Japanin markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille

Japani on toipumassa tasaisesti koronapandemiasta, ja maan rajojen avauduttua pitkän odotuksen jälkeen yhteydet pääsevät taas vahvistumaan. Suomen maakuva on Japanissa vuoden 2022 globaalien mullistusten myötä laajentunut, ja meidät nähdään entistä monipuolisempana kumppanina. Japani jatkaa panostustaan digitaaliseen ja vihreään siirtymään, mikä tarjoaa mahdollisuuksia myös suomalaisyrityksille esimerkiksi kierto- ja biotalouden alalla. Myös samanlaiset haasteet, kuten väestön ikääntyminen, yhdistävät meitä. Edistyneiden teknologioiden saralla Suomi on vahva kumppani Japanille, uusia mahdollisuuksia on myös esimerkiksi puolustus- ja avaruusteknologioissa. Ruokavienti on ollut tasaisessa kasvussa, ja lifestyle-alalla ja hyvinvoinnissa on vahvaa potentiaalia.

Maailman kolmanneksi suurin talous Japani on palautumassa globaalista pandemiasta tasaisesti. Globaali energiakriisi ja kohonneet kuluttajahinnat näkyvät myös Japanissa, mutta inflaatio on edelleen maltillista, ja kotimainen kulutus on pysynyt varsin vahvana. Japanin toimintaympäristö pysyy vakaana ja luotettavana ulkomaisille toimijoille, ja markkinoilla riittää ostovoimaa. Japanin rajat avautuivat kokonaan COVID 19 –pandemian jälkeen syksyllä 2022 ja turismi sekä bisnesmatkustaminen ovat palanneet, mikä mahdollistaa jälleen yhteyksien vahvistamisen. Venäjän ilmatilan sulusta huolimatta tarjolla on suora lentoyhteys Japanin ja Suomen välillä, mikä tukee merkittävästi kauppasuhteiden kehitystä. 

Globaali epävarma tilanne on saanut Japaninkin tähyilemään entistä vahvemmin Eurooppaan samanmielisiä, luotettavia kumppaneita etsiessään. Suomen imago Japanissa on edelleen poikkeuksellisen voimakas ja positiivinen. Lisäksi vuoden 2022 suuret mullistukset ovat heijastuneet myös Suomen maakuvaan. Näkyvyytemme Japanissa on kuluvan vuoden aikana kasvanut, ja vahvaa kiinnostusta on kohdistunut esimerkiksi turvallisuuspoliittisiin linjauksiimme. Suomi nähdään nyt entistä monipuolisempana kumppanina. Maakuvamme laajeneminen entisestään on positiivinen asia myös kauppasuhteita ajatellen. Pääministeri Sanna Marinin vierailu Japanissa toukokuussa 2022 loi vahvan pohjan suhteiden tiivistämiselle. 

Pääministeri Kishidan lanseeraama “uuden kapitalismin” kasvustrategia kanavoi mittavia investointeja tieteeseen ja teknologiaan, digitalisaatioon ja vihreään siirtymään, joista haetaan uutta potkua Japanin verkkaiselle talouskasvulle. Suomen teknologinen osaaminen tunnetaan Japanissa, ja yhteistyömahdollisuuksia on etenkin uusien teknologioiden, kuten tekoälyn, kvanttiteknologian ja nopeiden tietoverkkojen sekä kyberturvallisuuden saralla. Myös puolustus- ja avaruusteknologian alalla Suomi on nyt kiinnostava kumppani Japanille. Japani tavoittelee hiilineutraaliutta 2050 mennessä, ja pyrkii lyhentämään takamatkaansa muihin maihin. Samalla huolta kannetaan kuitenkin energiansaannin turvaamisesta. Uusiutuva energia, mukaan lukien tuulivoima, on vähitellen kasvusuunnassa, minkä lisäksi edistyneitä ratkaisuja haetaan esimerkiksi hiilen kaappauksessa, energian varastoinnissa ja power-to-X –teknologioissa. Vetytalous on Japanissakin kuuma puheenaihe, ja hiljattain Japani teki myös historiallisen linjauksen ydinvoiman käytön lisäämiseksi ja uusien voimaloiden rakentamiseksi. 

Japani panostaa myös kiertotalouteen, ja Suomi tunnetaan maassa bio- ja kiertotalousratkaisujen osaajana. Merkittäviä mahdollisuuksia on esimerkiksi biopohjaisten tuotteiden ja muovia korvaavien materiaalien alalla. Ikääntyvän väestön ja kutistuvan työvoiman vuoksi Japanin terveysteknologian ja digitaalisten terveyspalvelujen markkinat ovat kasvussa. Etenkin etsitään ratkaisuja ikääntyneiden hyvinvoinnin edistämiseksi ja toimintakyvyn ylläpitämiseksi. Ruokavienti Suomesta Japaniin on ollut hyvällä kasvu-uralla, ja uusia mahdollisuuksia on esimerkiksi kasvipohjaisissa tuotteissa, joista Japanissakin on nyt kiinnostuttu etenkin terveyssyistä. Lifestyle- ja kuluttajatuotteissa Suomi on edelleen vahva, ja japanilaiset ovat valmiita maksamaan laadukkaista tuotteista. Saunakulttuuri jatkaa voimakasta nousuaan.  

Japanin markkinoiden mahdollisuudet ovat laajat, mutta vaativat yrityksiltä vahvaa pohjatyötä, pitkäjänteisyyttä ja toimintaympäristön, mukaan lukien kielen ja kulttuurin, tuntemusta. Japanilaisten yhteistyökumppaneiden hyödyntäminen auttaa markkinoilla merkittävästi. 

Tanja Jääskeläinen 

Suurlähettiläs, Tokio