Kansainvälinen rikostuomioistuin tarjoaa mahdollisuuksia suomalaisillle IT- ja logistiikka-alan yrityksille

Kansainvälinen rikostuomioistuin tarjoaa mahdollisuuksia suomalaisillle IT- ja logistiikka-alan yrityksille

Suomalaisille yrityksille on paljon mahdollisuuksia Kansainvälisen rikostuomioistuimen ICC:n julkisissa hankinnoissa. ICC:n päätoimipaikka sijaitsee Haagissa, mutta toimipaikkoja on myös muualla maailmassa, tällä hetkellä erityisesti Afrikassa. Merkittävä määrä järjestön hankinnoista liittyy IT-järjestelmiin ja –palveluihin, jotka eivät ole paikkasidonnaisia. Suurempi hakemusten määrä suomalaisyrityksiltä on tervetullut, sillä se lisäisi kilpailua ja järjestön valinnanvaraa. ICC korostaa kohtelevansa kaikkia tarjoajia tasa-arvoisesti ja puolueettomasti.

Kuva: ICC
ICC-Premises_photo ICC
Kansainvälinen rikostuomioistuin ICC

Kansainvälisen rikostuomioistuimen (ICC) perustanut Rooman perussääntö tuli voimaan vuonna 2002 ja siihen on tähän mennessä sitoutunut 123 valtiota. Tuomioistuin sijaitsee Haagissa, Alankomaissa. Suomi on kuulunut alusta lähtien ICC:n tukijoiden joukkoon. Syyttäminen kaikkein vakavimmista kansainvälisistä rikoksista on ensisijaisesti valtioiden vastuulla. Silloin kun valtioiden syyttämistoimet eivät eri syistä ole mahdollisia, kansainvälisten tuomioistuinten, ja erityisesti ICC:n, rooli rankaisemattomuuden vähentämisessä on kuitenkin keskeinen. Rankaisemattomuuden vastustaminen on keskeinen painopiste Suomelle kansainvälisen oikeuden alalla.

ICC:n vuosibudjetti on n. 140 miljoonaa euroa, joka kattaa kaikki järjestön kulut. Merkittävä määrä järjestön julkisista hankinnoista liittyy IT-järjestelmiin ja –palveluihin, jotka eivät ole paikkasidonnaisia. Toinen tärkeä osa-alue on kiinteistöhuolto- ja hallinta, samoin logistiikka ja kuljetukset.

Valinnat tehdään käyttäen kokonaisharkintaa

ICC evaluoi saamansa tarjoukset käyttäen useita kriteereitä, jotka ilmoitetaan etukäteen. Halpa hinta ei takaa valintaa, vaan valinnat tehdään käyttäen kokonaisharkintaa, yleensä sekä teknisiä että taloudellisia kriteereitä punniten. Alle 3000 € arvoiset hankinnat eivät edellytä tarjouskilpailua. 3000 € ja 10 000 € välillä oleviin hankintoihin pitäisi pyytää ainakin kolme tarjousta, jos vain mahdollista. Kaikkiin yli 10 000 € suuruisiin hankintoihin vaaditaan vähintään kolme tarjousta.

Kaikki yli 10 000 € arvoiset hankinnat ilmoitetaan UNGM (United Nations Global Marketplace) -tietokannassa. ICC:n mahdollisuuksista kiinnostuneiden suositellaan rekisteröityvän järjestön omaan tietokantaan (https://www.icc-cpi.int/get-involved/Pages/Vendors.aspx(Linkki toiselle verkkosivustolle)). Kun yrityksen toimialaan liittyviä tarjouskilpailuja julkaistaan, saa ICC:n omassa tietokannassa oleva yritys automaattisesti tiedon siitä. Linkki käynnissä oleviin tarjouskilpailuihin: https://www.icc-cpi.int/get-involved/Pages/expressions-of-interest.aspx(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Järjestöä sitova talousohjesääntö on kiteytetty yleistajuisesti julkisten hankintojen menettelytapaohjeeseen (Standard Operating Procedure): https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/47013F54-B8D0-4FAB-B5A2-245126860A88/281225/Procurement_SOP_ENG.pdf(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Lisätietoja:

Tuuli Vihko, Team Finland-koordinaattori, Suomen suurlähetystö, Haag
tuuli.vihko(at)formin.fi

Tärkeitä linkkejä:

Tavaran- ja palveluidentarjoajat ja ICC (ml. toimittajatietokannan rekisteröitymislomake): https://www.icc-cpi.int/get-involved/Pages/Vendors.aspx(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Avoimet tarjouskilpailut: https://www.icc-cpi.int/get-involved/Pages/expressions-of-interest.aspx(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Yleisesti kysytyt kysymykset: https://www.icc-cpi.int/finfaq(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Julkisten hankintojen toimintatavat (Procurement Standard Operating Procedures (SOP)): https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/47013F54-B8D0-4FAB-B5A2-245126860A88/281225/Procurement_SOP_ENG.pdf(Linkki toiselle verkkosivustolle)

ICC:n talousohjesääntö (ICC Financial Regulations and Rules): https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/D4B6E16A-BD66-46AF-BB43-8D4C3F069786/281202/FRRENG0705.pdf(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Myyntiehdot (General Conditions for Contracts for Purchase of Goods):

https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/47013F54-B8D0-4FAB-B5A2-245126860A88/281226/TermsAndConditionsGoods_ENG.pdf(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Internet
kilpailut
tieto- ja viestintätekniikka
tietotekniikka
vientiyritykset