Japani pelkää Korean saavan etumatkaa EU-markkinoilla

Keskiviikkona Tokiossa pidettyä EU-Japani –huippukokousta edelsi Japanin voimakas pyrkimys edistää vapaakauppasopimusta EU:n kanssa. Japania huolestuttaa korealaisten saama etumatka, kun EU-Etelä-Korea vapaakauppasopimus saatetaan voimaan. Japanin tavoite ei toteutunut. Käteen jäi kuitenkin korkean tason työryhmä pohtimaan taloussuhteen syventämistä.

Huippukokoukseen osallistuivat Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Herman van Rompuy, komission puheenjohtaja José Manuel Barroso ja korkea edustaja Catherine Ashton. Lisäksi paikalla oli kauppakomissaari Karel de Gucht.

Japani ajoi voimakkaasti huippukokouksen loppuasiakirjaan mainintaa mahdolliseen vapaakauppasopimukseen liittyvän yhteistutkimuksen aloittamisesta. Jäsenmaat eivät ainakaan tässä vaiheessa olleet valmiita aloittamaan tutkimusta – sellainen on usein johtanut vapaakauppasopimusneuvotteluiden aloittamiseen. Tämän askeleen asemesta jäsenmaat odottavat, että Japani alkaa ratkoa jo viime vuoden huippukokouksessa yhteisesti määriteltyjä kaupanesteitä. Jäsenmaiden näkemyksen mukaan tarpeellista etenemistä kaupanesteiden poistamisessa ei ole ollut, ja tästä syystä on ennenaikaista alkaa puhua vapaakauppa-alueneuvotteluista.

Huippukokouksen loppuasiakirjassa mainitaan yhteistutkimuksen sijasta kuitenkin tahto muodostaa korkean tason ryhmä, joka tarkastelisi yhdessä Japanin kanssa taloussuhteen vahvistamistapoja. Ryhmän tarkoitus olisi tarkastella tariffien lisäksi myös muun muassa ei-tariffäärisiä kaupanesteitä, palveluja, investointeja, tekijänoikeuksia ja julkisia hankintoja.

Vuoden 2011 huippukokouksessa on tarkoitus päättää sopivista jatkoaskelista. Lisäksi huippukokouksessa Tokiossa sovittiin, että 2009 määritellyt kaupanesteet koetetaan ratkaista seuraavaan huippukokoukseen mennessä.

Japani pelkää menettävänsä EU-markkinoita korealaisille

Tällä hetkellä EU:n ja Japanin välistä kaupallisiin ja sääntelyuudistuksiin liittyviin asioihin keskittyvää vuoropuhelua käydään vuosittain. Japani on kuitenkin todennut, että maan on sisäisesti vaikeaa edistää uudistuksia, koska keskustelut eivät sinänsä vie kohti mitään maalia, kuten vapaakauppaneuvottelut tekisivät. Tästä syystä Japani on toivonut tutkimusta neuvottelujen aloittamisen edellytyksistä.

Japanin teollisuus on laajasti syvemmän taloudellisen yhteistyön puolestapuhuja ja kannattaja. Taustalla voidaan nähdä muun muassa EU:n ja Etelä-Korean välinen vapaakauppasopimus, joka ei voi olla vaikuttamatta myös Japanin liiketoimintamahdollisuuksiin. EU:n ja Japanin liike-elämän edustava niin sanottu ”EU-Japan business round table” suosittaa myös syvempää taloudellista yhteistyötä.

Pyöreän pöydän yhteispuheenjohtajat luovuttivat huippukokouksen osallistujille vetoomuksen, jossa esitetään useita yhteistyötä tiivistäviä toimenpiteitä liike-elämän näkökulmasta. EU:n ja Japanin on vastattava kirjallisesti esityksiin ja onkin nähtävissä, että liike-elämän esittämiä konkreettisia ongelmia on korjattu ja teemoissa edetty positiivisempaan suuntaan.

EU ja Japani muodostavat yhdessä noin 40 prosenttia maailman taloudesta. Keskinäinen kauppa on vuositasolla noin 145 miljardia euroa.
 

Lisätietoa:

EU-Japani: 29 miljardin euron kysymys(Linkki toiselle verkkosivustolle)