Japanin markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille

Japanissa on käynnissä yhteiskunnallinen murros, joka tarjoaa ennennäkemättömiä markkinamahdollisuuksia esimerkiksi digitaalisille palveluille, biomateriaaleille, terveysteknologialle, puurakentamiselle sekä elintarvikkeille. Suomen vahva ja positiivinen maakuva edistää markkinoillepääsyä.

Digitalisaatio

COVID-19 –pandemian aikana on noussut pintaan Japanin jälkeenjääneisyys digitalisaatiossa. Uusi hallitus on käynnistänyt prosessin, jonka tavoitteena on koko yhteiskunnan kattava digiharppaus sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Prosessi tulee tarjoamaan merkittäviä mahdollisuuksia suomalaisen digi-osaamisen, teknologian ja ratkaisumallien viennille Japaniin ml. esim. tekoälyn soveltaminen, kyberturvallisuus ja online-tunnistautuminen. Ensivaiheessa TF-työssä tavoitteena on suomalaisten ratkaisujen esittely prosessia vetäville viranomaisille ja Suomen maakuvan vahvistaminen digitalisaation edelläkävijämaana, mikä luo pohjan kaupalliselle tarjonnalle. 

Online-koulutus

Japanin opetusministeriö ajaa uutta tietotekniikkaa hyödyntävää koulutusta (Global and Innovation Gateway for All School Project). Keskeinen tavoite on rakentaa tarvittava ICT-infrastruktuuri ala- ja yläasteen koulutukseen mikä tulee vaatimaan innovatiivista ja interaktiivista verkkomateriaalia, jota suomalaisyritykset voivat tarjota.


Biomateriaalit

Japanilaiset tuottavat maailmassa toiseksi eniten muovijätettä per henkilö ja pakkausmateriaalimarkkinat kasvavat edelleen. Uusi muovikierrätysstrategia julkaistiin 2019 ja sen tavoitteena on lisätä kierrätystä, vähentää muovin käyttöä ja lisätä biomuovien hyödyntämistä. Biomateriaalien käyttö tulee Japanissa huomattavasti kasvamaan lähivuosina, mikä tarjoaa merkittäviä mahdollisuuksia suomalaisille innovaatioille. Japanilaiset yritykset ovat osoittaneet vahvaa kiinnostusta tuoda suomalaisia tuotteita ja investoimaan biomateriaaleja tuottaviin suomalaisyrityksiin.


Puurakentaminen

Kiinnostus puuhun kestävänä rakennusmateriaalina on Japanissa selvästi nousussa. Yksi esimerkki siitä on, että 2010 Japanissa astui voimaan säädös suosia puuta julkisten rakennusten materiaalina. Lain tarkoituksena on kasvattaa kotimaisen, alihyödynnetyn puun käyttöä, laajamittaisesti rakennusteollisuudessa. Suomen puurakentamisteknologialle, osaamiselle ja materiaaleille voi odottaa olevan tässä kehityksessä kasvavaa kysyntää. 


Ydinjäte

Japani tutkii parhaillaan mahdollisuutta rakentaa maanalainen loppusijoituspaikka, jonne säilöä korkeasti radioaktiivista jätettä. Hokkaidoa on esitetty yhdeksi mahdolliseksi sijoituspaikaksi. Suomalainen osaaminen, ml. Onkalo-hanke, tarjoaa merkittäviä mahdollisuuksia laajemminkin edistää Suomen ydinenergiaklusterin vientiä. 


Elintarvikkeet ja kulutustavarat

Suomen elintarvikevienti Japaniin kasvoi 2018-2019 lähes 20%.  Erityisesti terveysvaikutteisilla elintarvikkeilla ja laadukkailla suomalaisilla alkoholittomilla juomilla on hyvät kasvumahdollisuudet. Koronan takia japanilaiset käyttävät merkittävästi enemmän rahaa sisustukseen ja life style -tuotteisiin. Isot japanilaiset yritykset etsivät yhteistyötä suomalaisten design- ja materiaalikehittäjien kanssa.


Terveysteknologia

 Suomen terveysalusta ja suomalainen huippuosaaminen tekoälyn ja biopankkien sekä ”Contract Research Organization”-tiimien avulla tarjoaa paljon mahdollisuuksia yhteiseen kehitystyöhön. 

Pekka Orpana, Suomen suurlähettiläs, Japani