esim. selluloosakuidut, merilevä ja biopolymeeri. Näistä lankaa valmistaa esimerkiksi kehruutehdas Tearfil.

Selluloosakuitujen kehittämisen käynnissä oleviin projekteihin kuuluu mm. INOVAFIL-yrityksen, Universidade do Minhon ja CITEVEn yhteistyöprojekti Technical Staple Cellulosic Yarn, jonka tavoitteena on kehittää selluloosakuidun funktionaalisuuteen uusia teknologioita ja lankamaisia rakenteita yhdistämällä makro-, mikro- ja nanokuituja.  INOVAFIL on erikoistunut teknisiin lankoihin, joilla on esimerkiksi lämmönsäätelyn, hyttysten torjumisen, kosteuden ja hajunpoiston, lämmönkeräämisen ja antibakteerisia ominaisuuksia.

Tekstiilivärjäyksen yritys TINTEX on pioneeri kemikaalittomassa värjäyksessä. Yrityksellä on oma tutkimusryhmä, joka on kehittänyt patentoidun kemikaalittoman värjäysmenetelmän hyödyntäen ruokateollisuuden ulkopuolisia sieniä ja muita kasveja. Tutkimusryhmä kehittää myös synteettisten kuitujen valmistusta uusiutuvista luonnonvaroista sekä selluloosakuitujen kierrätystä. TINTEX tuottaa tekstiilejä vaatetus- ja kalustealalle, autoteollisuuteen ja arkkitehtuuriin. 
 

Kiertotalous tekstiilituotannossa

Kiertotalouden kehittäminen tekstiiliteollisuudessa on tavoite myös Portugalissa. Tekstiiliteollisuuden ylijäämäkankaiden ja kulutuksen jälkeisten kankaiden tehokasta kierrätystä tuotekäyttöön tutkitaan. Erityisesti kaivataan innovaatioita luonnonkuitujen ja kulutuksen jälkeisten kankaiden (vaatteet) kierrättämiseen niin, että uusiomateriaalista saadaan kestäviä tuotteita.

Myös TexBoost-projektin yksi pääaktiviteeteista on kiertotalouden kehittäminen päällystettyjen tekstiilien osalta. Tämän aktiviteetin sisällä kehitetään vegaaninahkaa kasvijätteistä, ja teollisuuksien, kuten nahanleikkuun, EVA-solumuovin, parkituksen ja maitoteollisuuden, jätteiden ja sivutuotteiden hyödyntämistä.

 

Lisätietoja projekteista ja yrityksistä: