Katsaus Brasilian talouden tilaan tammikuussa 2016

Katsaus Brasilian talouden tilaan tammikuussa 2016

Vuosi 2015 oli katastrofaalinen Brasilian taloudelle. Bloombergin asiantuntijat arvioivat Brasilian talouden supistuneen yli 3,7 prosenttia menneen vuoden aikana, ja tuoreimmat ennusteet povaavat alkaneelle vuodelle 2,95 prosentin supistusta.

Inflaatio on jo ohittanut 10 prosentin rajapyykin, ja sitä kiihdyttää osaltaan realin voimakas heikentyminen. Menneen vuoden aikana valuutta on menettänyt arvostaan noin kolmanneksen. Syyskuun 4,18:n valuuttakurssi dollaria vastaan oli Brasilian realin heikoin sitten sen perustamisen vuonna 1994.

Valtion talouden alijäämä on syventynyt yli 9 prosenttiin bruttokansantuotteesta saattaen velka-asteen 70 prosenttiin. Hallitus vaikuttaa kykenemättömältä vastaamaan talouden nopean supistumisen ja kohoavan velkataakan yhdistelmään.

Negatiivisen talouskierteen viimeisimpänä ilmentymänä Fitch sysäsi jo toisena luottoluokittajana joulukuussa Brasilian luottoluokituksen roskaluokkaan, ja vain pari päivää myöhemmin maan talousministeri Joaquim Levy erosi virastaan.

Esplanda dos Ministerios

Talouskriisin taustat ja tulevaisuuden näkymät

Brasilian ajautuminen talouskriisiin oli nähtävissä jo pari vuotta sitten. Maan ollessa suurista talouksista eniten Kiinan raaka-ainekysynnästä riippuvainen (eritoten öljyn ja rautamalmin kysyntä), presidentti Dilma Rousseffin ensimmäinen hallitus yritti kompensoida raaka-aineiden maailmanmarkkinahintojen laskua kotimaista kulutuskysyntää ruokkimalla.

Täystyöllisyyden tilassa tehty elvytys ei tuottanut uutta kasvua vaan talous päinvastoin pysähtyi viime vuonna. Sen sijaan elvytys ruokki inflaatiota ja lainarahalla tehtynä se lisäksi paisutti valtiontalouden alijäämää ja velkautuneisuutta. Tilastot osoittavat sittemmin talouden kasvaneen jaksolla 2011-14 keskimäärin 1,1 prosenttia vuodessa samalla kun julkiset menot nousivat 3,6 prosenttia.

Menneen vuoden aikana markkinat suorastaan havahtuivat Brasilian heikkouksiin, kun taloudelliset uutiset sekä asiantuntijoiden ennusteet synkkenivät jatkuvasti. Poliittisen kriisin syventyessä, valtion öljy- ja kaasuyhtiö Petrobrasin korruptiotapauksen purkautuessa ja kansainvälisen toimintaympäristön edelleen vaikeutuessa ovat talouden odotukset olleet jyrkässä luisussa.

Ongelmalliseksi on myös muodostunut Rousseffin hallituksen kykenemättömyys käyttää vahvojen vuosien ylijäämää Brasilian rakenteellisten heikkouksien (kuten jäykkä veropolitiikka, lainsäädäntö ja byrokratia, kouluttamaton työvoima sekä huono infrastruktuuri) kohentamiseen.

Tuoreimpien analyytikkojen tekeminen arvioiden mukaan Brasilian talous supistui noin 3,7 prosenttia vuoden 2015 aikana, kun taas ennusteet alkaneelle vuodelle liikkuvat kolmen prosentin tienoilla. Vaikka Brasilian suurimman pörssin osakeindeksi kävi tämän vuoden alussa alimmalla tasollaan seitsemään vuoteen, on talouden pohjakosketus joka tapauksessa matkan päässä, mahdollisesti ajoittuen ensi vuoden jälkimmäiselle puoliskolle.

Inflaation raju kasvu ja realin heikkeneminen

Inflaatio irtosi viime vuonna keskuspankin pitkään onnistuneesti vaalimasta 2,5 – 6,5 prosentin tavoitehaarukasta ja se liikkuu tällä hetkellä reilun 10 prosentin vuositasolla. Inflaation kohoaminen juontuu osittain Dilma Rousseffin ensimmäisellä presidenttikaudella harjoitetusta perushyödykkeiden hintakontrollista ja tästä luovuttaessa toisen kauden alussa seuranneesta hintojen räjähdysmäisestä noususta. Kohoava inflaatio sekä menoleikkaukset heikentävät kansalaisten ostovoimaa madaltamalla tulonsiirtoja sekä julkisen sektorin työllistävyyttä.

Inflaatiota kiihdyttää myös tuontitavaroiden hintojen nousu realin voimakkaan heikentymisen myötä. Viimeisen 12 kuukauden aikana real on menettänyt noin kolmasosan arvostaan dollaria kohden, ja syyskuun 4,18:n valuuttakurssi dollaria kohden oli brasilian realin heikoin sitten sen perustamisen vuonna 1994.Tämänhetkinen kurssi on n. 4 realia jokaista dollaria kohden, ja kurssi on kolmen viime kuukauden aikana sahannut n. 3,9 realin tasolla. Realin heikentyminen nostaa muun muassa ulkomaisen velan hoitokustannuksia brasilialaisyrityksille. Heikentyminen avittaa toisaalta brasilialaisviennin vetoa maailmalla, ja Brasilian kauppataseen ylijäämä vuodelle 2015 nousikin lopulta 19,7 miljardiin dollariin, mikä on suurin ylijäämä sitten vuoden 2011.

Julkisen talouden alijäämä ja velkaantuneisuus     

Valtion menoarvio vuodelle 2016 hyväksyttiin joulukuun puolivälissä, mutta polarisoituneen poliittisen tilanteen takia on vaikea tietää, onnistuuko hallitus pysymään budjetin raameissa. Menoarvioon sisältyi muun muassa ristiriitainen finanssitransaktioita koskeva veroehdotus, joka toisi tuloja 10,5 miljardia realia. 

Ehdotuksen todennäköisyys tulla hyväksytyksi kongressissa on pieni. Hallitus on aiemmin hakenut tasapainoa erityisesti veronkorotusten ja valtion menoleikkausten kautta, mutta jäykän lainsäädännön takia ei menoja voi leikata kuin pienestä osasta valtion toimintaa, kun taas verojen nostaminen on monilla maan sektoreilla kuuma peruna hankalan poliittisen tilanteen takia.

Työllisyys on edelleen kohtuullisella tolalla, vaikka työttömyys on noussut kuluvan vuoden aikana 5:sta 7,5 prosentin tasolle.

Kansainvälisten luottoluokittajien vastaus kriisiin

Standard & Poors reagoi syyskuussa Brasilian heikkoon taloustilanteeseen ja budjettiesityksen kohtaamiin vaikeuksiin pudottamalla, suurista luottoluokittajista ensimmäisenä, Brasilian takaisin roskaluokkaan, josta maa oli ponnistanut raaka-ainebuumin harjalla vuonna 2008.

Brasilian silloinen talousministeri Joaquim Levy yritti pitkin vuotta 2015 korjata Brasilian taloutta ja vähentää velkataakkaa suurilla menoleikkauksilla ja veronkorotuksilla, mutta suurin osa Levyn korjaustoimenpiteistä torpattiin joko täysin, tai ainakin lievennettiin niin että toimenpiteiden vaikutus jäi marginaaliseksi. Levy erosi virastaan kaksi päivää sen jälkeen kun kongressi hyväksyi hallituksen esityksen laskea vuoden 2016 julkisen talouden ylijäämätavoitetta hänen esittämästään 0,7 prosentista BKT:stä 0,5 prosenttiin. Valtion taloutta koskevien päätösten antaessa odottaa itseään ja edellä mainitun ylijäämätavoitteen laskemispäätöksen takia tippui Brasilia roskaluokkaan myös Fitchin kirjoissa.

Mikäli valtion taloutta ei pian saada oikeille raiteille, tulee Brasilia kärsimään pian pudotuksen myös Moody'sin kirjoissa, jossa Brasilialla on edelleen investointiluokitus, vaikkakin ainoastaan yhden pykälän roskaluokkaa ylempänä. Entisen talousministeri Levyn korvaajaksi nimetty Nelson Barbosa on ilmoittanut jatkavansa Levyn aloittamaa säästölinjaa, mutta markkinat epäilevät hänen kykyään saada merkityksellisiä säästöjä aikaan. Arvioiden mukaan Barbosalla on kuitenkin poliittisesti vahvempi kannatus kuin Levyllä oli, mikä avaa oven vaikeammille päätöksille, ja antaa pienen toivonkipinän Brasilian synkkään tilanteeseen.

kauppa