Israelin markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille

Israel on yksi maailman innovatiivisimmista maista. Suomelle potentiaalisia yhteistyösektoreita ovat mm. energia, terveys, digital trust, kestävät ratkaisut ja kiertotalous sekä digitalisaatio laajemmin. Investointiyhteistyö kiinnostaa. Isralin ja Arabiemiraattien kaupallisen yhteistyön eteneminen voi avata mahdollisuuksia kolmansille maille.

Israelin talous kasvoi vahvasti pandemiasta huolimatta. Arvioitu kasvu 2021 on 7%, ja 5% vuonna 2022. Israelin viennin kasvu on ennätyksellisen korkeaa vuonna 2021 hi-tech -palveluviennin ohittaen tuotteiden viennin. Israelin innovaatio- ja teknologiasektorilla oli niin ikään ennätyksellinen vuosi. Kasvuyritysten keräämä rahoitus nousi peräti 25,5 miljardiin USD:iin (kasvua 136% edelliseen vuoteen verrattuna). Tämä vahvistaa aiempaa trendiä ja ekosysteemin siirtymistä scale up -vaiheeseen, jossa yritykset viedään pörssiin asti.

Israelin poliittinen tilanne on vakiintumassa. Valtion budjettien 2021-22 hyväksymisen jälkeen monet laajat taloudelliset hankkeet ja uudistukset on jälleen käynnistetty: Tel Avivin metron rakentaminen, uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden tavoitteet, kuluttajatuotteiden standardointi EU:n ja kansainvälisten standardien mukaiseksi, kosher-sertifikaation avaaminen sekä maataloussektorin vapauttaminen kilpailulle.

Suomen kannalta keskeisiä potentiaalisia sektoreita ovat energia, terveys, digital trust, kestävät ratkaisut ja kiertotalous sekä digitalisaatio laajemmin.

Energiasektorin uudistukset jatkuvat. Valtion sähkölaitoksen (IEC) monopolia puretaan, sähköntuotantoa yksityistetään ja sähkönsiirto- ja jakeluinfrastruktuuriin investoidaan. Uusien energiatavoitteiden saavuttaminen, sähköautojen sekä latausinfrastruktuurin lisääminen ja vetypolttoaineiden käytön implementointi kuljetukseen ja teollisuuteen tarjoavat mahdollisuuksia.

Digiterveysratkaisut ovat osa maidemme välistä innovaatioyhteistyötä, erityisesti yhteistyö digitaalisen terveysdatan toissijaisessa hyödyntämisessä.

Digital trustin osalta kyberturvallisuus ja FinTech ovat Israelin teknologiasektorin vahvimpia osa-alueita. Israelin kansallinen Quantum-teknologia-aloite (INQI) avaa mahdollisuuksia B2B-yhteistyölle.

Kiertotalouden ja kestävän kehityksen osalta Israelin standardit ja infrastruktuurit ovat kehitysvaiheessa. Suurimmat mahdollisuudet ovat jätteenkäsittelyn ja waste-to-value -ratkaisuille teollisuudessa. Israelin satamien uudistaminen ja kahden uuden yksityisen sataman avaaminen luovat mahdollisuuksia. 

Team Finland Israel keskittyy lisäksi innovaatioyhteistyön edistämiseen G2G- ja B2B-tasoilla. Sijoittajayhteistyön osalta israelilaiset rahastot ja sijoittajat etsivät mahdollisuuksia ja ovat kiinnostuneita yhteistyöstä sekä suomalaisista kasvuyrityksistä.

 

Teksti: Kirsikka Lehto-Asikainen, Suomen suurlähettiläs, Israel