Britannian markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille

Britannian on parannettava tuottavuuttaan korvatakseen EU-eron ja koronan negatiiviset taloudelliset vaikutukset. Maa investoi merkittävästi digitalisaatioon (5G ja laaja-kaistaverkot) ja uusiin teknologioihin ja pyrkii ensimmäisenä suurena taloutena hiilineutraalisuuteen 2050. Hallitus on ilmoittanut suurista (40) sairaalainvestoinneista, lämpöverkkoinvestoinneista ja tavoitteesta saada kaikkien UK-talouksien sähkö tuulivoimasta 2030 mennessä.

Brexitin jälkeinen bkt-kasvu jää hallituksen laskelmien mukaan kauppasopimustilanteessakin 5% pienemmäksi 15 vuoden aikana. Hallitus pyrkii kasvuun tuottavuutta parantavilla panostuksilla digitalisaatioon, 5G-verkkoihin, uusiin teknologioihin sekä tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Kasvua haetaan myös uusista kauppasopimuksista (USA). Kuva Suomen teknologisesta osaamisesta ja kestävyysajattelusta on vahva.  

 

Digitalisaatio

Automaatio, 3D-tulostuksen tuotteet, robotiikka, AI, fintech ja rahoituspalvelut, VR ja lisätty todellisuus, tietoturva, digitaalinen koulutus ja peliteollisuus. Hallitus on arvioinut UK:n tulevien investointien luovan £173 miljardin arvoisen ’mahdollisuuden’ - erityisesti telecom/5G sekä kuitu- ja laajakaistaverkot, AI ja kvanttiteknologia, jolle on oma £315 miljoonan kaupallistamisohjelma.


Kuluttajaliiketoiminta

Vähittäiskaupan teknologiat ja digitalisaatio, asiakaskokemukseen liittyvät ratkaisut, automatisoidut varastot ja toimitukset, viihde/peliteollisuus sekä e-kauppa.


Terveys ja hoiva

Älykkäät sairaalaratkaisut. Hallitus rakentaa £3,7 miljardilla 40 uuttaa sairaalaa vuoteen 2030 mennessä. Terveyssektorin digitalisointi: videokonsultaatiot, etähoiva, yksin asuvien hoiva, dementia- ja mielenterveyshoiva, terveys- ja hoivasektorin integrointi, datan parempi hyödyntäminen. Tekoälyn kehittämiseen £250 miljoonan rahoitus julkiselle terveydenhuoltojärjestelmälle (NHS). Digitalisaatio painopisteenä NHS:n 10-vuotisessa kehitysohjelmassa (2019). 


Energia

Lämpöverkkoihin (kaukolämpö ja kylmäratkaisut) investoidaan yhteensä £1,4 mrd. Valtio tukee £320 miljoonalla. UK:n hiilipäästöistä aiheutuu 40% lämmityksestä. Muuta kysyntää luovaa: sähköautojen latausinfrastruktuuri, energiavarastointi, sähköverkkojen kehittäminen (smart grids), vetytalous sekä Smart Cities -hankkeet.


Lontoon Cityssä on kiinnostusta suomalaisten teknologiayritysten rahoittamiseen, erityisesti: vihreä energia, cleantech, edtech, kyberturvallisuus, digitaaliset terveydenhuoltoratkaisut, fintech, AI.

Markku Keinänen, Suomen suurlähettiläs, Britannia