Israelin markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille

Israel on yksi maailman innovatiivisimmista maista. Suomelle potentiaalisia yhteistyösektoreita ovat mm. energia, terveys, kestävät ratkaisut ja kiertotalous sekä digitalisaatio laajemmin. energiasektoria yksityistetään, ja investoidaan sähköinfrastruktuuriin ja maakaasun hyödyntämiseen. investointiyhteistyö kiinnostaa. Israelin ja arabiemiraattien kaupallisen yhteistyön vahvistaminen voi avata mahdollisuuksia kolmansille maille.

Israelin koronatilanne on ollut vakava ja iskenyt talouteen (BKT:n lasku eri arvioiden mukaan -4,5-7%), mutta vähäisemmin esimerkiksi talouden moottorina toimivaan hi-tech -sektoriin. Talouskasvun ennustetaan vuonna 2021 kasvavan 3-6%:in. 

Suomen kannalta keskeisiä potentiaalisia sektoreita Israelissa ovat energia, terveys, kestävät ratkaisut ja kiertotalous sekä digitalisaatio laajemmin. 
Energiasektorin uudistus ja investoinnit tarjoavat mahdollisuuksia myös suomalaisyrityksille. Valtio-omisteisen sähkölaitoksen (IEC) monopolia puretaan, sähköntuotantoa yksityistetään ja sähkönsiirto- ja jakeluinfrastruktuuria parannetaan uusilla investoinneilla. Maakaasuhankkeisiin investoidaan Israelin itäisen Välimeren maakaasuesiintymien hyödyntämiseksi. Alueellinen energiayhteistyö vahvistuu ja syvenee.

Energiayhteistyöstä alueen ja Euroopan kesken keskustellaan. Israelissa tavoitteena on lisätä uusiutuvien energialähteiden tuotantoa (lähinnä aurinkoenergia) nykyisestä reilun 10%:n osuudesta sähköntuotannossa. Tavoitteena on lisätä myös sähköautojen osuutta ja latausinfrastruktuuria rakennetaan. Suomalainen osaaminen kestävien, kiertotalous- ja jätteidenkäsittelyratkaisujen osalta herättää kiinnostusta. 

Terveyssektorilla digiterveysratkaisut ovat osa maidemme välistä innovaatioyhteistyötä, mukaan lukien mahdollinen yhteistyö digitaalisen terveysdatan toissijaisessa hyödyntämisessä. Digitalisaation osalta nähdään mahdollisuuksia B-to-B -yhteistyöhön esimerkiksi kyberturvallisuuden ja FinTechin osalta. Israel on johtava maa mitä tulee Venture capital -investointeihin per capita. Vuonna 2019 israelilaiset start up -yritykset keräsivät rahoitusta yli 8 miljardia dollaria. Paikallisten yritysten arvon noustessa israelilaiset rahastot ja sijoittajat etsivät mahdollisuuksia myös muualta ja ovat kiinnostuneita investointiyhteistyöstä. 

Alueellisessa kontekstissa Israelin suhteiden normalisointi ja kaupallisen yhteistyön vahvistaminen Arabiemiraattien kanssa voi avata mahdollisuuksia myös suomalaisyrityksille, erityisesti hi-tech-sektorilla ja innovaatiossa. 
 

Kirsikka Lehto-Asikainen, Suomen suurlähettiläs, Israel