Kanadan talous pakkaselle

Kanadan tilastokeskus julkaisi maaliskuun alussa maan viralliset talousluvut viime vuoden viimeiseltä neljännekseltä. Tasaiseen pitkäaikaiseen kasvuun tottunut talous heikkeni syys-joulukuussa nopeammin kuin koskaan aiemmin vuoden 1991 jälkeen.

Bruttokansantuote laski 3,4% (vuositasolla), kun se oli vielä edellisellä neljänneksellä noussut 0,9%. BKT:n lasku on lähellä sitä, mitä useat kanadalaiset asiantuntijat ja tutkimuslaitokset ovat ennustaneet. Heikennys on kuitenkin merkittävästi jyrkempi kuin Kanadan keskuspankin alkuvuonna ennustama 2,3%. Keskuspankki on edustanut ennusteskaalan optimistisinta laitaa.

Viimeisen neljänneksen nopea lasku vaikutti siihen, että koko vuoden 2008 kasvu jäi puoleen prosenttiin hyvästä alkuvuodesta huolimatta. Viime vuosina talous on kasvanut noin kolmen prosentin vuosivauhtia. Vuonna 2007 kasvuluku oli 2,7%.

Autoteollisuuden alamäki söi vientiä

Vienti kaventui 4,7% ja jatkoi laskusuunnassa jo kuudetta vuosineljännestä. Tämä on pitkäaikaisin lasku yli 60 vuoteen. Puolet pudotuksesta johtui autojen viennin taantumisesta. Sama syy vaikutti myös tuonnin pienentymiseen. Se laski 6,4%.

Pääomainvestoinnit putosivat 3,9%. Kotitalouksien kulutus laski 0,8%. Se ei ole tätä ennen notkahtanut alaspäin vuoden 1995 jälkeen. Kotimainen kysyntä, joka on ollut kasvussa vuosineljännestasolla vuodesta 1990 lähtien, laski nyt 1,2%.

Talouden kaventuma joulukuussa 2008 oli 1,0 %. Se oli suurin sitten lokakuun 1982. Syynä oli teollisuustuotannon ja vähittäiskaupan väheneminen. Teollisuustuotanto pieneni viime vuoden viimeisellä neljänneksellä 4,7% ja edellisen vuoden joulukuuhun verrattuna noin 10%. Vähittäiskauppa supistui joulukuussa 5,4% marraskuuhun verrattuna. Luku oli kaksi kertaa suurempi kuin asiantuntijat olivat arvioineet. Keskeisiä tekijöitä olivat autojen ja rakennustarvikkeiden myynnin vähentyminen.

Talouslukujen julkistamisen jälkeen keskuspankki laski yliyönkorkoa ennätyksellisen alas 0,5%:iin. Laskua oli puoli prosenttiyksikköä. Keskuspankki uskoo, että hallituksen elvytyspaketti, muiden maiden elvytystoimet sekä alhainen korkotaso ovat tässä tilanteessa oikeita keinoja, jotka alkavat vaikuttaa tämän vuoden jälkipuoliskolla. Korkoa ei voi tästä enempää laskea. Keskuspankki onkin ilmoittanut, että jatkossa se käyttää tarvittaessa toisenlaisia rahapolitiikan keinoja, ml. uuden rahan painaminen, koska inflaatiosta ei nyt ole vaaraa.

Vientituotteiden hinnat pudonneet noin puoleen

Pääsyynä Kanadan talouden vaikeuksille ja eri mittareiden kääntymiselle laskuun varsinkin loppuvuodesta 2008 lähtien on ollut maailmantalouden laskusuhdanne. Erityisesti Kanadaan vaikuttaa Yhdysvaltain taantuma, koska Kanadan talous on hyvin pitkälle Yhdysvalloista riippuvainen. Noin kolme neljännestä maan viennistä menee eteläiseen naapurimaahan. Mutta myös muun maailman vaikeudet tuntuvat Kanadassa, koska maa on riippuvainen ulkomaankaupasta. Taantuma on iskenyt varsinkin kanadalaisten autojen, paperin, metallien ja energian vientiin. Vientituotteiden hinnat ovat pudonneet 53% heinäkuun 2008 jälkeen.

Kanadassa maan talouden on katsottu pärjäävän edelleen paremmin kuin tärkeimpien vertailumaiden, ml. muut G7-maat. Sen on uskottu myös selviävän lamasta vähemmin vaurioin kuin näiden maiden. Vahvuuksina pidetään talouden tervettä perustaa ja finanssisektorin hyvää kuntoa. Erityisesti tätä uskoa on valanut keskuspankki, ja nyt yhä voimakkaammin myös konservatiivinen vähemmistöhallitus.

Riippumattomien asiantuntijoiden käsitykset ovat varovaisempia kuin "valtiokonsernin" ennusteet. Useat asiantuntijat ovat uskoneet, että talous kääntyisi nousuun jo kuluvan vuoden jälkimmäisellä puoliskolla, mutta ennusteita ollaan reivaamassa pikkuhiljaa varovaisempaan, jopa pessimistisempään suuntaan.

Taloutta aiemmin tukeneet tekijät, muun muassa budjettiylijäämä, alhainen valtionvelka, energiaresurssibuumi ja alhainen työttömyys, ovat nyt heikentyneet tai kokonaan hävinneet. Useiden asiantuntijoiden mukaan mikään ei viittaa myöskään siihen, että taantuma olisi aiempia lyhyempi. Päinvastoin, kaikki indikaattorit osoittavat toista. Tilastokeskuksen yleinen luottamusindikaattori putosi alimmilleen vuoden 1982 jälkeen. Huolestuttavaa on myös se, että Kanada menetti pelkästään tammikuun aikana 129 000 työpaikkaa. Menetys loka-tammikuussa oli yhteensä 234.000 työpaikkaa, mikä oli nopeampi tahti kuin 1980-luvun alun taantuman aikana ja pahin sitten 30-luvun lamavuosien. Myös yksityishenkilöiden vararikot ovat lisääntyneet.

Kuluvan vuosineljänneksen (1/09) tuloksen ennustetaan olevan vielä huonompi kuin edellinen. Laskusuunta jatkunee ainakin toisella neljänneksellä, ehkä myös sitä seuraavalla. Kasvua kohti käännyttäisiin vasta vuoden lopulla. Vuoden 2009 aikana BKT:n arvioidaan laskevan arvioijasta riippuen 0,5 - 1,2%. Vuonna 2010 BKT olisi ennustajien mukaan jälleen selvässä kasvussa, mutta arvioissa on suurta vaihtelua. Kasvua povataan 1,6%:n ja 3,8%:in välille.