Jordanian markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille

Potentiaalisimmat markkinamahdollisuudet ovat cleantech, vesi ja energiasektorit, IT-ala, startupit sekä opetusala. Työttömyys maassa on korkealla tasolla. Koronaviruspandemia on heikentänyt talouskasvua, mutta kasvun ennakoidaan palautuvan pandemian päättymisen jälkeen. Talouskehitystä pyritään parantamaan erilaisin uudistuksin. Energia-ja vesisektoreilla on suunnitelmissa suuria sekä keskikokoisia hankkeita, joihin on kansainvälistä kiinnostusta investoida.

Jordanian talous supistui koronaviruspandemian takia vuonna 2020 mutta sen ennakoidaan palaavan kasvu-uralle pandemian päätyttyä. Vuoden 2021 BKT kasvuennuste on 1,9 %. Jordanialla on kestävää talouskehitystä tukevia uudistussuunnitelmia.

 

Jordaniassa on tilausta erityisesti vesi- ja energiasektoreiden toimijoille, clean techille sekä erilaisille kiertotalouden hankkeille. Kysyntää on sekä urbaanissa ympäristössä kuin maanviljelysalueella, sillä maa kärsii ilmastonmuutoksen vaikutuksista ja vesipulasta. Kunnallistekniikan kehittäminen on tärkeää ja tämä voi avata mahdollisuuksia cleantechille. Digitalisaatiolle on kysyntää niin julkishallinnon kuin yksityissektorinkin puolella. Maassa on paljon korkeakoulutettua väkeä, myös IT-sektorilla. Kiinnostus start-upeihin on suurta. Jordaniassa tuotetaan iso osa maailman arabiankielisestä nettisisällöistä.

 

Jordanian energiasektori on kehittynyt voimakkaasti viime vuosina. Jordania pyrkii kehittämään uudistuvan energian tuotantoaan ja kehittämään sähkönsiirtokapasiteettiaan. Eri energialähteistä saatavaa energiaa hyödyntämään tarvitaan kehittynyttä teknologiaa.

 

Jordaniassa on ollut kiinnostusta myös suomalaiseen koulutusosaamiseen, ja digitaalisten oppimismenetelmien tuominen saataville voisi tarjota mahdollisuuksia suomalaisyrityksille.

 

Jordania itsessään ei ole suuri markkina-alue, mutta voi toimia reittinä laajempiin MENA-alueen markkinoihin.

 

Amman on YK-hankintojen alueellinen keskus, mitä tulisi hyödyntää pyrkimyksissä parantaa Suomen osallisuutta kansainvälisissä hankinnoissa. UNOPS tekee hyvin laajalla skaalalla hankintapäätöksiä niin YK:n hankintaputken kautta tai suoraostoina. Ammanin UNOPS kattaa myös Irakin, Palestiinan, osin Jemenin sekä Syyrian. Myös useilla YK järjestöillä on aluetoimisto Ammanissa.

 

IMF:llä ja kansainvälisillä rahoituslaitoksilla on merkittävä rooli Jordanian taloudessa. EU ja jäsenmaat ovat suuria investoijia Jordaniassa. EU:n Team Europe aloite Jordaniassa kohdistuu vesisektorille. Eurooppalaiset yritykset ovat Jordanian suurimpia kauppakumppaneita.

 

Teksti: Tarja Fernández, Suomen suurlähettiläs, Libanon