Katsaus Israelin start-up ja innovaatioekosysteemiin

Katsaus Israelin start-up ja innovaatioekosysteemiin

Kulunut vuosi 2021 on ollut jälleen ennätyksellinen Israelin innovaatio ja start-up ekosysteemissä, jolloin israelilaiset teknologiayritykset keräsivät 11,9 miljardia USD rahoitusta ensimmäisen 6 kuukauden aikana. Tel Avivin rooli on noussut yhä merkittävämmäksi ja se kattaakin jo lähes 50% Israelin innovaatio ja start-up ekosysteemin osa-alueista. Israelissa on havaittavissa selkeä siirtymä ”start-up” valtiosta ”scale-up” valtioksi, pörssilistauksia on ollut ennätykselliset 48 ja rahoituskierrosten mediaani on yli tuplaantunut viime vuoden aikana. Team Finland tiimi keskittyy Israelissa pääasiassa Energia, Terveysteknologia, Bio-ja Kiertotalous, Kyberturvallisuus ja FinTech ratkaisuihin.

Innovaatio ja start-up ekosysteemin vahvat alkuvuoden luvut

Kulunut vuosi 2021 on ollut jälleen ennätyksellinen Israelissa, kun katsotaan kerättyjä start-up investointeja ensimmäisen puolen vuoden aikana, jolloin Israelilaiset teknologiayritykset keräsivät 11,9 miljardia USD rahoitusta. Hyvänä vertailukohtana toimii vuoden 2020 aikana kerätty rahoitus, joka oli kokonaisuudessaan 10,3 miljardia USD. Kyberturvallisuus, FinTech, Enterprise Solutions ja IoT olivat eniten rahaa keränneet toimialat. Historiallisesti amerikkalaiset sijoittajat ovat hallinneet isompia kasvukierroksia, mutta nyt heidän merkitys on kasvanut myös pienemmissä rahoituskierroksissa. Israelilaisten teknologiayritysten listauksia pörsseihin (IPO tai SPAC) oli H1/2021 ennätykselliset 48, joista 35 Tel Avivissa (TASE) 12 New Yorkissa (NYSE, NASDAQ) ja yksi Lontoossa (LSE).

Israelin T&K investoinnit ovat 4.9% BKT:sta (EU keskiarvo 2%, vuonna 2018) joka on maailman korkein asukaslukuun suhteutettuna. On kuitenkin tärkeää huomata, että noin 85% tästä tulee yksityiseltä puolelta ja noin puolet monikansallisilta yrityksiltä. Israelissa on myös eniten start-uppeja ja riskisijoittajia maailmassa asukaslukuun suhteutettuna. Israelissa toimivan yli 9,500 aktiivisen teknologiayrityksen merkitys yhteiskunnalle on muutenkin merkittävä. Yrityksissä työskentelee noin 10% Israelilaisista ja ne tuottavat 15% Israelin BKT:sta. Lisäksi noin 25% kaikista tuloveroista tulee teknologiayritysten työntekijöiltä ja ne muodostavat 43% Israelin viennistä. Maassa toimii myös yli 400 monikansallisen yrityksen innovaatiokeskusta tai T&K-yksiköitä, joiden merkitys ekosysteemissä on huomattava. Huomattavan T&K panostuksen lisäksi, nämä työllistävät yli 68,000 ihmistä ja suurimmat toimialat ovat Enterprise Applications, Security, Industrial Technologies ja Mobile Applications.

Tel Aviv kasvun veturina ja siirtymä start-up valtiosta scale-up valtioksi  

Tel Avivin rooli Israelin innovaatio ja start-up ekosysteemissä on noussut yhä merkittävämmäksi ja Tel Avivin metropolialueella toimiikin 47% Israelilaisista teknologiayrityksistä ja vuonna 2020 Tel Avivissa toimivat teknologiayritykset keräsivät 48% kaikista Israelin teknologiayritysrahoituksesta

Israelissa on havaittavissa selkeä siirtymä ”start-up” valtiosta ”scale-up” valtioksi ja maassa onkin nykyään jo noin 62 unicornia, joista 4 saavutti tämän vaiheen kesä-heinäkuussa 2021. Tätä havaintoa vahvistaa myös että, keskimääräinen aika jona Israelilainen teknologiayritys kasvaa unicorniksi on nykyään kuusi vuotta, joka on puolet vähemmän kuin viimeisen vuosikymmenen aikana. Lisäksi kaikkien kerättyjen rahoituskierrosten mediaani on yli tuplaantunut $6,8 miljoonasta (2020) $14 miljoonaan (2021) vuoden aikana.

Vahvat toimialat ja mahdollisuudet suomalaisyrityksille

Kyberturvallisuus on yksi Israelin suurimmista teknologia-aloista ja globaalissa mittakaavassa 41% sijoituksista on tehty Israeliin ja lisäksi paikalliset Kyberturvallisuus unicornit kattavat 33% maailman unicorneista tällä toimialalla. Yki syy vahvan kasvun taustalla on Be’er Shevassa sijaitseva Kyberturvallisuuden osaamiskeskus, joka päätettiin avata 2014 valtion johdolla. Sen ekosysteemi tuo yhteen tehokkaasti koulutuksen (Ben Gurion Yliopisto), suuryritykset ja start-up:t (Gav Yam Negevin teknologiapuisto), riskisijoittajat, valtion edustuston (mm. Kansallisen Cyber Security Direktoraatin vetämä CERT) sekä Israelin armeijan ja poliisin johtavat teknologia –ja tiedusteluyksiköt. Yksi maailman johtavista Kyberteollisuuden toimintaympäristöistä avaa mahdollisuuksia myös suomalaisyrityksille mm. yhteistyöhankkeiden ja tutkimusyhteistyön merkeissä.

Myös Terveysteknologia on Israelin vahvimpia innovaatioekosysteemin osa-alueita. Vuosiksi 2018-2022 suunniteltu strategia ”The National Program for Digital Health as a Growth Engine” on asettanut tavoitteeksi nostaa Israelin digitaalinen terveystoimiala yhdeksi maailman johtavimmaksi tuoden yhteen kliinisen ja akateemisen tutkimuksen sekä luoda siitä kansallisen kasvumoottoritoimialan. Se on luonut jo lähes 700 digitaalista terveysteknologia yritystä joista lähes neljännes (22.7%) toimii digitaalisen terapeutiikan alalla ja lisäksi etätarkkailu (Remote Monitoring) (19%) sekä päätöksen teon tukijärjestelmät (18.1%) ovat vahvoja sektoreita.

Digitaalisella terveyssektorilla toimii noin 180 aktiivista sijoittajaa, noin 40 monikansallisen yrityksen innovaatioyksikköä sekä yli 50 innovaatiokeskusta joissa mukana 19 kiihdyttämöä. Israelin Health Maintenance Organization (HMO), jotka kattavat lähes koko väestön, ovat keränneet ja ylläpitäneet digitaalisia potilasrekisterejä yli 25 vuoden ajan. Osana kasvumoottoristrategiaa on myös tehostaa datan sekundaarista käyttöä, joka avaa mahdollisuuksia suomalaisille terveysteknologiayrityksille ja sektoreille. Israel on tunnettu vahvana B2B ekosysteeminä ja Terveysteknologia-ala ei ole tästä poikkeus, 74% sektorilla toimivista start-up:sta tarjoavat B2B ratkaisuja.

Energiasektori on käymässä läpi useita rakenteellisia muutoksia, jotka tarjoavat mahdollisuuksia myös suomalaisille toimijoille ja innovatiivisille ratkaisuille – (1) Kansallisia uusiutuvan energian, pääasiassa aurinkoenergia, tavoitteita on nostettu niin että tuotanto tulisi kattaa 20% vuoteen 2025 mennessä ja 30% vuoteen 2030 mennessä; (2) sähköntuotannon infrastruktuuria uudistetaan; (3) maakaasun osuutta lisätään energiatuotannossa; (4) kuljetussektorilla sähkö –ja vety ratkaisuja lisätään. Israelin Energia Yhteisö (EnergyCom) on alan aktiivinen toimija, joka haluaa lisätä kansainvälistä yhteistyötä hyväksi havaittujen ratkaisujen tuomisen Israeliin.

Israel on tunnettu monista vesiteknologia –ja CleanTech ratkaisuista teollisella puolella, mutta toimivien Kiertotalous – ja Kestävän kehityksen ratkaisujen implementointi kuluttajapuolella (pois lukien vesiteknologia) on monella alalla vielä alkuvaiheessa ja tämä avaakin mahdollisuuksia vahvalle suomalaiselle osaamiselle. Vaikka uusi hallitus ei ole vielä julkistanut tarkkoja tavoitteitaan, odotetaan sen kuitenkin ilmoittavat suurista Kiertotalouteen keskittyvistä investoinneista ja lisäksi Elinkeino – ja Kauppaministeriö jatkaa kansallisen Kiertotalous suunnitelman kehittämistä.

Keinoäly on noussut yhdeksi johtavaksi teknologiasektoriksi Israelissa ja vuonna 2020 95% yksityisistä sijoituksista keskeisillä sektoreilla tehtiin yrityksiin jotka hyödyntävät Keinoälyä ydinratkaisuissaan. Hallituksen kansallista Keinoäly -, tai Quantum, suunnitelmaa, ei ole vielä julkaistu, mutta sen odotetaan keskittyvän vahvasti infrastruktuuri sijoituksiin High Performance Computing (HPC) ja Natural Language Processing (NLP) osa-aluilla.

Team Finland tiimi keskittyy Israelissa pääasiassa Energia, Terveysteknologia, Bio-ja Kiertotalous, Kyberturvallisuus ja FinTech ratkaisuihin.

Teksti: Sami Jääskeläinen, Kansainvälisen liiketoiminnan erityisasiantuntija, Suomen suurlähetystö, Tel Aviv.