Jordanian markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille

Jordanian markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille

Koronaviruspandemia heikentää talouskasvua lyhyellä aikavälillä, mutta kasvun ennakoidaan palautuvan nopeasti pandemian päättymisen jälkeen. Keskeiset sektorit cleantech, vesi ja energiasektorit, opetussektori, IT-ala sekä startupit.

Jordanian talous supistuu odotetusti koronaviruspandemian takia vuonna 2020 (Maailmanpankin arvio bruttokansantuotteen kasvusta -3,7 prosenttia), mutta sen ennakoidaan palaavan kasvu-uralle vuonna 2021 (+3,7%). Pandemia on syksyn aikana pahentunut Jordaniassa ja sen pitkittyminen voi alentaa kasvuennusteita.


Amman on YK-hankintojen alueellinen keskus, mitä tulisi hyödyntää pyrkimyksissä parantaa Suomen osallisuutta kansainvälisissä hankinnoissa. UNOPS tekee hyvin laajalla skaalalla hankintapäätöksiä niin YK:n hankintaputken kautta tai suoraostoina silloin, kun UNOPSia käytetään ”konsulttifirman” tyyppisissä tehtävissä. Ammanin UNOPS kattaa myös Irakin, Palestiinan, osin Jemenin sekä Syyrian (ei läsnäoloa Syyriassa). Myös usealla YK järjestöllä aluetoimisto Ammanissa.


Jordaniassa tilausta olisi erityisesti cleantech- ja energiasektoreiden investoinneille, ml. puhtaan veden tarjonnan lisäämiselle. Jordaniassa on ollut kiinnostusta myös suomalaiseen koulutusosaamiseen, ja digitaalisten oppimismenetelmien tuominen saataville voisi tarjota mahdollisuuksia suomalaisyrityksille. Jordaniassa on käynnissä opetussektorin reformi ja uudistusten myötä tarve opetusteknologian kehittämiselle mahdollisesti kasvaa. Kunnallistekniikan kehittäminen ja vahvistaminen maassa on tärkeää ja tämä voi avata mahdollisuuksia cleantechille.


Jordanian energiasektori on kehittynyt voimakkaasti viime vuosina. Eri energialähteistä saatavaa energiaa hyödyntämään tarvitaan kehittynyttä teknologiaa (Wärtsilä on tärkeä toimija maassa). Jordania on satsannut Kiinan lainarahalla liuskeöljyn hyödyntämiseen. Aurinkoenergiassa sähkösiirtokapasiteetti ei vielä ole riittävä. Sähkön tariffit ovat yksi sisäpolitiikan teemoista.


Jordaniassa tuotetaan iso osa maailman arabiankielisestä nettisisällöistä. Maassa on paljon korkeakoulutettua väkeä myös IT-sektorilla. Kiinnostus ja lainsäädäntö start-upeihin on suurta. Suomalaisilla yliopistoilla on yhteyksiä eri oppilaitoksiin ja näiden ympärille on rakennettu pienimuotoisia business aihioita. Jordania itsessään ei ole suuri markkina-alue, mutta voi toimia reittinä, kuten Libanon, laajempiin MENA-alueen markkinoihin. 


IMF:llä ja kansainvälisillä rahoituslaitoksilla on merkittävä rooli Jordanian taloudessa. IMF:n maaliskuussa 2020 hyväksytty ohjelma on 1,3 miljardia. 


Tarja Fernández, Suomen suurlähettiläs, Libanon