Islannin markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille

Islannissa rakennetaan uutta yliopistosairaalaa, joka valmistunee 2025-2026. Sen laitteistoon ja teknologiaan investoidaan n. 250 miljoonaa euroa. Edustusto selvittää Islannin mittavia, monivuotisia infrastruktuurihankkeita, ja millaista osaamista haetaan tulevan vuoden aikana. Myös ilmastotoimien tuomista markkinamahdollisuuksista tulevana vuonna otetaan selvää: v. 2020 päivitetyssä ilmastostrategiassa povataan 287 miljoonan euron satsauksia 2020-2024.

Islannin valtiovarainministerin budjettiesityksen mukaan julkiset investoinnit ovat ensi vuonna ennätykselliset 695 miljoonaa euroa, joka on n. 225 miljoonaa euroa enemmän kuin kuluvana vuonna. Nousu selittyy elvytystoimilla, joissa infrastruktuurihankkeet sekä tutkimus- ja innovaatiotyö saavat erityistä painotusta. Samalla Islanti jatkaa terveydenhuoltokapasiteettiinsa ja ympäristötoimiensa kehittämistä.


Reykjavikiin rakennetaan uutta yliopistosairaalaa. Ensimmäinen vaiheen arvellaan valmistuvan 2025-2026. Sairaalan ensimmäisen vaiheen rakennukseen investoidaan arviolta n. 450 miljoonaa euroa, laitteistoon ja teknologiaan puolestaan n. 250 miljoonaa euroa. Jälkimmäiset pitävät sisällään mm. automaatioratkaisuja, hygienia- ja tartuntakontrolliratkaisuja, erilaisia laitteita ja tarvikkeita sekä leikkaussaleja. Projektia edistetään pandemiakriisistä huolimatta normaalisti ja uusia tarjouskilpailuja järjestettäneen suurella varmuudella seuraavan 12 kuukauden kuluessa. Ensimmäisessä tarjouskilpailussa oli jo mukana suomalaisyritys.


Hallitus suunnittelee n. 1,4 miljardin infrastruktuurihankkeita vuosille 2021-2025, joista n. 59 % käytettäisiin tieinfrastruktuuriin. Muita hankkeita ovat mm. satamien kehitys- ja kunnostushankkeet. Edustusto tapaa hankkeista vastuussa olevia tahoja ja selvittää seuraavan 12 kuukauden aikana esille tulevia mahdollisuuksia, joihin voisi vastata suomalaistarjonnalla.


Islanti päivitti vuonna 2020 ilmastostrategiaansa, jossa povataan, että vuosina 2020-2024 ilmastopäästöjä laskeviin toimiin kohdennettaisiin eri tavoin 287 miljoonaa euroa. Ilmastostrategiassa mainitaan mm. tieliikenteen, satamien ja lauttaliikenteen sähköistämistoimet, maan- ja kosteikkojen kunnostustyöt ja uudelleenmetsittämisen sekä asteittaisen kiertotalousajatteluun siirtymisen. Suomalaisyrityksille avautuu markkina- ja investointimahdollisuuksia, islantilaistahoilta odotetaan vielä tarkempaa tietoa yksityiskohdista ja aikatauluista.  


Suomalaiset ovat Islannissa hyvässä maineessa ja kanssamme asioidaan mielellään.

Ann-Sofie Stude, Suomen suurlähettiläs, Islanti